Berichtgeving te suggestief. Gerrit S. ‘een beetje dom’

STEUN RO

In de kranten een foto met zwarte balk voor de ogen + een suggestieve tekst. Ook in het huismagazine van voormalig werkgever, de universiteit, het Erasmusmagazine. Dat is nogal wat. Gerrit S. De huidige suggestieve publiciteit verdient een reactie. Ik ken deze Gerrit S uit het verleden. Natuurlijk, resultaten uit het verleden zeggen niets over de toekomst. Wij volgden samen een opleidingstraject aan het AZU (voorganger van het UMC Utrecht) en dan werk je intensief samen. Gerrit, een jongen uit een eenvoudig milieu die keihard werkte om wat te bereiken. Met veel bravoure en een beetje een daredevil. Hij heeft binnen de kankergeneeskunde een uitstekende reputatie opgebouwd. Daarbij moesten grenzen worden opgezocht. Lees mijn eigen column met de titel ‘andere tijden‘ over de behandeling van testistumoren. Juist op dit terrein ontwikkelde Gerrit S. zich als een autoriteit. Zou dat geloofssysteem in combinatie met een zeker nonconformisme ook op andere levensgebieden invloed hebben gehad? Het lijkt mij aannemelijk. Voer voor psychologen in ieder geval.

Definities

In de berichtgeving (De Telegraaf) komt het beeld naar voren dat hier sprake zou zijn van criminaliteit. Volgens Van Dale heeft het begrip criminaliteit de betekenis van 1) strafbaarheid en 2) begaan van misdaden = misdadigheid. Zo staat er voor naiviteit 1) ongekunsteld en 2) getuigend van beperkt begrip.  Ik denk dat het bij Gerrit S. gaat om strafbare feiten getuigend van beperkt begrip van de consequenties. Dat is toch even wat anders dan gesuggereerd. Zou het kunnen zijn dat een gevoel van onoverwinnelijkheid ontstaat? Dat gevoel ken ik persoonlijk absoluut niet, maar ik ben dan ook een andere persoon. Zou onachtzaamheid en naïviteit in dit dossier een rol gespeeld hebben? De financiële manipulaties getuigen naar mijn smaakvan zeldzame naïviteit richting Belastingsdienst. Uit beschikbare documentatie meen ik te mogen opmaken dat deze hypothese steekhoudend is. Dit verdient naar mijn mening deskundige beoordeling. Naiviteit is wat anders dan zware criminaliteit. Op 25 november 2015 volgt een uitspraak.

Zwarte balk

Volgens website Prosults (quote): Iemands gezicht digitaal vervormen of voorzien van het traditionele zwarte balkje, is een manier om iemand onherkenbaar te maken. Alleen blijkt dat, zeker bij de zwarte balk over de ogen, mensen vaak nog steeds herkenbaar zijn. Zo’n balkje maakt het dan alleen maar erger: de persoon wordt dan herkenbaar neergezet als crimineel. Einde citaatDat laatste lijkt mij niet correct zonder een rechterlijke uitspraak. Ook een journalistiek principe van hoor en wederhoor is mogelijk geweld aangedaan al weet ik dat niet zeker.