De vraag is of deze crisis voldoende is om als koevoet te dienen voor innovatie

Covid19. Erik Gerritsen zegt dat kleine regionale proeftuinen zeker kunnen. Rotmans vindt echter dat er weinig is geleerd. Doorvertalen naar de praktijk en opschalen is zijn devies.

Zorg thuis en op afstand wordt zeker een blijvertje, aldus Marcel Levi vanuit Londen

Mobile Healthcare op 28 oktober 2020. Livestream voor bestuurders in de zorg

Londen
Vanuit Londen is daar Marcel Levi. Hij kan (het is dan 28 oktober) als directeur van meerdere Londense ziekenhuizen vaststellen dat het daar met COVID19 momenteel redelijk goed gaat. Zo’n 2 tot 3 opnames per ziekenhuis per dag. In Noord Engeland is de situatie wel zorgelijk, zoals zoals in Nederland. Waardoor komt dat? Marcel houdt het toch op gedragsverschillen per regio. Londen is flink geschrokken en houdt zich duidelijk beter aan de voorschriften. De zorgbehoefte is trouwens ook wat anders dan voorheen, want patiënten verblijven korter op de Intensive Care. Er is het nodige geleerd sinds de eerste golf.

Schrik
Als Marcel Levi deze zomer terug is in Amsterdam, schrikt hij enorm. Bootjes varen met zo’n dertig gasten in de grachten. Als er dan één besmet is, wordt de Reproductiefactor meteen 30! Dat krijgen we nu terugbetaald. Levi denkt dan wel dat je misschien niet zozeer naar de jongere als probleem moet wijzen, maar misschien meer naar de opvoeders. Het Nederlandse kabinet stelt zich nu defensief op door toch wat minder beloften te doen. Zorg thuis en op afstand wordt zeker een blijvertje durft Levi te stellen. 

Verkeer
Levi vertelt dat 10% van de verkeersbewegingen in het Verenigd Koninkrijk veroorzaakt worden door zorggerelateerde activiteiten. Wat een verbetering voor het milieu als dat minder kan! De geneeskunde in Engeland merkt ook dat ineens de systemen wèl aan elkaar gekoppeld worden. Waar dat voorheen steeds een probleem was. Huisartsen kunnen nu wel contact hebben met ziekenhuisdossier. 

Sociaal-Economie
Er wordt door een kijker gewezen op de situatie in zijn woonplaats Rotterdam. Waar de haarden van covid-19 toch vooral te vinden zijn in sociaal lagere economische omstandigheden, de (SES) wijken. Volgens Levi is dat ook in Londen het geval. Volgens Levi zijn we meteen “ook weggeschoten uit het concurrentiemodel”. Alles past zich aan. Een leerpunt. De mensen van de powerpoints zaten immers thuis. Terwijl de zorgaanbieders alles zelf oppakten en regelden. Kan er een eventueel effect van luchtvervuiling zijn naast de Sociaal Economische situatie (SES)? Levi vindt dat wel een aansprekende theorie maar of het echt zo is..Er zijn natuurlijk meer risicofactoren in die wijken. Zoals meer verkeer,  roken enz. 

Verpleegkundigen
In Londen zijn de verpleegkundigen sowieso veel meer betrokken in een centrale rol. Zo vormt Marcel samen met een verpleegkundige het crisisteam. Hij vraagt zich hardop af of men in Nederland wel die rol kan en wil vervullen. De zorgmedewerkers uit alle geledingen zijn steeds meer in de lead.

Innoveren
De vraag wordt gesteld of deze crisis voldoende is om als koevoet te dienen voor innovatie. Valt straks de naald weer gewoon in de groeve van de grammofoonplaat? Marcel ziet beide dingen gebeuren. Je moet mensen erop blijven wijzen dat het kan. Sowieso moeten we niet zo somberen in Nederland. Samen komen we er beslist wel doorheen.

Fysiek
Fysiek aan tafel in de Jaarbeurs te Utrecht dagvoorzitter Ruud Koolen (director Health Hub) met naast zich Maartje Claassen (co-host), Najla van Veen (verpleegkundige), Erik Gerritsen (Ministerie VWS) en Jan Rotmans (Erasmus universiteit ). Nu even een intermezzo.

