CollectieGeschiedenis

Ode aan Laurent, de al te menselijke prins

Ooit wist ik van een prins die niets te doen had en daar depressief van werd. De prins had een schoonvader die ook prins was. Die had evenmin wat te doen, maar had daar geen last van. Ik mocht die depressieve prins wel. Dat was lang voordat ik zo’n twintig jaar geleden naar België toog en over Prins Laurent struikelde. Koningshuizen bekijk ik meestal maar met een half oog, maar Laurent was niet te missen. Om de haverklap haalde hij

Lees verder
CollectieGeschiedenis

Majesteitsschennis op z’n Gronings

Wie het staatshoofd beledigt, kan nu nog maximaal vijf jaar gevangenisstraf krijgen en zelfs zijn kiesrecht verliezen. Dat gebeurt op grond van artikel 111 van het Wetboek van Strafrecht, dat ‘opzettelijke belediging’ van de Koning bestraft met een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar of een geldboete. Bij de invoering was dat driehonderd gulden; tegenwoordig is het een geldboete van de vierde categorie, hetgeen neerkomt op 20.250 euro maximaal. Artikel 112 verbiedt de echtgenoot van de Koning en zijn ‘vermoedelijke’ troonopvolger

Lees verder
CollectieGeschiedenis

Moeder aller republieken

Hoewel sindsdien tientallen koloniën zich vaak gewelddadig hebben losgemaakt van hun vroegere moederland, blijft de afscheiding van de VS iets bijzonders: niet de inheemse bevolking kwam tegen de Britten in opstand, maar de  immigranten en hun nazaten uit het moederland hadden geen zin meer in de bedilzucht van de andere kant van de oceaan. Aanvankelijk werd vooral het parlement vanwege de aan de kolonie opgelegde heffingen en belastingen op de korrel genomen (‘no taxation without representation’), maar na de Boston

Lees verder
CollectieGeschiedenisPolitiek

Tirannenmoord als burgerplicht

Om de twee jaar leggen op 20 juli rekruten van de Duitse Bundeswehr bij het Bendlerblock de eed van trouw af. Dat gebouw is de plaats waar op de avond van 20 juli 1944 Claus von Stauffenberg standrechtelijk door een vuurpeloton werd geëxecuteerd. Het hoofdkwartier van de Wehrmacht ontdeed zich zo van hem en van iedere verdenking dat het betrokken was bij de militaire staatsgreep die Von Stauffenberg en de zijnen wilden plegen nadat ze Hitler uit de weg hadden

Lees verder
CollectieGeschiedenis

Zwarte bladzijden met tinten oranje

Tekst Maurits van den Toorn De Engelse filosoof Roger Scruton muntte het begrip ‘oikofobie’ oftewel ‘een ziekelijke afkeer van het eigene’. Je gaat bij het zien van de titel Zwarte bladzijden uit de vaderlandse geschiedenis van Rob Hartmans haast vermoeden dat daar inderdaad sprake van is. Toch valt dat mee, de auteur maakt in een prettig-ironisch geschreven inleiding duidelijk waarom hij juist aan de minder fraaie kanten uit ons verleden aandacht besteedt: ‘Wanneer we onze hedendaagse maatstaven klakkeloos op het

Lees verder
CollectieCultuur

Spaanse koning oppermachtig in Dan Brown’s occulte wereld

Tekst: Gijs Korevaar Het verhaal van Oorsprong begint in Bilbao waar een wiskundig genie en futuroloog een ontdekking presenteert waardoor wetenschap en godsdienst nooit meer hetzelfde zullen zijn. Ook de vaste hoofdrolspeler van Brown – professor kunstgeschiedenis Robert Langdon – is weer van de partij. Maar op het hoogtepunt van de avond, net als de spreker zijn geheim wil onthullen, wordt hij doodgeschoten. De directeur van het museum en Robert Langdon gaan samen naar Barcelona op zoek naar het antwoord

Lees verder