Auteur Liesbeth Meijnckens zorgt voor ‘orde in de chaos’.

STEUN RO

‘Een grote bereidheid om mee te werken’, zo heeft Liesbeth Meijnckens dat ervaren tijdens het schrijven van dit zakboekje over ehealth. Velen hebben voor inbreng gezorgd. Zo staat dat te lezen in het dankwoord bij deze uitgave over ‘zorg op afstand’. Ik heb het als hard copy gelezen, maar er is door uitgeverij Haystack ook een digitale versie uitgebracht.

Je moet het maar durven!

In het eerste hoofdstuk geeft de auteur aan ‘orde in de chaos te brengen’. Want ehealth (je kunt gerust spreken over een containerbegrip) raakt inmiddels aan zoveel levensterreinen en levensfasen dat iedereen er mee te maken krijgt. Het kan je soms gaan duizelen. Dit boekje neemt je bij  de hand. Nu is de bedoeling dat we er in de zorg met ehealth op vooruitgaan, zoals de titel (Beter met ehealth) stelt.. Dan maakt het toch verschil vanuit welke hoedanigheid je erbij betrokken bent. Als burger, student, patiënt, zorgaanbieder, verzekeraar, ontwikkelaar of overheid. Of combinaties daarvan. Wat verwacht je en waarop wil je dat afgerekend wordt? Bij sommige dienstverlening is daarover inmiddels wel inzicht aan het ontstaan, maar elders is dat minder duidelijk. Het is een prestatie dat de samensteller tot een verantwoorde keuze van goede voorbeelden is gekomen uit een zo breed aanbod op het terrein van ehealth.

Dynamiek

De bekendheid en omgang met ehealth blijkt per vakgebied in een heel verschillende fase van ontwikkeling te verkeren. Daarom is het heel nuttig dat dwars door het boek plaats ingeruimd voor persoonlijke ervaringen met ehealth. Patiënten en zorgaanbieders komen aan het woord en geven tips hoe het nog beter kan.  Door gebruik van korte lijstjes met aandachtspunten en door het vermelden van nuttige bronnen (websites), is dit een heel toegankelijk zakboekje / naslagwerkje geworden  voor iedereen die zich snel wil oriënteren op dit gebied. Het boek biedt een stevige basis waarmee ook nieuwe te verwachten ontwikkelingen worden geduid, zoals virtual reality. Dus voorlopig kan de lezer hiermee wel vooruit. Gezien het voortdurend sterk veranderende speelveld is toch te verwachten dat er binnenkort wel weer een volgende herziene uitgave zal komen. Mijn advies zou zijn om dan in de tekst kleurgebruik  toe te passen.

Liesbeth Meijnckens hart ligt bij implementatie van vernieuwing in de zorg. Haar motivatie om juist dit boek samen te stellen is de ervaring dat te vaak onwetendheid een remmende rol speelt bij het introduceren van ehealth. En dat goede, begrijpelijke informatie helpt om ermee aan de slag te gaan. Laat ik die schrijftaak op mij nemen, zo was haar overweging. Al in 1996 onderkende zij de mogelijkheden van internet voor gezondheid en zorg. Vanaf die tijd was zij werkzaam op het terrein van internet, innovatie gezondheidszorg en dat vanuit verschillende organisaties waaronder ggz-organisaties, Trimbos-instituut , internetbureau Redmax en RadboudUMC. Sinds 2012 werkt zij als freelancer samen met zorg-en patiëntenorganisaties om digitale toepassingen werkend te krijgen in de praktijk, Op het moment betreft dat ondermeer ehealth voor hartrevalidatie, social media ambassadeursteams voor zorg- en patiëntenorganisaties, en de ehealth Meetlat van Zorgbelang .