Er zweven nogal wat petities rond, dezer dagen. De meest curieuze van alle petities lag vandaag in de digitale brievenbus. De bestaande ondersteuningsinstituten in de cultuursector dringen er daarin namelijk bij de Tweede Kamer op aan om geen geld te steken in nieuwe ondersteuningsinstituten.

STEUN RO

Daarmee steken clubs als het Landelijk Kennniscentrum Amateurkunst (LKCA), Cultuur+Ondernemen, en de Boekmanstichting een kleine, doch wel tamelijk welgemikte dolk in de rug van hen die aan het lobbyen zijn voor een terugkeer – in enige vorm – van het Sectorinstituut Theater (TIN) en het Muziekcentrum Nederland (MCN) die door Halbe Zijlstra in 2012 de nek zijn omgedraaid.

In de petitie staat te lezen:

‘Beleg taken bij de meest voor de hand liggende partij(en) en roep geen nieuwe instituten in het leven. Ja, er zijn witte vlekken, maar veel daarvan liggen in (het verlengde van) de werkterreinen van bestaande instellingen. Zo wordt aanwezige kennis benut én uitgebouwd’

Erfgoed

Coöperatie van journalisten én lezers. Sinds 2009.