Deze tijd vraagt ons om een keuze te maken. Willen we leven in angst of willen we leven in vertrouwen? De chaos op allerlei terreinen daagt ons daartoe uit. Tegelijkertijd hebben we niet zoveel keus. De weg van de angst is een doodlopende weg, omdat die steeds meer verdeling, onvrede en tweespalt veroorzaakt. Vertrouwen hebben in elkaar vraagt ons allereerst om meer vertrouwen te hebben in onszelf en onze eigen mogelijkheden. Om te durven. Zolang we ons slachtoffer voelen, zijn we dat ook. Met angst leggen we de macht buiten onszelf en maken we onszelf afhankelijk. Met vertrouwen winnen we terrein terug, voelen we ons krachtiger en kunnen we onze eigen mogelijkheden ontdekken.

STEUN RO

Verandering is onontkoombaar en ook allang in gang gezet. Op sociaal, politiek en economisch gebied is veel in beweging, zekerheden wankelen en dat maakt veel mensen bang. Het is nogal een omslag om de zekerheid dan in jezelf te gaan zoeken en vertrouwen te verkiezen, maar dat is de uitdaging. Op het moment dat we naar mogelijkheden kijken, vinden we oplossingen. Dat vraagt creativiteit, lef en het nemen van onze eigen verantwoordelijkheid.

De economie zou nu aantrekken en er zou weer genoeg werk zijn. Is dat echt zo? Er zijn steeds meer flexibele banen, deeltijdbanen en zelfstandigen. Arbeid is niet meer zoals vroeger, simpelweg omdat de wereld is veranderd en er door alle techniek, digitalisering, automatisering en robotisering steeds minder ‘mankracht’ nodig is. Daardoor wordt ons veel werk uit handen genomen, wat in principe juist mogelijkheden zou moeten bieden: Meer vrije tijd, meer tijd voor elkaar, meer tijd voor persoonlijke ontwikkeling, meer tijd om te genieten van het leven. Zou het niet voor iedereen fijn zijn om meer tijd te hebben voor de sociale omgeving, het eigen welzijn en om talenten verder te ontwikkelen en dromen waar te maken?

Natuurlijk vraagt dat om een ander economisch systeem, want we hebben wel basisvoorzieningen nodig. Waar blijft al het geld dat nu verdiend wordt in die groeiende economie als dat door de automatisering, digitalisering en robotisering niet meer bij ‘mankracht’ terecht komt? Zolang de tweedeling tussen arm en rijk groter wordt, is er natuurlijk weinig ruimte voor zelfontplooiing en welzijn van de mens, die steeds meer tijd heeft. Maar tweedeling is ook eindig: Het ‘oude’ kapitalistische systeem werkt niet meer als er niet genoeg afnemers zijn en een groot deel van de mensen niet mee kan doen en bijvoorbeeld wel zorg nodig heeft. Dat vraagt dus om herverdeling en een heel ander systeem. Een systeem waarin iedereen toch tot z’n recht komt en waarin we voor elkaar zorgen.

Dat kan en daar bewegen we ook naartoe. De deeleconomie rukt op, zelfvoorzienende woongemeenschappen, coöperaties waarin men de handen ineen slaat en voor elkaar zorgt, we zien steeds meer burgerinitiatieven ontstaan. Iedereen wil van betekenis zijn en een rol vervullen in het geheel. Daarin speelt het oude ‘werken om geld te verdienen’ steeds minder een rol. Er ontstaan vanzelf nieuwe vormen van samenleven. Het individualisme maakt plaats voor gezamenlijkheid. Andere waarden worden belangrijk. We gaan zelf andere zaken waarderen.

PASSIE

Wat zou er gebeuren als geld geen rol meer speelde? Wat zou je dan doen? Waar zou je je tijd aan besteden? Stel je eens voor dat iedereen zou doen waar hij of zij goed in was en plezier in had, wat vaak hetzelfde is. Of je nou goed bent in koken, muziek maken, schrijven, auto’s repareren, tuintjes aanleggen of iets heel anders, talenten willen toch altijd gedeeld worden met anderen? Hoe zou de wereld eruit zien als we deelden vanuit passie en plezier? Als geld geen rol speelde, zouden we denken: ‘Wat heb ik te bieden? Wat kan ik bijdragen?’ Het ging dan niet meer om ‘Wat wil ik hebben, wat heb ik nodig?’ Dat zou veel vrijheid geven, maar ook veel vreugde. Want delen is de grootste vreugde. Passie, vreugde, liefde, waardering, dat is waar de mens van opbloeit en gelukkig van wordt en dat wil altijd gedeeld worden. De meest succesvolle mensen hebben ook doorgaans hun passie gevolgd en voelden de behoefte om die te delen met anderen. Ik denk niet dat geld hun motivatie is geweest om hun hart te volgen en hun eigen weg te kiezen.

