Beleid

Nooit Af in het Onderwijs

In dit amuseboekje (een voorproefje van ‘Nooit Af in het Onderwijs’) werpen we een caleidoscopische blik op het onderwijsveld. De bureaucratische problemen stapelen zich op, waardoor het ene vraagstuk het andere lijkt te overtroeven. Hiërarchische lagen belemmeren vaak oplossingen, die eenvoudig en snel tot stand kunnen komen. Banen verdwijnen (denk maar aan de postbode), organisaties veranderen en vasthouden leidt tot enkel beknelling. Wil het onderwijs overleven, dan zal het die veranderingen moeten toejuichen in plaats van afwijzen. In ‘Nooit Af in het Onderwijs’ bekijken we de obstakels als puzzelstukjes van een grote systemische puzzel, waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. In dit voorproefje alvast een veldverkenning. En u kunt natuurlijk zelf al beginnen!

Onstilbare reislust

Mobiliteit vormt vanaf 2030 de grootste bron van CO2-uitstoot, drastische maatregelen zijn dus nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar duurzaamheid is meer, door de eenzijdige nadruk op broeikasgassen dreigt de ruimtelijke component ondergesneeuwd te raken. Tijs van den Boomen keek naar de grootste uitstoter (de auto) en de sterkste stijger (het vliegtuig).

Lubbers’ vluchtelingenidee is pervers en contraproductief

Dat de positieve bijdrage die “vluchtelingen”, waaronder meestal alle migranten begrepen worden, aan de Nederlandse samenleving zouden leveren hoogst twijfelachtig is, is één ding. Nog kwalijker is de knieperige kruideniersmentaliteit die achter het ogenschijnlijk grootmoedige pleidooi van Lubbers schuilgaat.

Dames, heren, jongens, meisjes en gelijke kansen

Vroeger vond ik het al raar klinken: dames en heren. Ik wist als klein meisje niet eens wat een dame was. Laat staan een heer. Maar een dame was ik niet, ik was een meisje. En nu is er veel te veel gedoe rond deze begrippen. Waar is de gelijkheid? Jongens moeten spelen als jongens, op de beelden van de SIRE-campagne zie ik een jongen ravotten zoals ik vroeger deed in het gras, door de modder en met gescheurde kleren. En dames en heren mag je in Amsterdam en Londen niet meer zeggen, beste mensen, Amsterdammers, aanwezigen.