Collectiegezondheid

Mark en de groepsimmuniteit: redelijk of rampzalig?

“Goed, een groot deel van Nederland zal dus verplicht ziek moeten worden van Rutte”, tweette iemand na de toespraak van de minister-president op maandag 16 maart. “Wetenschappelijk juist, moreel volstrekt verwerpelijk” vond een ander van de gedachte om het virus zich “gecontroleerd” te laten verspreiden, om zo een onhanteerbare vloedgolf van ernstig zieken te vermijden en langzaamaan groepsimmuniteit op te bouwen. Gevoegd bij de vele, elkaar tegensprekende berichten, waarschuwingen en adviezen van hele en halve deskundigen van allerlei slag uit

Lees verder
CollectiePolitiek

Fascisme leeft in Nederland, het heet Doorbraak

Ik heb het niet zo op al die lieden die iedereen te pas en te onpas voor fascist uitmaken, alsof die term een even gemakkelijk en betekenisloos scheldwoord is als klootzak of teringlijer. De wandaden die uit naam van het fascisme werden begaan, zijn domweg te monsterlijk om er zo luchthartig mee om te gaan. Maar behalve onsmakelijk is zulk gescheld ook gevaarlijk, omdat het de uitzonderlijke kwaadaardigheid van het fascisme bagatelliseert, het in zekere zin zelfs salonfähig maakt –

Lees verder
CollectieWetenschap

Nee, echt: dierentalen bestaan niet

Aannemen dat dieren over een met dat van de mens vergelijkbaar taalvermogen beschikken, is geen stap om lichtvaardig te zetten. Immers, taal is het belangrijkste, misschien zelfs het enige overgebleven punt waarop dieren fundamenteel en absoluut van de mens verschillen. Al zijn ze zeldzaam en is het niveau verre van indrukwekkend, er zijn sporen van iets als cultuur in de dierenwereld gevonden, en er zijn spiegelexperimenten, problematisch of niet, die wijzen op een zekere mate van zelfbewustzijn bij bijvoorbeeld olifanten.

Lees verder
CollectiePolitiek

Verwerpelijkheid doodstraf voor IS’ers is geen uitgemaakte zaak

En ineens is ie daar, als een hete aardappel waaraan liever niemand zijn vingers wil branden: de doodstraf die gevangen genomen IS’ers kan worden opgelegd bij berechting in Irak. Dylan Yesilgöz opperde namens de VVD om daar pragmatisch naar te kijken, maar GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik schoot onmiddellijk in een kramp. Hij kon niet begrijpen dat de VVD “pragmatisch, zoals mevrouw Yesilgöz dat eerder heeft genoemd, omgaat met iets dat zo tot het wezen behoort van de Nederlandse inzet voor

Lees verder
CollectiePolitiek

Argumenten voor correctief referendum deugen niet

Dat we in Nederland geen referendum in de grondwet hebben staan, is te danken aan de liberalen Thorbecke en Wiegel. De laatste dubde en dubde in 1999 als lid van de Eerste Kamer toen het correctief referendum dreigde te worden opgenomen in de grondwet, tot uiteindelijk het dubbeltje naar “toch maar beter van niet” omviel. Omdat zijn “nee” betekende dat er net geen twee derde meerderheid meer vóór was, sneuvelde de grondwetswijziging en in haar kielzog het tweede kabinet Kok.

Lees verder
CollectiePolitiek

Discutabel trekkerverbod op Malieveld

De gemeente Den Haag heeft laten weten dat zware voertuigen, zoals landbouwtrekkers, niet meer op het Malieveld mogen komen, vanwege de kans op schade aan de daaronder liggende parkeergarage. Dat lijkt toch wat raar, je mag hopen dat zo’n parkeergarage ontworpen is om tegen een behoorlijke stoot te kunnen. Ook toen die gebouwd werd was het Malieveld immers al in gebruik voor massabijeenkomsten. En al sinds mensenheugenis staan er jaarlijks loodzware, drukbezochte kermissen op te trillen en te bonken. Of,

Lees verder