Andere verhalen uit Groningen

Korte toelichting bij deze reportage: Sinds 2006 woon ik in de prachtige provincie die de laatste jaren als aardbevingsgebied is gebrandmerkt. Er kan niet genoeg aandacht zijn voor deze misstand en de slachtoffers van de gaswinning. Maar onze blik op de Groningers is daardoor ook wat vertroebeld. Met deze korte reportage-serie wil ik een ander portret maken van de provincie en haar inwoners. Laten zien dat er zoveel meer is dat de Groninger raakt, maakt en beweegt.

Lees verder

De wolf en de taal van de dood

Dieren hebben in de afgelopen decennia flink aan status gewonnen en worden veel uitgebreider beschermd dan voorheen, deels als gevolg van culturele veranderingen, deels ook dankzij actieve, soms fanatiek activistische lobbyclubs. Die ontwikkeling weerspiegelt zich in de steeds menselijker termen waarin we over dieren en hun dood praten, en wordt erdoor versterkt. Dat klinkt nobel maar het dier is er niet bij gebaat.

Lees verder

#Netwerkcorruptie — medeplichtig zonder dat je het merkt

Het mondkapjesschandaal, de Uber-lobby, stikstofmaatregelen – op sociale media weten we er wel raad mee: #netwerkcorruptie. De klokkenluiderskwestie bij de publieke omroep? Van eenzelfde laken een pak. Netwerkcorruptie – de term die Willeke Slingerland vier jaar geleden introduceerde, heeft inmiddels een stevige plaats veroverd in discoursen over integriteit en behoorlijk bestuur. ‘Goed dat daar nu veel over gediscussieerd wordt’, stelt ze. “Netwerkcorruptie is een fenomeen dat het vertrouwen in de overheid en het gezag van de democratie ondermijnt.”

Lees verder