Eén van de vier vlinders kan een hotel worden wellicht

Een viertal doelen worden als eis gesteld. Betere zorg, patiënttevredenheid, reductie kosten en fijn voor de medewerker

            “We moeten dit samen doen”

Connected Care
Een uitleg. De lezer moet weten dat de Isala klinieken in Zwolle (bijna 1000 bedden) is opgedeeld in vier parten, zogenaamde vlinders, genummerd van V1 tot V4. Maar er zit verandering in de lucht, zoals een connected care (center). Wat dat is, horen we op het webinar van 29 april 2021. De maandelijkse zogenaamde SMARkT-sessie, waar innovaties in de regio Zwolle worden bediscussieerd. Deze keer dus Connected Care (=verbonden zorg). Ingeborg Evenblij, onderzoeker bij de gemeente Zwolle treedt op als moderator en interviewer. Namens de Isala klinieken zijn daar Job Leenen (verpleegkundige, verantwoordelijk voor monitoring) en Jan Gerard Maring (oorspronkelijk ziekenhuisapotheker en nu projectleider). Plaats van handeling: de Zwolse theaters!!

Vertekening
De ziekenhuisdata die we dagelijks horen via het RIVM, geven toch niet het complete beeld. De covid-19 belasting van de ziekenhuizen verandert. Er worden inmiddels veel Covid19 patiënten thuis verzorgd.  Wanneer is de gedachte tot deze zorgvorm vanuit het ziekenhuis tot stand gekomen? Basis was het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 waarin toezeggingen zijn gedaan om de zorg anders te gaan organiseren, aldus Maring. Van klassieke gebouw-gebonden zorg naar zorg thuis bij de patient. 

Doelen
Maring vertelt dat het onderwerp in 2018 tijdens zogenaamde strategie-dagen aan de orde is gekomen. Hoe gaan we dat doen? Ongeveer 20 bestaande kleinere initiatieven van ambitieuze zorgmedewerkers zijn gebundeld onder de vlag van Connected Care. Een viertal doelen worden als eis gesteld. Betere zorg, patiënttevredenheid, reductie zorgkosten en fijn voor de medewerker. De drie elementen daarbij zijn educatie/zelfmanagement, monitoring en thuiszorg (Isala at Home).

Noodzaak
Feitelijk is door de covid-19 pandemie een enorm versnelling tot stand gekomen. Monitoren op afstand is gangbaar. We gaan er zeker mee door in versnellen en leren. Het hoort erbij. Daarvoor is wel gedragsverandering nodig. Volgens Maring is het 20% technologie en 80% gedragsverandering. Uitgangspunt zijn zorgpaden. In beeld komt een plaatje waarin gesteld wordt dat bij Covid19 bijvoorbeeld drie maal daags thuis de zuurstofsaturatie dient te worden gemeten en dagelijks een vragenlijst ingevuld. 

Semi-continu
Mijn vraag of er contactcentra zijn ingeschakeld wordt uitvoerig beantwoord.Er is bij Isala patienten sprake van een semi-continue bewaking. Het zou moeten worden afgestemd met centra die al ervaring hebben met Thuiszorg. Maar hier is ook ziekenhuis expertise nodig. Maring spreekt de verwachting uit dat er zorgverkeerscentrales zullen komen op termijn. Het komend half jaar hopen ze dit te gaan onderzoeken vanuit de Isala. “We moeten dit samen doen”. Leenen stelt wel dat het gaat om de individuele patiënt! Delen van de zorg kunnen naar huis gebracht worden. Patiëntwaarden van belang. Voorbeelden van zorg die al thuis worden geleverd zijn chemotherapie behandelingen bij prostaatkanker en de ziekte van Kahler. Inmiddels zo’n 140 patiënten. Er zijn positieve ervaringen en hoge cijfers.

Verplaatsing
Naar schatting 40% van de zorg kan thuis worden geleverd. Een hybride ziekenhuis! Grappend stelt Maring dat één van de vier vlinders een hotel kan worden wellicht. Er liggen nog wel uitdagingen, zoals ICT knelpunten. Denk aan integratie tussen systemen. Maar ook gedragsverandering van professionals. De volumina moeten ook omhoog. Andere vormen van financiering moeten worden ingevoerd. Een vraag is of er ook al van patiënten om verzocht is. Volgens Leenen is dat wel degelijk het geval. Bijvoorbeeld door een patiënt met Covid-19. Maar ook hebben sommigen van de “slimme pleister” gehoord. Gaat dit de regio Zwolle helpen? Jazeker! denk aan vroegsignalering. Opname kan worden voorkomen door tijdig medicatie op te hogen. Ook kortere opnames en herstelfase. Volgens Ingeborg heeft het ziekenhuis de eigen grenzen verlengd verlegd. Dat kun je als een groot compliment beschouwen.

Links
https://www.inter-change.nl/nieuws/ziekenhuizen/top-10-grootste-ziekenhuizen-van-nederland

Isala Zwolle


https://www.isala.nl/over-isala/connected-care/connected-care-center/
zwolle.nl/smarkt-sessies
youtu.be/XaVEtgscR6k

JanTaco te Gussinklo · CCC.Isala
SMARkT-sessie
Zwolle is een slimme samenleving. We delen graag met je waaraan we werken. Dat doen we door elke maand een SMARkT-sessie te organiseren. Jij kan daarbij zijn. In de tabel hieronder zie je wanneer een SMARkT-sessie is, en voor zover dat al bekend is ook het thema van de sessie.

te doen.

 

Mijn gekozen waardering € -