DNP ArchiefEconomie

Kleine bedrijven krijgen een kans

De bedoeling van de Aanbestedingswet is dat ook kleinere bedrijven en zelfstandigen zonder personeel een eerlijke kans krijgen om lucratieve klussen in de wacht te slepen. Belangenorganisaties als MKB-Nederland en het Platform Zelfstandige Ondernemers zijn daarom enthousiast over de nieuwe wet. Maar van werkelijk gelijke kansen zal pas sprake zijn als alle overheden daadwerkelijk hun inkoopvoorwaarden hebben aangepast. En die hebben huiswerk nog lang niet af.Wat verandert er precies?Om te beginnen komt meer eenheid in de procedures die verschillende overheden

Lees verder
CollectieEconomie

Een taart van 60 miljard

Op 1 april wordt de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Als gevolg daarvan verandert er nogal wat in de manier waarop overheden opdrachten verlenen aan ondernemers. De bedoeling van de wet is dat ook kleinere bedrijven en zelfstandigen zonder personeel een eerlijke kans krijgen om lucratieve klussen in de wacht te slepen. Nu leggen die het nog vaak af tegen grote, gevestigde partijen.Belangenorganisaties als MKB-Nederland en het Platform Zelfstandige Ondernemers zijn unaniem enthousiast over de nieuwe wet. Maar van het beoogde

Lees verder
CollectieDNP ArchiefEconomie

728.000 zzp’ers

In 2011 waren er in Nederland alles bij elkaar 7,4 miljoen mensen die meer dan 12 uur per week werkten. Daarvan stonden er 728.000 te boek als zelfstandige zonder personeel: krap 10%. De meeste zzp'ers werkten in de agrarische sector. Daar maakten 68.000 zzp'ers samen 38% uit van de totale werkende bevolking. De bouw kwam op de tweede plaats met 20% zzp'ers, de zakelijke dienstverlening op de derde plaats met 16%. Bij de overheid werkten naar verhouding de minste zzp'ers:

Lees verder
CollectieEconomie

Rijke zzp’ers, arme zzp’ers

Volgens een persbericht van onderzoeksbureau Panteia/EIM is het vermogen van zzp-huishoudens tussen 2006 en 2009 elk jaar toegenomen, tot 128 duizend euro of meer. Voor huishoudens met uitsluitend inkomsten uit loondienst was dat slechts 51 duizend euro.Kort door de bochtOp basis van die cijfers zou je kunnen concluderen dat het verschil tussen ondernemerschap en loondienst het verschil maakt tussen meer of minder eigen vermogen, en dat de zzp’er lang zo kwetsbaar niet is als wel eens wordt gedacht. Bij nadere

Lees verder
CollectieEconomie

“Ondernemerschap is de remedie”

“Managers hangen ergens in de hiërarchische hark van een bedrijf en balen van alle boeken, artikelen en blogs waarin management bashing de normaalste zaak van de wereld lijkt. Veel kritiek, maar oplossingen? Ho maar.” Thomas Blekman en Rosemarie Konijnenburg, auteurs van het boek Corporate Effectuation. zijn ervan overtuigd dat ondernemerschap de doorslaggevende factor is die bepaalt wie overmorgen de winnaars zijn. Daarom willen zij die veelgeplaagde managers helpen om ondernemend gedrag te stimuleren. “Wij steken in op drie niveaus: de organisatie, de

Lees verder
CollectieEconomie

Grijze ondernemers presteren anders

Dat komt niet door het spook van de vergrijzing, dat komt doordat zij - heel rationeel - andere keuzes maken. Ook dat is ondernemerschap.Panteia/EIM is een bureau dat economisch en sociaal beleidsonderzoek uitvoert voor overheden, beleidsinstanties en branche- en koepelorganisaties. Ditmaal wilden de onderzoekers weten of er een verband is tussen de leeftijd van de ondernemer en de prestaties van zijn of haar bedrijf. Daarvoor lieten zij een aantal statistische analyses los op een bestand van bijna 8500 ondernemingen uit

Lees verder