facebook_pixel

Natuur

Muziek, bier en coca in het regenwoud

Toen Paus Franciscus in 2015 Zuid-Amerika bezocht, kreeg hij bij aankomst in de Boliviaanse hoofdstad La Paz een zak cocabladeren cadeau, die hij hartelijk in ontvangst nam. Het gebruik van cocabladeren voor medicinale en religieuze doeleinden is onder de inheemse volken van Zuid-Amerika wijd verbreid.

Henk Prins: we zijn verslaafd aan plastic

HARLINGEN – Hij is een bekende figuur in Harlingen, met name rond de havens. Hij is een luis in de pels van overheid en bedrijfsleven. Al sinds jaren stelt hij op lokaal niveau verspilling en vervuiling aan de kaak, vooral waar die helemaal niet nodig zijn. Zijn naam is Henk Prins. Een echte Harlinger ouwe seun. Zijn hart ligt bij de natuur, maar hij staat zeker niet afwijzend tegenover olie- en benzineverbruikende machines als lelijke eenden of klassieke Engelse motorfietsen. Hij is als u en ik en dat geeft hem des te meer geloofwaardigheid. Vele kranten en omroepen hebben hem al geportretteerd, maar de kwesties die hij opwerpt zijn nog ver van een oplossing. Reden genoeg om de stand van zaken met hem door te nemen.

Rottende bladeren blijken belangrijke bron van broeikasgas

Tot nu toe waren er twee belangrijke bronnen bekend die het broeikasgas stikstofdioxide (NO2) uitstoten: verbrandingsmotoren en industriële productieprocessen. Algemeen wordt aangenomen dat de uitstoot van NO2 door het autoverkeer verreweg de belangrijkste bron is. Het gas ontstaat na een koude start bij de verbranding van met name benzine en LPG, als de driewegkatalysator van het voertuig nog aan het opwarmen is. Gezien de huidige relevantie van broeikasgassen en de te verwachten afname van de uitstoot van CO2 stijgt het belang van NO2 emissies. Het is dan ook tijd om de huidige emissiefactoren voor het wegverkeer te evalueren en aan te scherpen.