De criminaliteitscijfers blijven maar dalen, hoewel veel mensen dat niet willen geloven. Er is geen duidelijke verklaring voor aan te wijzen. Behalve deze misschien: De kracht van meditatie. Een enorm onderschat en vaak over het hoofd gezien “verschijnsel”.

‘Het mysterie van de verdwenen criminaliteit’, kopt het Centraal Bureau voor de Statistiek (in dit artikel). Opmerkelijk nieuws. Natuurlijk zou je met terugwerkende kracht onderzoek moeten doen om het verband tussen meditatie en de afgenomen criminaliteit daadwerkelijk hard te kunnen maken, maar er komen steeds meer bewijzen op tafel dàt er een verband is. Bovendien is het een feit dat de criminaliteitscijfers in heel Noordwest-Europa zijn gedaald sinds het begin van deze eeuw en het is ook een feit dat mensen op grote schaal zijn gaan mediteren in dezelfde periode.

Dat meditatie een positief effect heeft op de hersenen en op de gezondheid, is inmiddels – ook wetenschappelijk –  wel aangetoond: Mensen die mediteren zijn gelukkiger, rustiger en gezonder. Meer in balans. Dat dat invloed heeft op de wereld om hen heen, kan iedereen zich wel voorstellen. Maar dat het een nog veel grotere impact heeft, namelijk op het ‘totaalveld’ van het menselijk bewustzijn, dat begint nu pas op grote schaal door te dringen èn z’n vruchten af te werpen. Bovendien neemt dit opmerkelijke verschijnsel in kracht toe als er steeds meer mensen aan meedoen en als er met regelmaat gezamenlijk wordt gemediteerd. Vooral als de aandacht dan gezamenlijk wordt gericht op een specifiek doel zijn de resultaten verbluffend. Lynne McTaggart, die dit fenomeen al jaren bestudeert en samenwerkt met wetenschappers uit de hele wereld, beschrijft de grootschalige experimenten, die ze deed uitgebreid in haar boeken Het Veld en Het Intentie effect en kan het zelf nauwelijks geloven. Haar intentie-experimenten richtten zich ondermeer op de vrede in Sri Lanka, het Midden-Oosten en het zuiden van Afghanistan. Via de computer, telefoon of iPad deden mensen in de hele wereld op gezette tijden mee mee en werd het effect gemeten (hoeveel doden, hoeveel geweld, enz…) Opmerkelijk was dat de burgeroorlog in Sri Lanka, die al 25 jaar duurde, tijdens de metingen (tijdens en na afloop van het sturen van intenties) eerst verhevigde, maar na een half jaar zowaar tot een einde kwam. Het gezamenlijk sturen van intenties bleek iedere keer opnieuw duidelijk meetbaar effect te hebben op situaties of op personen waar intenties naartoe gestuurd werden. Ook op de zenders zelf. Er gebeuren wonderen als mensen gezamenlijk de aandacht zo’n 8 – 10 minuten richten op heel specifiek omschreven wenselijke uitkomsten. (Let wel: op de oplossing, niet op het probleem! Dat maakt een groot verschil.) Mensen worden weer beter, vinden opeens een baan, verrassende oplossingen dienen zich aan…, in haar boeken en in dit filmpje noemt zij talloze voorbeelden. Wie het niet gelooft, zou het zelf eens kunnen proberen. (Verderop in dit artikel mogelijkheden om zelf – vanuit huis – aan deel te nemen)

Het Maharishi-effect