CollectiePolitiek

Chaotisch coronaboetebeleid verraadt bestuurlijke rot

Over burgerrechten wordt nog wel eens wat schamper gedaan: hartstikke mooi in tijden van voorspoed, maar als de pleuris uitbreekt moet je niet zeuren. We hebben toch een keurige, betrouwbare overheid, waar zou je je dan zorgen over maken? Maar nu ís de pleuris uitgebroken, letterlijk, en gaan met groot gemak veel van die rechten ‘even’ op de spaarbrander. En wat gebeurt er? Die betrouwbare overheid betoont zich in een wip een ongrijpbare opportunist en ambtelijke willekeur schiet als  weegbree

Lees verder
CollectieEconomie

De fantasieloze ramp die Wouter Koolmees heet

De stad staat in brand, de burgers rennen naar de vaart om te helpen blussen, maar daar staat veldwachter Koolmees, die eerst streng wil controleren of elke ingezetene wel de juiste hoeveelheid water in zijn emmertje schept. Dat is hoe de minister van Sociale zaken de aangeslagen economie overeind wil houden. “Geen cent te veel, hoor”, “ons ben zunig”, zegt hij het oubollig-Hollandse margarinemerk Zeeuw Meisje na. Die knieperigheid heeft het inmiddels ter ziele gegane margarinemerk niet mogen baten, net

Lees verder
CollectiePolitiek

Dominee Hoekstra draagt liefst niets bij, en dat steekt

No taxation without representation, met die oneliner gaf de Bostonse advocaat en politieke activist James Otis rond 1761 vorm aan het standpunt van de Britse koloniën in Noord-Amerika. Ze wilden niet meer bijdragen aan de rijksbegroting van het moederland zolang ze in Westminster geen stem in het kapittel hadden. Hij zette er een eerste concrete stap mee op weg naar de onafhankelijkheidsverklaring die vijftien jaar later de oprichting zou betekenen van de Verenigde Staten. Vanaf dat allerprilste begin was duidelijk

Lees verder
Collectiegezondheid

Mark en de groepsimmuniteit: redelijk of rampzalig?

“Goed, een groot deel van Nederland zal dus verplicht ziek moeten worden van Rutte”, tweette iemand na de toespraak van de minister-president op maandag 16 maart. “Wetenschappelijk juist, moreel volstrekt verwerpelijk” vond een ander van de gedachte om het virus zich “gecontroleerd” te laten verspreiden, om zo een onhanteerbare vloedgolf van ernstig zieken te vermijden en langzaamaan groepsimmuniteit op te bouwen. Gevoegd bij de vele, elkaar tegensprekende berichten, waarschuwingen en adviezen van hele en halve deskundigen van allerlei slag uit

Lees verder
CollectiePolitiek

Fascisme leeft in Nederland, het heet Doorbraak

Ik heb het niet zo op al die lieden die iedereen te pas en te onpas voor fascist uitmaken, alsof die term een even gemakkelijk en betekenisloos scheldwoord is als klootzak of teringlijer. De wandaden die uit naam van het fascisme werden begaan, zijn domweg te monsterlijk om er zo luchthartig mee om te gaan. Maar behalve onsmakelijk is zulk gescheld ook gevaarlijk, omdat het de uitzonderlijke kwaadaardigheid van het fascisme bagatelliseert, het in zekere zin zelfs salonfähig maakt –

Lees verder
CollectieWetenschap

Nee, echt: dierentalen bestaan niet

Aannemen dat dieren over een met dat van de mens vergelijkbaar taalvermogen beschikken, is geen stap om lichtvaardig te zetten. Immers, taal is het belangrijkste, misschien zelfs het enige overgebleven punt waarop dieren fundamenteel en absoluut van de mens verschillen. Al zijn ze zeldzaam en is het niveau verre van indrukwekkend, er zijn sporen van iets als cultuur in de dierenwereld gevonden, en er zijn spiegelexperimenten, problematisch of niet, die wijzen op een zekere mate van zelfbewustzijn bij bijvoorbeeld olifanten.

Lees verder