Orthodoxe gelovigen; hypocrisie, autoritarisme, en Machiavellisme

In Texas is een wet aangenomen die als doel heeft zwangere vrouwen het recht op een abortus zoveel mogelijk te ontzeggen. Een  zwangerschapsafbreking mag uitsluitend in de eerste 6 weken, als er op de echo nog geen kloppend hartje te detecteren is. Ieder­een die medewerking verleent aan een ingreep bij verder voortgeschreden zwanger­schap, is strafbaar, en vrijwel iedere burger is gerechtigd om vermoedens aan te geven. Een golf van afgrijzen rolde over de Nederlandse krantenlezers.

Lees verder

Religieuze jongensbesnijdenis Een gedoogde schending van de kinderrechten

Nederland mag zich gelukkig prijzen dat in ons land vrijwel alleen om religieuze redenen jongens en mannen besneden worden. In de VS kwam in de 19e eeuw de overtuiging op dat verwijdering van de voorhuid bevorderlijk was voor de gezondheid. Die besnijdenispraktijk werd naar vele landen met succes geëxporteerd, maar overal buiten de VS is de medische wereld van deze dwaling teruggekeerd. Tegenwoordig wordt er met verbijstering gekeken naar de Amerikanen, die nog steeds aan baby­besnijdenis doen. In 2013 ondertekenden 36 prominente Europese kinderartsen een artikel waarin men de besnijdende collegas in de VS van onwetenschappelijke bias beschuldigde.

Lees verder

Man en clitoris; actualiteiten over squirting

De meeste mannen en vrouwen zijn (overwegend) heteroseksueel, en voor het liefdes­leven is dat eigenlijk niet handig. Weliswaar maakt het genitale verschil seksuele penetratie goed mogelijk, maar globaal komen mannen daardoor veel makkelijker klaar dan vrouwen. Helaas wordt de coïtus gezien als de kwintessens van sek­su­eel contact, en worden de meer vrouw-bevredigende activi­teiten gedegradeerd tot voor- of naspel. Logisch dus dat er in vele relaties sprake van een orgasmekloof: hij scoort, door de bank genomen, hoger dan zij.

Lees verder