CollectieEconomie

Er is niks mis met economische groei

Daags na de verkiezingen van 17 maart brak een heel clubje opiniemakers bij BNNVara op Radio1 de staf over het verschijnsel economische groei. Dat was volgens hen een kunstmatig, aan de wereld opgedrongen systeem om onder zo beroerd mogelijke voorwaarden zo veel mogelijk spullen te laten produceren en die zo duur mogelijk om te zetten in winst voor de rijken. Zo ging het niet langer! Het leverde niet alleen steeds grotere sociale ongelijkheid op, maar ook overproductie, verspilling en uitputting

Lees verder
CollectiePolitiek

De EU-instituties? Daar moet de mattenklopper overheen

Op zaterdag 27 februari meldde het radionieuws dat Tsjechië besloten had om, in navolging van Hongarije, Rusland om levering van het Spoetnik-vaccin te vragen. Het land wilde niet langer wachten op goedkeuring ervan door de EU-medicijnwaakhond EMA, terwijl de eigen Tsjechische instantie er zijn zegen al aan gegeven had. Twee dagen later volgde Slowakije het voorbeeld van z’n westerbuur. In het licht van de catastrofale covid-besmettingscijfers in beide landen was het een begrijpelijke stap, maar ze betekende ook nieuwe scheurtjes

Lees verder
CollectieCultuur

Leestip 2

Sayers geldt als een van de grande dames van het genre waar Agatha Cristie lang de scepter zwaaide: de klassieke whodonit, het soort verhaal waaruit het spel Cluedo is voortgekomen.  Haar werk is in Nederland vooral nog bekend van de grondig gemoderniseerde tv-serie die de BBC in de jaren negentig rond haar toen al verouderde held Lord Peter Wimsey maakte. Busman’s Honeymoon (een grapje op busman’s holiday, dat zoiets betekent als een werkvakantie) dateert uit 1937. Op het eerste gezicht

Lees verder
CollectieCultuur

Leestip 2

Sayers geldt als een van de grande dames van het genre waar Agatha Cristie lang de scepter zwaaide: de klassieke whodonit, het soort verhaal waaruit het spel Cluedo is voortgekomen.  Haar werk is in Nederland vooral nog bekend van de grondig gemoderniseerde tv-serie die de BBC in de jaren negentig rond haar toen al zwaar verouderde held Lord Peter Wimsey maakte. Busman’s Honeymoon (een grapje op busman’s holiday, dat zoiets betekent als een werkvakantie) dateert uit 1937. Op het eerste

Lees verder
CollectiePolitiek

En wéér worden extremistische gelovigen geprivilegieerd

Bij alle schrik die het kabinet ertoe dreef om vanaf Ruttes tweesprong per 15 december pardoes in het diepe van een rommelige lockdown te springen, viel toch vooral het exorbitante ontzag van onze regering voor de Heere op. Terwijl ze de naar adem snakkende tempels van Gambrinus, Bacchus en Epicurus nog altijd geen sprankje asem gunt, wordt in onze seculiere en liberale democratie die van God, Allah en Jahweh opnieuw geen strobreed in de weg gelegd. De reden daarvoor zou

Lees verder
CollectiePolitiek

Onderzoek tegen Cliteur blamage voor Universiteit Leiden

Als onderdeel van de spectaculaire circusvoorstelling die Thierry Baudets geesteskind Forum voor Democratie voor de natie verzorgde, voerden zestien Leidse hoogleraren Rechten op 29 november een tenenkrommend B-nummer op. Een dag eerder had de woke Leidse kunsthistorica Lieke Smits via Twitter de aanval geopend op hun collega Paul Cliteur, eertijds promotor en later politieke bentgenoot van Baudet.   Vrijwel onmiddellijk reageerde Stolker, de aangesproken rector magnificus van de Leidse Alma Mater, ook al op Twitter. De toon van Stolker, die

Lees verder