Op 23 november 2018 worden Astrid en Sonja Holleeder opnieuw gehoord als getuigen in het proces tegen broer Willem. Het zou eigenlijk de laatste keer zijn dat ze moesten komen opdraven, maar enkele dagen vóór deze zittingsdag was bekend geworden dat Astrid nog een nieuwe geluidsopname had ingeleverd, van een stiekem opgenomen gesprek. Die kon nu sowieso nog niet worden behandeld. Het verslag van het verhoor van Sonja volgt later, dit is alleen het deel met Astrid.

STEUN RO

Rechter Frank Wieland: De vorige keer heb ik u wat vermanend toegesproken. Als ruziënde kinderen op de achterbank van de auto naar een ver land. Ik hoop dat u dat vast heeft weten te houden.  Meneer Holleeder, bent u wat rustig, als u dat lukt?

Holleeder: Ik houd het zo lang mogelijk op.

Rechter: Mevrouw Holleeder, ik herken u als Astrid Holleeder. Mag ik volstaan met u eraan herinneren dat u de belofte heeft afgelegd? De rechtbank heeft een prangende vraag aan u. Er is weer een opname op tafel verschenen, van zes uur. Kunt u de rechtbank vertellen hoe dit in zijn werk is gegaan, waar het vandaan komt?

Astrid: Eh, de opname gaat over dat Dino (Soerel) al het geld heeft. Het is een opname die ik heb verstrekt naar aanleiding van wat ik Wim heb horen vertellen op zitting of gelezen heb over wat Wim verteld heeft over de criminele organisatie. De tape had ik al langer, maar die heb ik nooit gegeven. In februari, in het weekend voor de dag dat we hier moesten verklaren, moest er iets omtrent onze veiligheid worden geregeld. Dat heeft lang op zich laten wachten. Het was niet verantwoord ons nog meer op onze nek te halen behalve mijn broer. Het is nog steeds een heel moeilijk punt, maar nadat ik… Ik had het idee van: hij heeft de kans te vertellen hoe het zit. Emotioneel gezien heb ik hem altijd nog een kans gegeven: vertel het zelf maar of zwijg op zijn minst. Dat doet-ie niet, dus ik neem dat risico, om u te vertellen en uit te leggen hoe dat dan zat. Over de 18 miljoen van Endstra en dat Dino het geld had en dat ik dat met hem bespreek. Dat we eerder al hadden besproken dat er betalingen verricht zijn, onder anderen aan Jesse Remmers. Ik houd hem voor dat het vervelend is dat hij niet betaald is en wie de pot beheert. Hij zegt: “Ik ben bij de mensen langs geweest en heb uitgelegd hoe het zit.” Ik vind dat ik daarmee een heel vergaande stap zet, met alle consequenties van dien.