Op 23 november 2018 worden Astrid en Sonja Holleeder opnieuw gehoord als getuigen in het proces tegen broer Willem. Het zou eigenlijk de laatste keer zijn dat ze moesten komen opdraven, maar enkele dagen vóór deze zittingsdag was bekend geworden dat Astrid nog een nieuwe geluidsopname had ingeleverd, van een stiekem opgenomen gesprek. Die kon nu sowieso nog niet worden behandeld. Het verslag van het verhoor van Sonja volgt later, dit is alleen het deel met Astrid.

Rechter Frank Wieland: De vorige keer heb ik u wat vermanend toegesproken. Als ruziënde kinderen op de achterbank van de auto naar een ver land. Ik hoop dat u dat vast heeft weten te houden.  Meneer Holleeder, bent u wat rustig, als u dat lukt?

Holleeder: Ik houd het zo lang mogelijk op.

Rechter: Mevrouw Holleeder, ik herken u als Astrid Holleeder. Mag ik volstaan met u eraan herinneren dat u de belofte heeft afgelegd? De rechtbank heeft een prangende vraag aan u. Er is weer een opname op tafel verschenen, van zes uur. Kunt u de rechtbank vertellen hoe dit in zijn werk is gegaan, waar het vandaan komt?