Vijftig jaar varen en niet aan stoppen denken

Melle en Janny Draaisma – Mudde varen al vijftig jaar en willen er nog niet mee stoppen.
 

A/B MS ANIMO – Melle en Janny Draaisma – Mudde varen in augustus 50 jaar en zijn van plan om zolang als het gaat door te gaan op hun Animo. Ze hebben beiden AOW en voelen zich prettiger aan boord, want het schip is een van de weinige dingen dat ze hebben. Aan de wal gaan is daarom geen echte optie voor ze. ‘We hebben geen huis, geen auto en zijn altijd aan boord, tenzij we ergens heen moeten, post halen bijvoorbeeld. We hebben vrienden op de vaart, maar die moet je maar net zien’, vertellen ze.

Janny is van de wal, maar haar opa voer. Haar vader was touwslager bij Lankhorst. Melle is een schipperskind. Hij groeide op in een tijd dat de oudste schipperszonen nodig waren aan boord en onderwijs niet belangrijk werd gevonden. Hij is hooguit twee winters naar school geweest. Hij kan niet lezen en schrijven. Missen doet hij het niet. ‘Ik weet niet beter. In mijn tijd had je nog ligplaatsscholen. Je had je eigen schriftje en dat nam je mee als je naar school ging. Mijn zusjes zaten bij kennissen in een kosthuis. Later heb ik mijn Rijnpatent mondeling gehaald en de theorie van mijn rijbewijs ook. Ik gebruik de nummers bij de afslagen. Je leert het jezelf op een andere manier aan.’
Janny deed na de lagere school de huishoudschool. Al het papierwerk aan boord komt op haar neer. De taakverdeling is daarom nogal strikt aan boord. ‘Ik doe het papierwerk. Hij de rest. Ik heb ook een smarttelefoon en een tablet. Hij heeft een vaarcomputer, maar ik lees de namen van de schepen voor tijdens het varen’, vertelt ze.