De 21-jaarsondergrens voor prostituees blijft voorlopig in de algemene plaatselijke verordening van Alkmaar. De Alkmaarse kortgedingrechter wil geen uitspraak doen, die ook verstrekkende gevolgen kan hebben voor 36 andere gemeenten.

STEUN RO

De rechter wees daarom het verzoek af van kamerverhuurder van de Achterdam Frans Snel, om hem toe te staan weer de wettelijke minimumleeftijd voor sekswerkers van achttien jaar te mogen hanteren. In elk geval tot de gemeente Alkmaar een beslissing heeft genomen op het bezwaar dat de exploitant heeft ingesteld tegen de 21-jaarsgrens.
Snel kreeg wel magistratelijk advies en toezegging: “Zodra de gemeente een beslissing heeft genomen, die u noopt tot instelling van beroep, vraag dan om versnelde behandeling. Ik beloof u dat we daar welwillend naar zullen kijken.”

Ingewikkeld

Bij aanvang van de zitting had de rechter al gezegd dat de zaak te ingewikkeld was voor een kort geding. Aan het einde moest zijn conclusie luidden dat Snels verzoek weliswaar simpel is, maar inderdaad te complex was voor een enkelvoudige rechter. Over een principiële kwestie als de rechtmatigheid van een APV moet zich een college van drie rechters (meervoudige kamer) buigen, was zijn eindoordeel.
Vooruitlopend op de invoering van de wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (wrp), waarin de verhoging van de minimumleeftijd voor hoeren van achttien naar 21 jaar is opgenomen, hebben Alkmaar en 36 andere gemeenten besloten hun APV alvast in die zin aan te passen. In de exploitatievergunning van Snel (en zijn collega’s) is die leeftijdsverhoging ook als bindende voorwaarde opgenomen. Meer dan 300 gemeenten deden dat dus niet…
Snel heeft door de 21-jaarsgrens zijn omzet in 2015 en 2016 met meer dan de helft zien dalen. En omdat het wrp-wetsvoorstel nog steeds niet is aangenomen in de Tweede, laat staan de Eerste, wil hij terug naar achttien jaar. ‘De vraag is zelfs of de wet er komt”, beaamde de rechter, die er direct op liet volgen dat ‘dit een politiek steekspel is, waarover ik me niet kan uitlaten.” Snel bedankte hem desondanks voor deze ‘goede opmerking’.

Discriminatie

Snels advocate Kim Hollenberg legde de aanwezigen in de rechtszaal – onder meer twee raadslieden van de gemeente – nog eens uit waarom haar cliënt de voorlopige voorziening had gevraagd. “Naast oorzaak van omzetderving is de Alkmaarse APV in strijd met de grondwet, specifiek leidt die tot leeftijdsdiscriminatie en ontzegt het achttien-, negentien- en 20-jarigen de vrije beroepskeuze.”
De gemeentelijke verdediging moest het antwoord schuldig blijven op de vraag of zij kon aantonen dat de openbare orde is gediend met de leeftijdsverhoging, zoals burgemeester Piet Bruinooge steeds stelt. Advocate Simone Smit: “Er zijn geen bewijzen dat de maatregelen invloed heeft op de openbare orde.”
Zij ging ook niet in op de uitlatingen van de kant van Snel dat de jongere prostituees nu massaal de illegaliteit in verdwijnen, zodat gemeente en politie handhaving en controle helemaal kunnen schudden. Snel weet zelfs in Alkmaar adressen, waar prostituees onder 21 jaar hun geld verdienen. “De gemeente gaat uit van het principe ‘Wat je niet ziet, dat is er niet’.”
Na afloop zei de verhuurder dat het ‘m niet verbaast dat de rechter zijn vingers niet aan deze materie wil branden. “Niet geschoten is altijd mis. Over een paar maanden, als de gemeente het bezwaar heeft afgewezen, gaan we gewoon verder.”

aajruitenbeek@kpnmail.nl'
    Misdaad & misstanden, rechtbank, thrillers, Achterdam & prostitutie