Auteur Liesbeth Meijnckens zorgt voor ‘orde in de chaos’.

STEUN RO

‘Een grote bereidheid om mee te werken’, zo heeft Liesbeth Meijnckens dat ervaren tijdens het schrijven van dit zakboekje over ehealth. Velen hebben voor inbreng gezorgd. Zo staat dat te lezen in het dankwoord bij deze uitgave over ‘zorg op afstand’. Ik heb het als hard copy gelezen, maar er is door uitgeverij Haystack ook een digitale versie uitgebracht.

Je moet het maar durven!

In het eerste hoofdstuk geeft de auteur aan ‘orde in de chaos te brengen’. Want ehealth (je kunt gerust spreken over een containerbegrip) raakt inmiddels aan zoveel levensterreinen en levensfasen dat iedereen er mee te maken krijgt. Het kan je soms gaan duizelen. Dit boekje neemt je bij  de hand. Nu is de bedoeling dat we er in de zorg met ehealth op vooruitgaan, zoals de titel (Beter met ehealth) stelt.. Dan maakt het toch verschil vanuit welke hoedanigheid je erbij betrokken bent. Als burger, student, patiënt, zorgaanbieder, verzekeraar, ontwikkelaar of overheid. Of combinaties daarvan. Wat verwacht je en waarop wil je dat afgerekend wordt? Bij sommige dienstverlening is daarover inmiddels wel inzicht aan het ontstaan, maar elders is dat minder duidelijk. Het is een prestatie dat de samensteller tot een verantwoorde keuze van goede voorbeelden is gekomen uit een zo breed aanbod op het terrein van ehealth.

Dynamiek

Jan Taco te Gussinklo is opgeleid als internist. Sinds 2009 publiceert en adviseert hij over medische innovaties.