Iraanse Nederlanders voelen zich gekneveld en gediscrimineerd door Nederlandse banken

Geld overmaken naar Iran is praktisch onmogelijk vanuit Nederland. Nederlandse banken staan dit niet toe. Een handelwijze die vooral de 50.000 Iraanse ingezetenen in Nederland benadeelt. Bovendien moeten zij zich verantwoorden bij de kleinste verdenking van financieel contact met het moederland, en mogen zij soms geen zakelijke rekening openen. Is het optreden van de Nederlandse banken wettig? In ieder geval niet naar de geest. Zijn de gedupeerden dan collateral damage in een sanctieregime dat moet leiden tot een fatsoenlijker bewind in Teheran? Daar ziet het vooralsnog helemaal niet naar uit. De gedupeerden lijken vooral slachtoffer te zijn van zakelijke belangen, symboolpolitiek en – dat vooral – een tandeloze EU.

Lees verder

Nu eens een keer een totaal ander verhaal over die Arabische opstanden

De afgelopen maanden buitelden westerse media over elkaar heen met terugblikken op de Arabische Lente.  Die wekten bij betrokkenen ter plaatse soms ergernis. Zij betogen dat er tien jaar later heel wat meer democratische crisisgebieden bestaan dan de Arabische wereld. De Marokkaan Tarik Nesh-Nash, die in 2011 een actieve bijdrage leverde aan een betere grondwet in zijn land, pleit voor een ander perspectief: op democratische vernieuwing, op welzijn, en op gemeenschappelijke oplossingen voor mondiale problemen. Een baanbrekend gesprek over een Arabische Lente van de hele wereld.

Lees verder
De energiecentrale in het Poolse Belchatow ©Peter Stefek/Wikimedia

De moeder van alle paardenmiddelen: red het klimaat, maak de lucht een beetje viezer

Het is een van de pijnlijkste en meest verzwegen klimaatparadoxen: schone lucht is slecht voor het klimaat. Luchtvervuiling, hoe schadelijk ook, verzacht het broeikaseffect. De luchtvervuiling neemt af en dus warmt de aarde nóg sneller op. Het verkoelende effect lijkt volgens recent onderzoek bovendien sterker dan gedacht. Nederlandse wetenschappers pleiten nu voor meer onderzoek naar een omstreden noodoplossing: wat als we een beetje luchtvervuiling strategisch’ toevoegen om de temperatuur binnen de perken te houden? Een gevaarlijk idee dat terrein wint.

Lees verder
Het kamp Al-Hol in noord-Syrië, waar veel IS-vrouwen gevangen zitten Y. Boechat (Voice of America)

De giftige nasleep van het kalifaat

Het probleem van de Nederlandse IS-vrouwen in Noord-Syrië lijkt een abces dat niemand wil doorprikken, hoewel het ongenadig blijft jeuken. Tientallen vrouwen zitten met hun kinderen in door Koerden beheerde kampen. De meesten willen terug naar Nederland, maar Den Haag, gesteund door de publieke opinie, werkt niet mee. Deze passieve houding is een recept voor rampspoed, zeggen steeds meer experts. Verslag van een explosief dilemma.

Lees verder