Transitie
Erik Gerritsen stelt dat we nog steeds weinig weten van het virus. De crisis duurt veel te lang. Noodgedwongen is er samenwerking. Een deel van de reguliere zorg kan gewoon op afstand. Dat blijkt wel. Jan Rotmans dringt aan op echte transitie. Het zorgstelsel klopt gewoon niet Hij ziet de marktwerking als weeffout (excuseert zich voor het feit dat zijn Rotterdamse Instituut aan de basis van het huidige model stond). Een dirigistisch overheid en zorgverzekeraars met teveel macht. Dat is het probleem. Er is gewoon te weinig buffercapaciteit in de zorg, dat is nu wel gebleken. Meer streven naar regionale samenwerking en aandacht voor preventie. Kortom een stelselwijziging. Zelf is Rotmans in 2006 betrokken geweest bij 25 experimenten in de langdurige zorg (zoals het succesvolle Buurtzorg). Zoiets is ook nodig in de curatieve sector. Regio voor regio eventueel.

Regionaal
Erik Gerritsen zegt dat kleine regionale proeftuinen zeker kunnen. Rotmans vindt echter dat er weinig is geleerd. Doorvertalen naar de praktijk en opschalen. We hoeven echt geen Deltaplan in de zorg. Daar gelooft hij ook niet in. Meer samenwerking is een oplossing. Zelf heeft ervaren dat hij technisch goed behandeld is na een fietsongeval, maar nooit als mens werd gezien. Zorg is Mensenwerk! Het wordt tijd voor een beschaafde opstand van de burgers. Rotmans pleit voor liefdevolle zorg op hoog niveau. Weten wij eigenlijk wel dat er maar liefst 200 innovatieve netwerken van zorgmedewerkers in de lucht zijn? Dus innovatie leeft wel degelijk.

Exponentieel
Inmiddels verschijnt ook een pop-up met Daniël Kraft uit Palo Alto (USA). In zo’n 20 minuten alles over digitalisering in de zorg. Iets dat eigenlijk wel drie uur zou kunnen duren. Dus dia’s boordevol tekst & plaatjes schieten voorbij. Met een dito spreektempo. Slogans als: We zitten stuck in the past, dus ‘vast in het verleden’. Van ziekenhuis naar huis; van Lab naar Laptop; Healthcare versus Sick Care. Exponential mindset, Innovation together, Un-Silo (doorbreek de schotten); Internet of medical things; Close the gap; Challenge singularity The exponential magazine.com; Escaping From The Old; sensors; Quantified Health; Smart design; Behavior Healthy; Chatbots; Virtual trials;All together; Exponential Medical Innovation Aviation…… En dat alles nog eens met een exponentiële groei. Kraft komt binnenkort uitgebreider aan bod. Aanmelden!

Techniek
Jan Rotmans vind dit allemaal wel erg Amerikaans. Inmiddels kennen we de schaduwzijde van al deze innovatie, zo weet hij. We zijn de hype voorbij. Zie eens hoe we maanden lang gedoe hebben gehad rond de Corona App! Inmiddels afhankelijkheid van de grote techbedrijven wat betreft de data. De menselijke maat dreigt verloren te gaan. Rotmans  dochter promoveerde 2 weken geleden juist op het thema sociale innovatie. Erik Gerritsen wijst erop dat toch maar 3,7 miljoen Nederlanders de app hebben gedownload. Maar dat getal maakt niet zoveel indruk op Rotmans…. 

Sociale Innovatie
Volgens Gerritsen zijn wel onze publieke waarden in het geding. We moeten slimmer zijn dan de wetgeving, die ook nog eens traag is. Mensen mobiliseren. Volgens Rotmans is het onontkoombaar dat de grote techbedrijven uiteindelijk worden opgebroken. De overheid moet zichzelf opnieuw uitvinden. Mobiliseren van mensen. Innovatie kan niet zonder sociale innovatie. Maartje Claassen die notabene werkzaam is in de Data Science vindt dat mensen het techniek verhaal eigenlijk niet goed kunnen volgen.Vertrouwen kan alleen ontstaan als technologie onderdeel wordt van de routine, zo wordt gesteld. Klein beginnen. Starters stimuleren. 

Agenda https://www.linkedin.com/events/mobilehealthcare/

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering voor Jan Taco te Gussinklo laten blijken  door een kleine bijdrage te doen.

Mijn gekozen waardering € -