Blendle of Candle

Blendle en/of Candle. U zegt het maar.

Waar hoort mijn artikel thuis. Een open vraag aan de lezer. Blendle kennen we inmiddels als een online-platform dat artikelen van de traditionele media zoals kranten ‘ontbundelt’ en beschikbaar stelt (betaalsite). Per 1 januari 2016 start een Christelijk alternatief onder de naam Candle.

In een grijs verleden heb ik een confronterende, maar leerzame ervaring opgedaan. Er kwam, net als nu, een overschot aan medisch specialisten op “de markt”. Omdat de signalen van een overschot duidelijk waren, begon ik bijtijds sollicitatie brieven te schrijven. Wat er toen gebeurde heeft indruk op mij gemaakt. Op sommige brieven kwam nooit een antwoord. Op andere een uitnodiging om te komen praten, maar waarbij ik onprettig werd bejegend. Of het bleek een doorgestoken kaart, want er was al een beoogd kandidaat. En natuurlijk waren er gelukkig ook correcte en zakelijke afspraken.

Uiteindelijk ben ik via een waarneming toch aan een positie gekomen. Wat was voor mij de les? Hoe kan je in vredesnaam aanstaand collega’s zo behandelen! Collega’s waarmee je later nog van doen zou kunnen hebben (stel je komt te werken in dezelfde regio of je maakt deel uit van de visitatiecommissie). Bij sommige ziekenhuizen of namen van specialisten krijg ik nog steeds een vieze smaak in de mond. De lezer mag aannemen dat ik nadien mijn uiterste best hebt gedaan om in mijn ziekenhuis dat anders aan te pakken bij sollicitaties. Tot zover deze anekdote.

Evangelische Broedergemeente

U zult inmiddels zich wel afvragen wat dat met de titel te maken heeft. Op mijn nachtkastje ligt het boekje Dagteksten 2015 van de Evangelische Broedergemeente. Ooit gaf mijn moeder mij een dergelijk boekje en sindsdien ben ik een trouwe lezer. Wat staat er voor zaterdag 7 november 2015 genoteerd?  Heb vreemdelingen lief als je zelf (Leviticus 19: 34). Deze aanmoediging, ja opdracht, is een variant het meer bekende “Heb u naaste lief als u zelf’. Maar juist omdat het hier gaat om vreemdelingen, moet ik onmiddellijk denken aan de grote groep asielzoekers die zich heeft aangediend.

Een deel daarvan zal onze medeburger worden. Het is deels een brandende opdracht om daar goed voor te zijn. Maar ook is het welbegrepen eigen belang, want een deel zal medeburger blijven. Hun ervaring met ons is cruciaal voor de beleving van ons land. We kijken uit naar succesverhalen van geslaagde asielzoekers, dit ondanks de uitvoerig beschreven moeizame start. Iedereen kan zeggen wat hij of zij wil, maar ik zie de Duitse Merkel als een icoon. Zij heeft begrepen wat deze opdracht ‘Heb vreemdelingen lief als je zelf’ inhoudt. Dat is zeker niet makkelijk en roept verzet op. Maar ze heeft het mijns inziens goed begrepen!

Nu terug naar de titel.  Er is vast een lezer die vindt dat ik het artikel (ook) maar moet plaatsen op Candle. Met het voorbeeld van mijn sollicitatie hoop ik een beetje duidelijk te hebben kunnen maken dat het thema naastenliefde iedereen direct aangaat. Zo kijk ik er tegen aan. En u, lezer?

Mijn gekozen waardering € -