Dark Entities

Vraag: vallen 30.000 patiënten buiten de boot?

Is het zo dat 30.000 Nederlanders met diabetes zoek zijn in de database?  In een onopvallende voetnoot (5) op pagina 14 van de meest recente Vektis Zorgthermometer staat wel degelijk: In deze figuur (red.: een grafiek) is een relatief kleine groep (3,7%) van de totale populatie diabetespatiënten buiten beschouwing gelaten. Dat is de groep van patiënten die wel zijn herkend als diabetespatiënt op basis van medicatie, maar waarvoor geen reguliere zorg door de zorggroep of door het ziekenhuis kan worden teruggevonden in de declaraties. Ik vind dat getalsmatig geen kleine groep en spreek mijn verrassing uit. Hoe staat het dan met ‘de reikwijdte van de eerste lijn’, immers de titel van deze uitgave? Vallen deze 30.000 patiënten dan buiten de zorgplicht? Krijgen ze een recept voor medicijnen en moeten ze het dan verder zelf uitzoeken?

Vektis reageert desgevraagd

In de declaraties vinden we geen ‘vinkje’ terug of iemand wel of niet diabetespatiënt is. Maar het afgelopen half jaar hebben we samen met enkele experts gekeken hoe je wel diabetespatiënten kan afleiden uit de data aan de hand van geneesmiddelen, ketenzorgtrajecten, ziekenhuisdeclaraties of anders. Zo zijn we op een aantal patiënten gestuit die wel te definiëren zijn als diabetespatiënt, maar geen reguliere zorg gebruiken. Helaas kunnen we op basis van de declaraties nog geen zuiver onderscheid maken tussen Diabetes type 1 en 2 en moeten we daar wat meer met aannames werken.

Wat doet Vektis precies

Vektis levert informatie over gedeclareerde zorg. Dit doet Vektis niet alleen op het niveau van zorgaanbieder of zorgverzekeraar, maar ook aandoeningsgericht en populatievolgend. Vektis onderscheidt zich door de mogelijkheid keteninformatie over de grenzen van de eerste, tweede en derde lijn heen te leveren alsmede over de grenzen van de  Zorgverzekeringswet  en AWBZ.

Hoe nu verder

Gewapend met een aantal -soms zeer verrassende- suggesties vanuit de Discussiegroep  Farmacie: KNMP Leden en farmaceutische professionals ga ik op pad. Uiteindelijk ben ik op 30 november 2015 in Zeist in gesprek met vertegenwoordigers van Vektis. Het blijkt meteen dat de eerdere reactie een aanvulling verdient, aldus manager Marieke Smit, manager Informatie en Onderzoek bij Vektis. Niet is namelijk specifiek nagegaan of bij de groep van 30.000 verzekerden toevallig toch huisartsenconsulten zijn gedeclareerd. Dat zou kunnen omdat bijvoorbeeld een verzekerde wel wordt gecontroleerd, maar niet opgenomen is in een van de ruim 100 zorggroepen die volgens dit rapport landelijk actief zijn (met ondermeer integrale diabeteszorg). Een belangrijke aanvulling. Reden temeer om dit uit te zoeken zou ik zeggen. Zijn deze verzekerden bij een en dezelfde zorgverzekeraar te vinden, in een bepaalde regio of vult u maar in. Maar er passeren nog een aantal mogelijke verklaringen. Vektis stelt dat verder diepgravend onderzoek alleen kan plaatsvinden als opdrachtgevers (bijvoorbeeld zorgverzekeraars) daar interesse in tonen. Maar wellicht ook andere partners van Vektis (overzicht). Wie pakt de handschoen op?

Mijn gekozen waardering € -