foto: Peter Olsthoorn

De journalist als AIVD-spion

Inlichtingendiensten pogen vanouds journalisten te werven als informant. In hoeverre gaan journalisten in op die avances? Deze vraag beantwoordt ook NRC met onthulling van benaderde journalisten. En de krant wekt wrevel bij De Correspondent en AIVD-baas.

Lees verder

Graag een coronavirus voor de telefoon

Media, ouders en opiniemakers hebben de mond vol over privacyschending door Big Tech, maar die weegt niet op tegen de enorme omvang van de zelfschending van de persoonlijke levenssfeer met de voortdurende aandacht voor apps op het beeldscherm. Het is net als met het klimaat: Shell en de boeren zijn de boosdoeners, niet wij met ons overdadige consumptiepatroon.

Lees verder