Hoe wij naar de wereld kijken, bepaalt wat we zien. Waar kijk je naar? Wat wil je zien? Daarin kan je keuzes maken en jezelf bijsturen als dat nodig is. Elke vervelende, frustrerende, lastige, moeilijke of uitdagende situatie is bij uitstek geschikt voor grote veranderingen. Het geldt zowel voor wat er in de wereld gebeurt als voor onszelf: Uit noodzaak gaan we op zoek naar oplossingen. Op zulke momenten staan we open voor nieuwe wegen, mogelijkheden, ideeën en daar hebben we vaak ook alles voor over. Die wens is goed, daar begint het mee! Dàt zet al iets in gang.

STEUN RO

Dit is een tijd van enorme bewustwordingsgroei, waarbij het vooral gaat over het ontdekken van onze eigen kracht en mogelijkheden en het besef wat we daarmee kunnen bewerkstelligen en wat we daarmee nu nog vooral onbewust doen. Want hoe wij naar de wereld – en naar anderen en naar onszelf – kijken, vanuit angst of vanuit vertrouwen, bepaalt welke wereld we zien. Je kunt er voor kiezen om vooral te kijken naar alles waar je dankbaar voor bent, naar het mooiste in anderen, naar al het goede nieuws, naar zaken waar je blij van wordt.

Het begint bij onszelf.

We kunnen van alles vinden, veroordelen en nog zoveel meningen hebben over wat er in de wereld gebeurt, maar daarmee veranderen we nog niks. Want de wereld die we waarnemen is een reflectie van onze eigen beleving. Als we anders leren kijken naar anderen, naar waar we ons over opwinden, wat we veroordelen, als we uit het ‘gevecht’ stappen en naar onszelf durven te gaan kijken, dan verandert er pas echt iets. Alles heeft ons iets over onszelf te vertellen. De wereld is onze spiegel.

Manifesteren en creëren doen we sowieso, of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Zoals we in het vorige artikel al concludeerden: je goed voelen is de beste manier om meer te manifesteren waar je je goed bij voelt. Blij, tevreden en ontspannen zijn geeft een hogere vibratie, daardoor is het leven lichter, gaat alles makkelijker en heb je ook een positieve invloed op je omgeving en zelfs op hele de wereld. Het is raadzaam om je daar bewust van te zijn en om het ook vooral te waarderen als je blij en tevreden bent en alles lekker loopt. Daarmee bevestig je het en versterk je het.

Je kunt er voor kiezen om vooral te kijken naar alles waar je dankbaar voor bent, naar het mooiste in anderen, naar al het goede nieuws, naar zaken waar je blij van wordt. Daarmee versterk je dat en geef je dat extra kracht, je manifesteert er vanzelf meer van. Want waar je dankbaar voor bent… inderdaad: Dat vermeerdert zich! Mensen die dertig dagen achter elkaar opschrijven waar ze dankbaar voor zijn, maken een wonderbaarlijke omslag mee, is gebleken. Een aanrader dus! Na dertig dagen is het niet ‘klaar’, maar een gewoonte geworden. Elk patroon, wat we willen wijzigen in ons doen en laten en denken heeft tijd nodig om zich te settelen. Daarom zijn krachtige beslissingen nuttig om de omslag te maken, maar is het vervolgens een kwestie van discipline: volhouden, er tijd en aandacht aan besteden, er een nieuwe gewoonte van maken. Schrijven helpt daarbij enorm, maar er zijn meer mogelijkheden natuurlijk. (zie ook: Herschrijf je eigen leven)

Je goed voelen

Je goed voelen mag dus prioriteit hebben of krijgen. Dat is op zich voor veel mensen vaak al een hele ‘nieuwe’ benadering. Want er is natuurlijk altijd wel ergens iets aan de hand om je druk over te maken, er gebeurt dagelijks van alles in je eigen leven of in het leven van anderen. Uitdagingen zijn er ook altijd. Hoe ga je daarmee om? ‘Dat hangt van het probleem af,’ zul je misschien zeggen. Maar misschien is de uitdaging wel om je er sowieso niet door van de wijs te laten brengen. Om je goede gevoel er niet afhankelijk van te laten zijn.

