De rattenlijn over zee

Naar aanleiding van de publicatie De Nederlandse Rattenlijn wees een anonieme bron me op het feit dat niet alleen de KLM profiteerde van de vlucht van nazi's op Latijns-Amerika, maar ook scheepvaartmaatschappijen.

In het bijzonder werd de relatie tussen de Argentijnse scheepsmagnaat Alberto Dodero en de Rotterdamse Lloyd aangehaald. In zijn verklaring stelde hij dat het bestuur van Lloyd (Ruys) op de hoogte was dat hun agent Dodero actief betrokken was in het wegsluizen van voortvluchtige nazi’s.

Dodero en Lloyd

In het daarop volgende onderzoek kwamen meer connecties naar boven. Dodero was vicepresident van de Argentijns-Nederlandse Kamer van Koophandel. Al voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was hij agent voor Lloyd. In 1947 financierde hij het Europese bezoek van Evita tijdens haar Rainbow Tour. Hierbij deed ze Zwitserland, het Vaticaan, Spanje, Portugal en Frankrijk aan. Dat jaar verschenen de eerste nazi collaborateurs en masse aan boord van zijn schepen op de dokken van Buenos Aires. In 1951 ontving Dodero persoonlijk Prins Bernhard bij zijn aankomst in Argentinië. Dodero nam toen deel aan de zakelijke transacties met Philips SA, Werkspoor, Nederlandse rederijen etc die met smeergeld succesvol werden afgerond. De Nederlandse overheid was op de hoogte van deze transacties en privé donaties. Prins Bernhard leverde en passant nog 5.000 pistolen en 1500 mitrailleurs aan Evitas bruinhemden. Het pro nazi regime moest kennelijk beschermd worden. Het was algemeen bekend dat Argentinie de wijkplaats was van nazi’s. De prins ontmoette een paar hiervan tijdens zijn rondreis.

Hapag

In het vorige artikel werd al aangehaald dat Dodero’s luchtvaartmaatschappij FAMA, later AA, nauw samenwerkte met de KLM en ook op Nederland vloog. Een andere connectie tussen Lloyd en Dodero was de Duitse Hapaglijn (Hamburg Südamerikanische DampfschifffahrtsGesellschaft ) vanuit Hamburg. Zowel voor KLM toestellen, als die van Dodero vlogen op Hamburg. Degene die niet de vlucht in de lucht konden betalen, hadden als alternatief de lijndiensten die op Zuid-Amerika voeren.

Na de oorlog ontstond een hevige concurrentie tussen de diverse scheepvaartmaatschappijen op het gebied van het vervoer van lading en passagiers. In 1947 was door de samenwerking tussen de Koninklijke Lloyd, de Argentijnse Dodero en de Hapag de Amsterdamse haven tot de eerste West-Europese afscheephaven naar Zuid-Amerika geworden. Net zoals bij de KLM ging handel voor.

Vlucht

KLM directeur Slotenmaker lag in 1947 al onder vuur toen de Amerikaanse ambassadeur hem verzocht het vervoer van nazi’s te staken. Duitse uniformen maker F.H. Fentener van Vlissingen maakte na de oorlog deel uit van de economische zuiveringsraad. Beiden waren lid van de Kamer van Koophandel, waarbij ook de reders als bijzondere leden aan tafel schoven. Lloyd, Stoomvaartmaatschappij Nederland (Goudriaan Nievelt) en Fentener waren betrokken bij de oprichting van de KLM. Het zou zeer goed mogelijk zijn dat er meer captains of industry bereid waren een oogje dicht te knijpen voor lucratieve zaken op Zuid-Amerika.

Reisagentschappen

De reisagentschappen in Amsterdam, Antwerpen, Genua, Bari, Bremen, Hamburg, la Coruña, Barcelona, etc verkochten niet alleen tickets voor hun eigen maatschappijen maar ook die van hun partners over zee en in de lucht. Vanaf 1947 opereerden vanuit Hamburg diverse organisaties die betrokken waren in de het wegsluizen van nazi’s via de Scandinavische route. In Amsterdam en Antwerpen waren eveneens organisaties actief die passages opkochten voor gezochte collaborateurs en nazi’s. In Amsterdam was de vertegenwoordiging van KLM, FAMA (AA) en Panam in hetzelfde gebouw ondergebracht. Na 1948 bood de Amerikaanse geheime dienst een uitweg aan bruikbare nazi’s, zoals Klaus Barbie.

Wellicht was er een consensus tussen de geallieerden en de Nederlandse overheid om hen te laten ontsnappen in verband met de Koude Oorlog. Werden er ook niet Nederlandse SS’ers ingezet tijdens de politionele acties in Indonesië, Korea..?

Jochem Botman” Jochem Botman”

Mijn gekozen waardering € -

Ik ben non-fictie auteur betreffende de volgende onderwerpen Tweede Wereldoorloggeschiedenis, inlichtingendiensten, Koude Oorlog, huurlingen in Afrika en Indonesie, onafhankelijkheidsstrijd RMS, clandestiene operaties MI6 en CIA.