facebook_pixel

Thema archief: nederland

Negen Wilhelmussen voor de eenentwintigste eeuw

De nieuw te vormen regering zal op aandringen van CDA-leider Sybrand Buma scholen meer aandacht laten besteden aan het Wilhelmus. Prachtig, maar met die oubollige tekst schiet dat niet op. Hierbij negen oneerbiedige varianten met eigentijdse thema’s, van asielzoekers tot Boer zoekt Vrouw.

Lubbers’ vluchtelingenidee is pervers en contraproductief

Dat de positieve bijdrage die “vluchtelingen”, waaronder meestal alle migranten begrepen worden, aan de Nederlandse samenleving zouden leveren hoogst twijfelachtig is, is één ding. Nog kwalijker is de knieperige kruideniersmentaliteit die achter het ogenschijnlijk grootmoedige pleidooi van Lubbers schuilgaat.

Die pet past ook een moslima

De hoofdtaak van de politie is niet om een afspiegeling van de etnische of religieuze verhoudingen in de samenleving te zijn. Ze dient door handhaving van het wettig gezag het maatschappelijk verkeer effectief te reguleren en schoon te houden. Hoofddoeken zitten daarbij gevaarlijk in de weg.