CollectieNederland

‘Ouders laten uit angst hun kinderen niet buiten spelen’

‘Steeds meer ouders vinden het niet goed dat hun kind zomaar op straat speelt of om de hoek even een boodschap gaat doen’, zegt Monica Zeevenhooven. ‘Ouders willen de controle houden omdat de leefomgeving voor hun gevoel niet veilig genoeg is om een kind de vrijheid te geven. Heel weinig kinderen mogen bijvoorbeeld alleen lopen of fietsen naar hun basisschool. Het verkeer is druk en gevaarlijk geworden, dus ouders brengen en halen hun kind.' Zonder buiten spelen hapert de ontwikkeling

Lees verder
CollectiePolitiek

‘Stijging daklozen vooral door woningnood (en de woningwet)’

Vooral de verhuurdersheffing van 2013 en de woningwet van 2015, waarmee de politiek van links tot rechts instemde, zijn daar debet aan. Corporaties gaan meer belasting betalen, van vrijwel 0 vroeger, naar 1,7 miljard euro in 2019. In 2021 verwacht verhuurderskoepel Aedes een belastingdruk van 3 miljard euro. Vanaf het begin van de verhuurdersbelasting, in 2014, is het aantal nieuwbouwwoningen van corporaties gehalveerd. Maar vooral de nationale overheid lijkt Oost-Indisch doof voor de problemen waarin de sociale huursector verzeild is

Lees verder
CollectiePolitiek

Hoe de overheid met de woningwet segregatie versterkt

Corporaties verhuren steeds meer huizen aan mensen met een laag inkomen. Dat komt door de inkomensgrens van 38.000 euro (tijdelijk: 41.000 euro) wat je maximaal mag verdienen om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Die inkomensgrens zorgt dat de concentraties van arme mensen toenemen. ‘In 1990 had 12 procent van de corporatiehuurders een laag inkomen. Nu is dat 45 procent.’ Tegelijk huisvesten corporaties vaker huurders met andere achterstanden dan alleen het inkomen. Huurders met psychische problemen bijvoorbeeld, zegt Hochstenbach.

Lees verder
CollectieInternationaal

Meer welvaart Twente dankzij EU

Van alle gemeenten in Nederland haalt Hengelo de meeste Europese subsidies binnen. 150 euro per inwoner, berekende Binnenlands Bestuur onlangs. Ter vergelijking: Beuningen, de nummer 10, haalt 45 euro binnen. Dat is opmerkelijk want de Hengelose bevolking stemde bij de statenverkiezingen van maart voor 19 procent op anti-Europa partij Forum voor Democratie. Pro-Europa partij D66 haalde 14 procent. Met andere woorden, het is de vraag of de kiezer weet waar zijn of haar belang ligt. 'We moeten het goede verhaal

Lees verder
CollectiePolitiek

‘Oost-Nederland internationaal promoten’

Nijmegen kan trots zijn op haar status van green capital 2018.Dat vindt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks), die graag Juncker wil opvolgen als chef van de Europese Commissie. Eickhout kent Nijmegen uit zijn studententijd. Hij vindt het prachtig dat de Waalstad een jaar lang mag dienen als voorbeeld voor verduurzaming en vergroening. Oost-Nederland krijgt vanaf woensdag drie dagen lang vier leden van de Milieucommissie van het Europees Parlement op bezoek en ze gaan ook onder anderen naar Arnhem, Duiven, Nijmegen, Eerbeek,

Lees verder
CollectiePolitiek

Minder stadhuis, meer democratie

Burger-overheidparticipatie vergt een strategie en geen houtje-touwtje decentralisatie. Dat beeld rijst op na het maken van tien verhalen over wijkparticipatie in Arnhem afgezet tegen de vakliteratuur. Die vraag wordt relevant in het licht van de komende raadsverkiezingen, hoe waarborgt de gemeente de kwaliteit van de lokale democratie en de invloed van de burger. Dat is cruciaal in een politiek gepolariseerde stad als Arnhem, door deskundigen getypeerd als een stad van arrogante machtspolitiek. De burger doet het zelf en waar nodig

Lees verder