De schepping van Eva uit Adam is volgens ChristenUnie-lid en medisch technoloog Fokke Wieringa het allereerste voorbeeld van orgaandonatie. Die ongepaste vergelijking is een belediging voor orgaandonoren.

Het dagblad Trouw drukte onlangs een polemiek af over het wetsontwerp actieve donorregistratie, met als deelnemers Fokke Wieringa, lid van de ChristenUnie en medisch technoloog, en Patrick van Schie, directeur van de liberale denktank TeldersStichting. Van Schie betoogt dat de staat alleen inbreuk mag maken op iemands lichamelijke integriteit als diegene daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Hij vindt het daarom bezwaarlijk om een overledene bij verstek tot donor verklaren als hij of zij bij leven verzuimd heeft een keuze te maken.

ChristenUnie-lid Fokke Wieringa is hartstochtelijk voorstander van het wetsvoorstel van Pia Dijkstra, terwijl veel van zijn geloofsgenoten in de Eerste Kamer daar juist grote bedenkingen bij hebben. In een poging zijn partijgenoten (en Van Schie, wellicht) op andere gedachten te brengen, grijpt Wieringa terug op de Bijbel. “Het scheppingsverhaal in de Bijbel bevat de vroegste weefseldonatie. In Genesis 2: 21-22 staat dat God een rib uit het lichaam van de man haalt en daarmee een vrouw creëert.”