Afghaanse vluchtelingen uit angst voor neo-nazi’s opgesloten?

De aankondiging van de Nederlandse Volksunie (NVU), een onbeduidende neo-nazi splintergroepering, om op zaterdag 6 november een manifestatie tegen de opvang van Afghaanse vluchtelingen in Harskamp te houden zorgt voor veel onrust en onthutsing.

Eind augustus voerden zo’n 250 vooral jeugdige personen uit Harskamp een gewelddadige actie bij de vluchtelingenopvang in kazerne Harskamp, om te protesteren tegen de komst van juist uit Afghanistan geëvacueerde mensen. Deze hadden in Afghanistan hun leven voor de Nederlandse overheid gewaagd en behoorden tot de weinige gelukkigen die aan de Taliban konden ontkomen. Heel Nederland sprak dan ook schande over het gedrag van de relschoppers.

De NVU, die onder aanvoering van de weinig succesvolle would-be Mussert Constant Kusters al jarenlang een kwakkelend bestaan leidt, hoopt met de aangekondigde manifestatie de publiciteit te halen (waarmee ze nu al geslaagd zijn) en Harskamper jongeren te ronselen voor het verwerpelijke gedachtegoed van de NVU.

Om daar tegen te protesteren en de vluchtelingen een hart onder de riem te steken, wil de Antifascistische Actie (AFA) Fryslân een stille manifestatie houden, met zo’n tien mensen, in de kern van Harskamp.

Burgemeester Verhulst van Ede heeft de Friese antifascisten echter verbannen naar een terrein op een kleine kilometer afstand van de dorpskern. Daarnaast heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aangekondigd dat op zaterdag de poorten van het vluchtelingencentrum in de kazerne Harskamp gesloten blijven, uit angst voor de veiligheid en bewoners – zo bericht het NRC Handelsblad vanochtend.

Dit alles roept de vraag op waarom de overheid, die het merendeel van haar Afghaanse medewerkers in Afghanistan in de steek heeft gelaten, ook ditmaal niet de veiligheid van deze mensen kan garanderen.

AFA Fryslân heeft aangegeven akkoord te gaan met de voorwaarden van de burgemeester. Geen enkele antifascist heeft de intentie het vluchtelingenkamp te bestormen – in tegendeel zelfs. Het zou de overheid daarom sieren gepaste maatregelen te nemen – het preventief opsluiten van vluchtelingen “voor hun veiligheid” bij een dreigende komst van een handvol neo-nazi’s is dat allerminst.

Mijn gekozen waardering € -

Onderzoeksjournalist, dichter en samensteller van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie.
Werkt aan een boek over het Hitler-de-kunstenaar en het nazivervalsingencircuit.