Roel Coutinho ordonneert. Argos (VPRO) mag de forumdiscussie toch niet registreren!

Er doet zich een merkwaardige situatie voor tijdens een symposium over zoönosen vrijdag 22 september 2017 op de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

De VPRO journalist installeert een audiorecorder..

Roel Coutinho emeritus-hoogleraar Epidemiologie en Infectieziekten aan deze universiteit is dagvoorzitter. Hij kondigt bij het begin van het symposium aan dat Argos radio het Symposium wil registreren. De titel van het symposium One Health: verleden, heden en toekomst van zoönosen. De VPRO journalist installeert een audiorecorder..De locatie een collegezaal in het gebouw Paard van de Faculteit Diergeneeskunde op de Uithof in Utrecht op 22 september 2017.

Info bij het symposium: Ziektes die van dieren op mensen kunnen overspringen (zoönosen) houden de gemoederen ook in Nederland flink bezig. Voorbeelden zijn de maatschappelijke discussies over de Q-koorts uitbraak in 2007-2010 enz.

Als aanwezigen daartegen bezwaar hebben worden desgewenst op een bepaald moment de registraties onderbroken, aldus Roel Coutinho. Men moet dat dan even aangeven. Prima.  

ARGOS
Voor de pauze is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Vervolgens gebeurt er iets opmerkelijks.Na de pauze worden de zaken omgedraaid. Coutinho stelt nu dat de Forumdiscussie -een slotstuk van het symposium- niet wordt opgenomen tenzij iemand dat pertinent wil. Juist voor  mij in de collegebanken hoor ik wel wat gesputter, maar er komt geen protest vanuit de zaal. Dit punt wordt gewoon afgehamerd. Continho voegt er nog aan toe dat het programma Argos wel eens lastige uitzendingen wil maken. Een uitermate merkwaardige opmerking..

Achterkamertjes
Hij voegt daaraan toe dat het weliswaar een openbare gelegenheid betreft. Ik ben verbijsterd. We zijn nu eindelijk uit de achterkamertjes weg. Prof. Frank Miedema (Decaan UMC Utrecht) benadrukt op een gegeven moment, dat het feit dat we dit symposium hier houden al een bewijs is van een verbeterde situatie en meer openheid. Dit was tien jaar geleden beslist onmogelijk geweest, want toen werd het debat vooral  backstage (een term van een van de sprekers) door de beleidsmakers gevoerd. De interventie van Coutinho doet mijns inziens afbreuk aan dit principe.

 

Wonderlijk
Achteraf vindt ook de journalist Kees van den Bosch journalist van VPRO radio dit een wonderlijke gang van zaken. Waarom is dit nu zo gebeurd?. De forumdiscussie vindt plaats aan de hand van een aantal stellingen die zijn ingebracht door Dr. Floor Haalboom, die een dag eerder haar proefschrift* met succes heeft verdedigd. Zeker, de discussie is bij tijden zeer indringend. Het gaat immers over de rol van organisaties en overheden en het optreden in heden verleden en toekomst. Dat er daarbij in het verleden het nodige is misgegaan, bewijzen de Kamerdebatten en het boek Uitgebeend, waaraan het nodige aandacht is besteed aan de tekortkomingen. Niet voor niets heeft toezichthouder NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken) onlangs door de politiek 25 miljoen Euro extra toegezegd gekregen om haar taken beter te kunnen uitvoeren.

 

RIVM
Mij bekroop de gedachte dat wellicht Coutinho, thans emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, doch voorheen directeur van het centrum Infectieziektebestrijding (CiB) van het het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM), hierin een eigen agenda heeft. Hij heeft wellicht zelf boter op het hoofd. En dat lijkt iets waar hij liever niet aan herinnerd wordt. Denk aan het voortdurend debat over de uitbraak van Q-koorts. Ik kan het mis hebben maar dat is toch mijn reconstructie. De organisatoren van het symposium zouden kunnen aangeven of de oekaze van Coutinho met hen tevoren is overlegd. Ik ben benieuwd of VPRO radio nog terugkomt op dit symposium op 22 september 2017.

Negotiating zoonoses: Dealings with infectious diseases shared by humans and livestock in The Netherlands (1898-2001)

Weblinks
https://www.uu.nl/agenda/symposium-one-health-verleden-heden-en-toekomst-van-zoonosen
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/354208
https://www.linkedin.com/in/kees-van-den-bosch-2451399/
https://www.nvwa.nl
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Surveillance_van_infectieziekten/CIb_Surveillance_Council
http://www.dutchbuttonworks.com/2014/03/uitgebeend/
http://www.nporadio1.nl/argos

Mijn gekozen waardering € -