facebook_pixel

Wetenschap

Voor driekwart van de mensheid dreigt over tachtig jaar uitsterving door hittegolven

Driekwart van de wereldbevolking zal over tachtig jaar worden getroffen door een dodelijke hittegolf, als de koolstofuitstoot in de atmosfeer tenminste in het huidige tempo blijft stijgen. En zelfs als die uitstoot dramatisch wordt verlaagd, dan treft dat lot nog altijd bijna de helft van die wereldbevolking, aldus een studie die op 19 juni 2017 is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Climate Change. ‘Onze mogelijke keuzes voor de toekomst raken op,’ aldus onderzoeker professor Camilo Mora van de Universiteit van Hawaï. ‘Als het om hittegolven gaat kunnen we alleen nog kiezen tussen slecht en verschrikkelijk’.

Ook matige drinkers kunnen van alcohol ‘gaga’ worden

Rode wijn is gezond, het drinken van 1 tot 2 glazen per dag heeft een positieve invloed op je gezondheid. Veel mensen hebben overigens geen aanmoediging nodig om regelmatig een mooie fles open te trekken. Als bewijs voor de stelling dat wijn gezond is wordt vaak gewezen op de stof Resveratrol uit de schil van blauwe druiven. Dit zogeheten ‘polyfenol‘ wordt een gunstige werking toegeschreven op het voorkomen van kanker en hartaandoeningen. Bovendien zou het een antibacteriële en fungicide werking hebben en onstekingsremmend zijn. Maar dit is slechts de ene helft van de waarheid.

Rottende bladeren blijken belangrijke bron van broeikasgas

Tot nu toe waren er twee belangrijke bronnen bekend die het broeikasgas stikstofdioxide (NO2) uitstoten: verbrandingsmotoren en industriële productieprocessen. Algemeen wordt aangenomen dat de uitstoot van NO2 door het autoverkeer verreweg de belangrijkste bron is. Het gas ontstaat na een koude start bij de verbranding van met name benzine en LPG, als de driewegkatalysator van het voertuig nog aan het opwarmen is. Gezien de huidige relevantie van broeikasgassen en de te verwachten afname van de uitstoot van CO2 stijgt het belang van NO2 emissies. Het is dan ook tijd om de huidige emissiefactoren voor het wegverkeer te evalueren en aan te scherpen.