Collectie

De laatste op de lijst

Zonder het bloedig uiteenvallen van Joegoslavië was de kans miniem dat we ooit van Goran Hadžić zouden hebben gehoord. De Kroatische Serviër leidde tot 1990 een zeer bescheiden leven. Niets wees erop dat hij het tot een politieke rol van betekenis zou gaan schoppen. Geboren in 1958 in Pačetin in Kroatisch Slavonië, vlakbij de grens met Servië, maakte hij tot 1990 carrière in het magazijn van een landbouwbedrijf. Maar in dat jaar veranderde alles, zoals voor iedereen in Joegoslavië. Nationalistische

Lees verder
Collectie

De zaak voor het Kosovo-tribunaal

Bepaalde groepen binnen het Kosovo Bevrijdingsleger UCK ontvoerden in 1999 en 2000 systematisch hun tegenstanders, die vervolgens werden gemarteld en vermoord. Deze conclusie trok speciaal onderzoeker John Clint Williamson in 2014 over de nasleep van de Kosovo-oorlog. Geruchten over oorlogsmisdaden die de rebellen hadden begaan gingen al rond sinds 1999 Nadat Servische troepen in 1999 door Navo-bombardementen uit Kosovo waren verdreven, pakte het UCK honderden tegenstanders op; leden van de Servische en Roma-minderheid, maar ook Albanese Kosovaren die het UCK

Lees verder
Collectie

Wat is er aan de hand in Kosovo?

In 2011 had Kosovo een nieuwe president nodig toen bleek dat de verkiezing van een weinig populaire maar steenrijke bouwmagnaat op die positie illegaal had plaatsgevonden. Het hardnekkige gerucht wil dat de Amerikaanse ambassadeur Dell eigenhandig een nieuw staatshoofd uit de hoge hoed trok, dat vervolgens met opmerkelijke eensgezindheid werd gepresenteerd. “Ik had nooit gedacht dat ik zo’n hoge positie zou bekleden”, stamelde de 35-jarige Alifete Jahjaga, tot dat moment het onbekende plaatsvervangend hoofd van de politie. Een klopje van

Lees verder
Collectie

Bunkerland!

Op de wand van de bunker staan hier en daar officiële tekeningen. Van een oorlogsschip, of van de Russische MI-12 helikopter. Altijd goed om te weten hoe de vijand eruit ziet. In deze bunker kon de Albanese bevolking zijn dapperheid bewijzen in geval van een vijandelijke aanval. En natuurlijk zijn trouw aan de geliefde leider Enver Hohxa, die naar schatting 750.000 bunkers liet bouwen in dit land van 3 miljoen inwoners. Tegen een invasie die nooit kwam. Tegenwoordig doet deze

Lees verder
Collectie

Klikrevoluties

In juni 2011 werd de Macedonische student Martin Neskovski doodgeschopt. De omstandigheden waren schimmig. Verscheidene getuigen zagen hoe hij op verkiezingsavond wegvluchtte uit een menigte. Even later lag hij levenloos in het park, omringd door agenten. Aangeslagen getuigen kregen de volgende dag een tweede schok te verwerken: het voorval bestond niet. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken was er die avond niets noemenswaardig voorgevallen, een dode was er zeker niet te betreuren. Officiële media hulden zich in een oorverdovend stilzwijgen

Lees verder
Collectie

De uitgeholde staat: Nooit meer Dayton

Over Bosnië is het gemeengoed om te stellen dat het land in transitie is, en dat de wonden van de oorlog nog te vers zijn om te verwachten dat Bosnië als een normaal land functioneert. Die opvatting gaat eraan voorbij dat juist de regelingen van Dayton dat normaal functioneren in de weg staan. Op deze manier kun je wachten tot je een ons weegt. Het laboratoriumexperiment levert wel interessante lessen, niet alleen voor de toekomst van Bosnië, maar ook van

Lees verder