Collectie

De Informatieplicht en het Activiteitenbesluit

  Energiebesparing was de belangrijkste pijler onder het energieakkoord van 2013 en voor 2020 werd een besparingsdoel van 100 PJ genoteerd. Eerder dit jaar liet PBL weten dat de besparing uitkomt op mogelijk 81 PJ, met een bandbreedte van 52 tot 108 PJ. Het belangrijkste instrument van de overheid naar ‘drijvers van een inrichting’ is het Activiteitenbesluit, onderdeel van de Wet Milieubeheer. De verplichting om maatregelen voor energiebesparing uit te voeren zodra deze binnen vijf jaar terug te verdienen zijn,

Lees verder
CollectieEconomie

Gasloos: de 10.000ste NOM-woning staat op de kaart

Of deze groei doorzet, hangt af van de mate waarin oude overtuigingen worden bijgesteld, denkt Ivo Opstelten, directeur Stroomversnelling. “Wetgeving, financiering en ook de wil om zeer energiezuinig te bouwen en te renoveren zijn niet altijd gelijk gericht”. Via de initiatieven van de vereniging Stroomversnelling zijn inmiddels zo’n 90 woningcorporaties actief aan de slag gegaan met het realiseren van NOM-woningen. Bij de nieuwbouw- en renovatieprojecten zijn al 75 bouwers betrokken en het NOM-Keur met prestatiegarantie is al verstrekt aan honderden

Lees verder
CollectieEconomie

Als je het niet goed uitlegt, krijg je Baudet

Het meest verwarrende is dat Baudet keer op keer lijkt weg te komen met zijn populistische uitspraken. De snelle opkomst van ‘Forum’ en de bezegeling van de winst na de verkiezingen van 21 maart moet daarom gelden als een final wake up call. Want willen we begrip voor lastig te verkopen klimaatbeleid, dan moeten we het beter uitleggen. Misschien dat iemand het eens kan onderzoeken, maar ik denk dat niemand tegen het hoogwaterbeschermingsprogramma is. Sinds 2016 wordt gewerkt aan het

Lees verder
CollectieEconomie

Gaat een CO2-belasting ook jouw bedrijf raken?

De gedachte achter het beprijzen van broeikasgassen is eenvoudig: als bedrijven voor hun uitstoot te veel moeten gaan betalen, zullen ze hun uitstoot willen beperken. Een heffing moet dus innovaties stimuleren, waardoor de industrie schoner gaat produceren. Met CO2-reductie ligt de Europese Unie als geheel behoorlijk op koers. De EU-doelstelling om in 2020 ten opzichte van 1990 20 procent minder CO2 uit te stoten wordt met 23 procent ruimschoots gehaald. De volgende mijlpaal is 2030 met 40 procent als doel.

Lees verder
CollectieNederlandsyndication

Energietransitie: veel geld, maar niet duur

De kosten voor de energietransitie en de verdeling daarvan tussen burger en bedrijfsleven vormt een tikkende tijdbom onder het klimaatakkoord en de voorgenomen klimaatwet. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) koppelt de kosten van een maatregel aan de bijdrage in CO2-reductie van die maatregel. Ziedaar een eerste probleem: het gaat om nieuwe maatregelen voor een extra reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Roken is duurder In een poging de uitgaven voor de energietransitie te relativeren ging het vorig jaar september

Lees verder
CollectieOpinie

Schaduwmunt voor een schoon klimaat

Met die gedachte begeef ik mij naar het Springtij Forum 2018, het jaarlijkse klimaatcongres op Terschelling, in de hoop op antwoorden. Hier verzamelen zich dit jaar gedurende drie dagen zo’n 900 professionals uit het bedrijfsleven, van milieuorganisaties en overheden. Ik zal aanschuiven bij de ‘schaduwtafel finance’, het verlengde van de taakgroep financiën en de klimaattafels waaraan in Den Haag het klimaatakkoord vormgegeven wordt. Maatschappelijke kosten Tijdens Springtij komt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met de doorrekening van het klimaatakkoord

Lees verder