facebook_pixel

Beleid

Opinie: Advies SER over structurele armoede in Nederland getuigt van domheid en arrogantie

De Sociaal Economische Raad roept in haar advies “Opgroeien zonder armoede” van 22 maart 2017 op tot een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede. Zij adviseert hiertoe nadat uit onderzoek is gebleken dat 10% van de kinderen in Nederland onder de armoedegrens leeft. Maar ook dat 60% van hun ouders betaalde arbeid verricht. Ondanks een aantrekkende economie blijft de armoede in Nederland schrijnend. De SER mist visie op het aanpakken van de oorzaken van armoede en blijft steken op symptoombestrijding.