Er zijn in de wereld verschillende initiatieven om een geef-economie van de grond te krijgen. Het idee is: Als we allemaal geven, hebben we allemaal genoeg. Iedereen heeft genoeg te bieden. Kijk maar naar Moeder Aarde. Het moederlijke aspect wordt hierbij vooral benadrukt: Het zorgen voor elkaar, elkaar voeden in alle opzichten. Anderen inspireren, iets bieden, helpen en samen delen. Hoe mooi zou de wereld eruit zien als we vanuit die natuurlijke behoefte zouden leven? We zouden niet meer zo bang zijn om iets kwijt te raken, om iets tekort te komen, want het creëert vanzelf meer een ‘wij-gevoel’ dan een eenzaam ‘ik-bestaan’. Het ‘ik’ is arm, want vanuit het ‘ik’ zijn we juist gericht op tekort. Vanuit een ik-beleving staan we tegenover elkaar. Stel je eens voor dat we elkaar geven waar we allemaal behoefte aan hebben – al was het alleen maar aandacht, liefde, zorg, waardering en respect – dan zou iedereen zich beter voelen en waarschijnlijk ook meer bereid zijn zich in te zetten voor het geheel en te delen wat hij of zij in huis had. Dan zou dat denken in tekort – vanuit angst – wel eens op kunnen houden en zouden we in vreugde leven, geven en ontvangen. We zouden juist overvloed ervaren.

Want dat is het mooie: Delen is een nieuw soort ‘rijkdom’. Welzijn wordt steeds belangrijker. Wie zich goed voelt en tevreden is, gezond en vrolijk, is rijk. Wie gewaardeerd wordt, voelt zich rijk. Wie vrienden heeft en van betekenis is voor anderen, is rijk. Wie geeft, ontvangt.

De meest waardevolle zaken in het leven hebben helemaal niks met geld te maken: Liefde, gezondheid, vitaliteit, vertrouwen, aandacht, waardering, vreugde, vrijheid, kunnen en durven zijn wie je bent, durven te delen wat je bezig houdt. Maar ook het kunnen ontvangen, want het openstaan voor anderen en wat zij te bieden hebben, hoort er ook bij. We hoeven ons dan ook niet meer af te vragen: ‘Wat wil die ander van mij? Wat zit daarachter?’ Want de ander geeft ook vanuit vreugde. Hoe onmogelijk is dat eigenlijk, als het meest waardevolle in het leven helemaal niks kost? Het vraagt een ommekeer in mentaliteit, maar het veroorzaakt ook een ommekeer. We kunnen met z’n allen meer gaan vertrouwen, we zijn er voor elkaar in plaats van dat we elkaar bevechten of beconcurreren. Is dat niet veel meer de ware menselijke natuur? Of in elk geval de ware behoefte van ieder mens?

Afrekenen met angst

Angst voor tekort heeft geleid tot machtsstrijd, oorlog en geweld, uitbuiting, onderdrukking, moordende concurrentie, wantrouwen, grote ongelijkheid in de wereld, armoede en afhankelijkheid. Angst is een middel om macht te hebben, angst verdeelt mensen, angst maakt ons afhankelijk en angst houdt ook systemen in stand die helemaal niet zo ideaal zijn. Waar leidt dat toe? Uiteindelijk tot een situatie waarin de top van de piramide alles heeft en de basis niets. Hoe kan dat, als de basis de meerderheid is? Dat moet om te draaien zijn. We moeten kunnen ontsnappen aan dat moordende systeem, waarvan we ons misschien wel afhankelijk voelen, maar het goed beschouwd niet zijn. Als we onze eigen macht ontdekken, stort die piramide toch in? Misschien is dat nu wel aan het gebeuren. Dan is dat dus juist niet iets om bang voor te zijn. Want het is juist de angst die ertoe geleid heeft en ons in die greep hield. Misschien is die angst altijd angst voor tekort, die we alleen ervaren als we denken in ‘ik’ en ons bang laten maken voor elkaar. Dus laten we het lef hebben om het eens om te draaien. Dat is onze kracht.

We zouden gezamenlijk een wereld kunnen creëren, waarin iedereen veel meer tot z’n recht komt als we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid zouden nemen en ons zouden afvragen: ‘Wat heb ik bij te dragen?’ En dat dan ook zouden doen. Waarom zouden we wachten tot het systeem verandert als wij eigenlijk zelf het systeem zijn en wij het dus met z’n allen in stand houden? De ‘top’ heeft macht zolang we de ‘top’ macht geven.