Doorgaans hebben we de neiging om als er zich een probleem voordoet ons daar juist op te richten, ons zorgen te maken en hard aan de slag te gaan om het op te lossen. Vaak kiezen we ongemerkt de weg van doorgaan op de ingeslagen weg: Nog harder werken, nog meer ons best doen, onszelf nog minder (rust en tijd en ontspanning) gunnen, terwijl het zich waarschijnlijk sneller oplost als we onze aandacht verleggen naar waar we ons goed bij voelen, juist wel ontspannen en wat afstand nemen. We kunnen ergens makkelijk in verstrikt raken en door de bomen het bos niet meer zien als we ergens middenin zitten.

‘Het is als een kluwen wol, die je steeds strakker aantrekt,’ werd mij ooit eens gezegd, toen ik niet wist hoe ik ‘de problemen’ op moest lossen. ‘Misschien zijn de problemen wel in staat zichzelf op te lossen?’ Zo had ik er nog nooit naar gekeken. Bestond dat? Kon dat? Kon ik dat? Het was even oefenen, maar het bracht een enorme ommezwaai teweeg en ja… het bleek waar te zijn. Het is een hele kunst, maar ook een hele opluchting om los te laten wat je zo in de greep houdt. Dat wat je het meest bezig houdt, waarvan je denkt dat je het onmogelijk los kunt laten, waar je gedachten zich voortdurend op richten alsof dat nodig is (wat ik nu als vrij onzinnig ervaar, maar destijds heel normaal vond) is waarschijnlijk precies dat wat je juist eens even los zou moeten laten. Het is een vorm van iets onder controle willen hebben en dat is doorgaans vanuit angst. Als je die angst aankijkt en doorziet, kan je hem ook ontmantelen. Dan kun je ook ontdekken dat er echt nog wel andere gedachten mogelijk zijn. Zoals jezelf vertellen dat het wel goed komt, dat het zich wel op zal lossen, dat het tijdelijk is, dat er andere mogelijkheden zijn die zich aan kunnen dienen, enz… Je creëert op die manier meer ruimte, waardoor het bolletje wol ook kan ‘ontspannen’ en niet steeds verder in de klit raakt.

Vanuit angst lossen we niks op. Je zorgen maken werkt averechts. Negatief denken ook. Evenals ergens negatief over praten. Wat we zien in de buitenwereld is eigenlijk al verleden tijd, het is al gemanifesteerd. We kunnen ons dus beter richten op iets nieuws, iets beters, de oplossing en de beste uitkomst in een bepaalde situatie wensen. Op die manier kunnen we zelf de zogenaamde ‘realiteit’ bijsturen als dat nodig is. Daarbij is onze aandacht, onze eigen beleving en ons gevoel ergens over het ‘stuur’ dat we zelf in handen hebben. We besturen de energie die iets tot leven roept, in stand houdt of doet verdwijnen. En dat kunnen we des te beter als we eerst goed voor onszelf zorgen en bewuste keuzes maken.

De spiegel

Hier stuiten we wel op een puntje… want met name vrouwen (maar ook veel mannen) hebben van oudsher vaak last van het idee dat er eerst voor anderen gezorgd moet worden, dat ze aan de behoeften van anderen tegemoet moeten komen om gewaardeerd te worden, geliefd te worden en tot hun recht te komen. Ze hebben – of laten we liever zeggen hadden… – de neiging om zichzelf weg te cijferen, tekort te doen en tot overmaat van ramp zich ook nog overal mee te bemoeien. Het je bezig houden met anderen is vaak een manier om je niet met jezelf bezig te houden, ontdekte ik. De beste ‘remedie’ daartegen is om in de spiegel te kijken: ‘Wat vertelt dit me over mezelf?’ Wat je bewondert, opvalt of waar je je aan ergert bij anderen, laat je altijd iets van jezelf zien namelijk. (Daarover meer in het boek ‘Eerherstel, een nieuw begin’.)

We zijn er doorgaans heel goed in om te zien wat er mis is met anderen, met de wereld, met het beleid, we denken het vaak beter te weten voor anderen en wat we meestal ‘vergeten’ (of niet weten) is dat alles over onszelf gaat. Het is nuttig om er zo naar te kijken, want daarmee los je pas echt iets op. Zowel voor jezelf als voor anderen.

