Frits de Lange: ‘De klimaatcrisis is een testcase van hoop’

Plato schreef erover, Aristoteles werkte ze nader uit in zijn Ethica Nicomachea: de vier deugden Wijsheid, Rechtvaardigheid, Moed en Matigheid. Maar het was Thomas van Aquino (ca.1225-1274) die deze vier kardinale deugden combineerde met de drie goddelijke deugden: Geloof, Hoop en Liefde. Dankzij Thomas kennen we nu de “Zeven Deugden” als leidraad in de christelijke filosofie en ethiek.

Lees verder