We kunnen dus nu al beginnen met delen en geven, elkaar waarderen en doen waar we goed in zijn. We hoeven alleen de angst maar te overwinnen, waardoor we ons beperkt voelen. Deze ontwikkeling komt al op gang, is er al als je alle vernieuwende initiatieven bekijkt en zal sterker en sterker worden, want het is de enige weg naar een samenleving waarin iedereen blij en gelukkig is en waarin we het ook met elkaar goed hebben. De vraag ‘Wat heb ik bij te dragen, wat kan ik betekenen?’ wijst de weg. De vreugde die van daaruit ontstaat, geeft vanzelf nog meer moed en kracht. Dat zal de angst overwinnen. Daarmee maken we onszelf vrij. Anderen zullen geïnspireerd raken en waarderen wat je geeft, mensen voelen de oprechtheid van elkaars handelen. We hoeven niet meer bang te zijn voor elkaar. We zijn alleen ooit bang gemaakt. Maar als we daar nu eens niet meer intrappen en wat meer vertrouwen hebben in onszelf en elkaar?

Verschuiving

Het hoeft trouwens helemaal niet te betekenen dat we geld dan helemaal afwijzen, geen geld meer zouden mogen hebben of zouden mogen verdienen, dat is alleen niet langer de leidraad, de motivatie. Het is gewoon een middel, een van de middelen. Wat het in wezen ook is. We hoeven geld niet meer al die macht te geven. We laten ons daardoor niet meer in de greep houden, we laten ons niet meer beperken om te doen wat we echt willen doen en belangrijk vinden om te doen. We zullen zelfs merken dat het makkelijker is om geld te verdienen als we doen wat we het liefste doen. Alles gaat makkelijker als we er meer plezier in hebben. Het gaat veel meer vanzelf als je je er minder druk over maakt. Er vindt een verschuiving plaats naar de werkelijke waarde. Want wie het beste uit zichzelf haalt en deelt, zal ook het beste in anderen uitnodigen en ontvangen. Het is een open houding, die het ontvangen en uitwisselen makkelijk maakt.

“There is no better way to earn money than to do the things that you love to do.” Abraham Hicks 

Angst voor tekort is ook nergens meer voor nodig als we elkaar zouden helpen en alles wat eerlijker samen zouden delen. Zoals Gandhi al zei: “De wereld heeft genoeg te bieden voor iedereen, maar niet voor ieders hebzucht.” Verbeter de wereld, begin bij jezelf… “Wees de verandering die je wilt zien in de wereld,” sprak hij ook. Laten we die moed hebben, ook al zijn we de eerste in onze eigen omgeving. We hoeven ons niet tegen elkaar te laten uitspelen. Angst maakt ons zwak en onmachtig. Wie niet bang is denkt in ‘wij’ in plaats van ‘ik’ en dat is de grote verandering. Als dat elkaar dienende aspect de norm zou worden, simpelweg omdat dat goed voelt en ons helpt om vanuit ons hart te leven, dan herstelt de balans in de wereld zich en zijn we allemaal een stuk gelukkiger. Zo kunnen we er wat van maken, van de toekomst. Samen. Het begint bij onszelf.

***

In het boek ‘Eerherstel, een nieuw begin’, beschrijft Petra Maartense de ontwikkelingen waar we momenteel middenin zitten, waarbij ze vooral laat zien hoe onze persoonlijke ontwikkeling alles te maken heeft met wat er in de wereld gebeurt. Er ontwikkelt zich een ‘nieuwe wereld’ – lees hierover ook het artikel het nieuwe tijdperk is al aangebroken.

Het is niet zo dat die nieuwe wereld zomaar ‘vanzelf’ ontstaat, wij creëren zelf en gezamenlijk het nieuwe. Iedereen is daar deel van. Dit is een tijd van enorme bewustwordingsgroei, waarbij het vooral gaat over het ontdekken van onze eigen kracht en mogelijkheden en het besef wat we daarmee kunnen bewerkstelligen en wat we daarmee nu nog vooral onbewust doen. Want hoe wij naar de wereld – en naar anderen en naar onszelf – kijken, vanuit angst of vanuit vertrouwen, bepaalt welke wereld we zien.

Probeer het maar eens uit: Stel je eens voor dat je een ander gevoel hebt bij iets of iemand, waar je nu problemen mee hebt. Stel je eens voor dat het is opgelost. Dat de beste oplossing zichzelf manifesteert. En hoe je je dan zou voelen. En hou dat even vol, liefst tien minuten. En probeer dan dat goede gevoel te behouden. Het gaat daarbij even helemaal niet om wat ‘echt’ is en wat niet, het gaat alleen om je eigen gevoel. Als het je lukt om je er beter bij te voelen, help je jezelf daarmee. Als je een beter gevoel hebt ergens over, nodig je de oplossingen uit, nodig je een betere situatie uit en je zult versteld staan over wat er dan kan gebeuren…

In het volgende artikel meer over manifesteren en creëren!

Meer inspiratie en informatie wordt gedeeld op de website van Happy View: www.happyview.info
En op dit youtubekanaal, waar je je op kunt abonneren!