CollectieEconomie

Kamer krijgt ZZP-rapport voor Sinterklaas, belooft Rutte

Het kabinet Rutte-II komt niet meer met nieuw beleid rond zelfstandigen zonder personeel. Dinsdag bleek uit de Miljoenennota dat er de eerste jaren niet wordt getornd aan de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Ook van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering of een verplichte pensioenafdracht is vooralsnog geen sprake. Bij de Prinsjesdagstukken ontbrak het verslag van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP. Woensdag, tijdens de algemene politieke beschouwingen, riep D66 het kabinet op om er eindelijk mee voor de draad te komen. Het CDA daagde premier Rutte

Lees verder
CollectieEconomie

Koopkracht ZZP’ers stijgt met 0,7%

In de aanloop naar Prinsjesdag ging het afgelopen week al volop over de koopkrachtplaatjes. Het schijnt dat zzp'ers er in 2016 gemiddeld 0,7% op vooruit gaan. Dat zou blijken uit delen van de Macro-Economische Verkenning waar RTL de hand op heeft weten te leggen. "Het hangt van je persoonlijke situatie af hoe het uitpakt" Eerder was de verwachting dat de meeste zzp'ers juist zouden moeten inleveren, net als andere mensen met een bruto-inkomen tot 35.000. Het kabinet heeft dat blijkbaar ondertussen

Lees verder
CollectieEconomie

Ander ZZP-beleid? Niet meer in deze kabinetsperiode

Het kabinet Rutte-II komt niet meer met nieuw beleid rond zelfstandigen zonder personeel. Ook de zelfstandigenaftrek blijft voorlopig zoals hij is. Dat concludeert het kennisplatform ZiPconomy op basis van uitspraken die Tweede Kamerlid Mei Li Vos van de Partij van de Arbeid afgelopen donderdag deed in Nieuwsuur. Volgens Hugo-Jan Ruts van ZiPconomy was het optreden van Vos een bevestiging van eerdere berichten, dat de VVD het debat over de zzp’er op slot gooit. De visies van de coalitiepartners op de samenleving lopen

Lees verder
CollectieEconomie

Pensioenrapport SCP blijft steken in vooroordelen over ZZP’ers

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar "het draagvlak voor solidariteit in de aanvullende pensioenen". Als het over zzp'ers gaat, blijft het SCP steken in vooroordelen. Ze zouden hun pensioenopbouw uitstellen en het geld liever aan andere zaken besteden. Koude kermis Willen mensen nog wel gezamenlijk een pensioen opbouwen? Welke maatschappelijke trends zijn daarbij relevant? Geven mensen de voorkeur aan collectieve pensioenregelingen of juist aan individuele? Op zich zijn het

Lees verder
CollectieEconomie

Prinsjesdag of Bijltjesdag, voor ZZP’ers?

Hamvraag: komt het kabinet op de derde dinsdag in september met een integrale visie op zelfstandigen zonder personeel of niet? En zo ja, volgen daar dan ingrijpende maatregelen uit? Hoogste tijd dat de Tweede Kamer zijn tanden laat zien. De coalitie worstelt al sinds zijn aantreden met het fenomeen van de 'zelfstandige zonder personeel'. Op ieder dossier speelt de fundamentele onenigheid die er wat dat betreft bestaat tussen de VVD en PvdA. Van de zelfstandigenaftrek via de modernisering van de VAR-verklaring

Lees verder
CollectieEconomie

ZZP 9,4% van de economie? Eerder 4%

ZZP'ers zouden jaarlijks 62,5 miljard euro bijdragen aan de Nederlandse economie: 9,4% van het bruto binnenlands product. Dat meldde het FD dinsdag op gezag van ZZP Barometer. Die berekening roept veel vragen op. Een aandeel van maximaal 4% lijkt waarschijnlijker. Dinsdag publiceerde de website ZZP Barometer de resultaten van een onderzoekje, uitgevoerd samen met detacheerder IT Staffing. Geen evident gezaghebbende bron, maar de media pikten het resultaat gretig op. Tot de NOS en het Financieele Dagblad aan toe.Pareltje uit het bericht was het nagelnieuwe begrip bruto zzp

Lees verder