Is het moment aangebroken om in de strijd tegen de ziekenhuisinfecties antibacteriële coatings in te zetten. Een prangende vraag. Voor een antwoord reisden wij onlangs naar Heerlen

Antimicrobiële coatings in de gezondheidszorg.

Er is veel aan gelegen om uitbraken van ziekenhuisinfecties te bestrijden en liever nog te voorkomen. Door de resistentie ontwikkeling tegen antibiotica wordt naar alternatieven gezocht.  Op donderdag 15 november 2018 kwamen de usual suspects bij elkaar op hogeschool Zuyd in Heerlen. Belangstellenden en belanghebbenden bij antibacteriële coatings. De langverwachte eindconferentie van het Sia-Raak publiek project. Na een inleiding van Francy Crijns, projectleider, werd een aantal voordrachten verzorgd. Daarbij ging het over zorggerelateerde infecties (Patrick van der Poel), antimicrobiële coatings vanuit gebruikersperspectief (Karin Voortman-Overbeek), antimicrobiële coatings en effectiviteit van Titanium-oxide gebaseerde coatings (Rinaldo van Meel/Olaf Brouwers). Na de pauze verhaalde Birgit Teunissen (LIME & CHILL) over de businesscase. Afsluitend een paneldiscussie onder leiding van Paul Borm (voormalig lector, Nanoconsult/ Nano4Imaging). 

Ziekenhuizen

Jan Taco te Gussinklo is opgeleid als internist. Sinds 2009 publiceert en adviseert hij over medische innovaties.