Rapport: Oorlogskopers verrijkten zich met vrijgekomen Joods vastgoed

Door op hun post te blijven na mei 1940 hoopten ambtenaren en bestuurders zoveel mogelijk in het belang van het land en de bevolking te kunnen handelen. De bestuurlijke standaardprocessen gingen verder, en ook nieuw maatregelen werden getroffen als antwoord op situaties die voortkwamen uit de oorlog en bezetting. Zo werd samengewerkt met de Duitse autoriteiten vanuit “het idee van het minste of noodzakelijke kwaad”.

Lees verder

Waar is de archeologische vondst van internationale faam uit Dalfsen nu?

Toen de gemeente Dalfsen in 2012 kenbaar maakte dat ze aan de oostkant van het dorp woningen wilde gaan bouwen, werd er aan het Archeologisch Diensten Centrum Archeo Projecten gevraagd een vooronderzoek te doen. In het verleden zijn er langs de Vecht al verschillende archeologische vondsten gedaan en het hoger gelegen Gerner Marke kon weleens interessante bodemschatten bevatten, had men bedacht. Dat bleek ook het geval te zijn. Bij het vooronderzoek werden al vele vondsten uit de Middeleeuwen, Romeinse IJzertijd, IJzertijd, Bronstijd gedaan én er werden twee aardewerken trechterbekers van meer dan 5000 jaar oud opgegraven.

Lees verder