Dat het egoïstisch is om goed voor jezelf te zorgen, het jezelf te gunnen, jezelf te waarderen en lief te hebben, is echt een misverstand. Want wie zich goed voelt, heeft een positief effect op z’n omgeving. Wie goed voor zichzelf zorgt, zorgt ook goed voor anderen. Je kunt er pas echt zijn voor anderen als je er eerst voor jezelf bent. Je motieven om anderen te helpen bijvoorbeeld, worden zuiverder als het niet langer is omdat je iets nodig hebt of terug verwacht, zoals erkenning, waardering, compensatie, liefde, goedkeuring of een andere ‘beloning’. Dat leidt bovendien doorgaans ook tot frustraties en verwijten. Wie tevredenheid ervaart in zijn of haar eigen leven, straalt dat ook uit en verspreidt automatisch rust en vrede in z’n omgeving, heeft daardoor ook meer ruimte om de ander te zien zoals hij of zij werkelijk is en kan hem of haar dan ook meer waarderen.

Hetzelfde geldt voor vreugde en liefde, ook dat verspreid je automatisch. Maar… het geldt natuurlijk ook voor ontevredenheid of frustratie. Daarom is het juist beter – ook voor anderen – om eerst met jezelf aan de slag te gaan en alles wat je tegenkomt aan frustraties en onvrede in ‘de spiegel’ van het leven, onder de loep te nemen en op te ruimen ofwel te transformeren. Dat is niet zo moeilijk, ook daar hoeven we geen hele ingewikkelde verhalen van te maken en in te verzanden, excuses voor te zoeken of het hele verleden voor om te spitten: Het zien en erkennen is genoeg. Doe het zonder enig oordeel en het lost zich zo op. Vergeef jezelf en anderen, als je dat nodig vindt. Dat werkt bevrijdend.

Als we ons bevrijd voelen van oude ballast, onszelf het gunnen om ons prima, gezond, geliefd, vitaal, blij en vrij te voelen, hebben we het eigenlijk al niet meer nodig om te weten hoe de wet van de aantrekkingskracht werkt. Die doet z’n werk sowieso wel en maakt het eenvoudig om meer te manifesteren waar we blij van worden.

De noodzaak voelen

De wet van de aantrekkingskracht is dus vooral een heel handig en waardevol instrument om ons te laten zien op welke punten we nog iets op te ruimen hebben, waar we ons nog onbewust van zijn, waar we nog ballast uit het verleden hebben liggen, die opgeruimd kan worden, waar we nog meer licht, liefde, vrede en vreugde kunnen vinden. Want daar wil alles naartoe bewegen. Elke vervelende, frustrerende, lastige, moeilijke of uitdagende situatie bij uitstek geschikt voor grote veranderingen. Moeten we niet meestal eerst echt helemaal knel zitten, voordat we bereid zijn om andere keuzes te maken? Vaak zijn dat juist de momenten van een grote omslag. Zo begint ‘bewustwording’ bij de meeste mensen: Uit noodzaak gaan we op zoek naar oplossingen. Wie ziek is wil beter worden, wie in de schulden terecht komt, wenst rijkdom. Op zulke momenten staan we open voor nieuwe wegen, mogelijkheden, ideeën en daar hebben we vaak ook alles voor over. Die wens is goed, daar begint het mee! Dàt zet al iets in gang.

Vanuit een onwenselijke situatie ontstaat een heel sterk gevoel en dat gevoel heeft kracht: ‘Dit wil ik anders.’ Of: ‘Dit moet nu opgelost worden.’ Of: ‘Genoeg!’ Zo’n sterke wens op zich zet al iets in werking: Het is een heel duidelijk gevoel. Daarmee ‘bestel’ je in feite met volle overtuiging een oplossing, een verbetering, inzichten, mogelijkheden of kansen. Je nodigt ze uit. Hoe sterker en duidelijker dat gevoel is, hoe krachtiger je de energie in beweging zet. Je neemt eigenlijk een beslissing en daarmee geef je iets ‘nieuws’ de opdracht om jouw kant op te komen. Het grote verschil met een ‘gewone’ beslissing is dat zo’n wens niet zozeer vanuit het hoofd, vanuit wikken en wegen, twijfelachtig, de lucht in wordt gegooid, maar heel duidelijk, sterk en overtuigd, gedragen wordt vanuit je gevoel. Dat is dus ook een van de geheimen: Het gevoel. Dat wat je wenst moet helemaal kloppen met je gevoel. Als het je eigenlijk niet zoveel uitmaakt, zal er ook niet zoveel gebeuren. De noodzaak voelen is dus juist van belang. Als je dit inziet, kan je ook meer vrede hebben met de ontstane – onwenselijke – situatie, omdat die je zoveel te bieden blijkt te hebben. Het dient een doel: Jou duidelijk maken wat je niet meer wilt, dus weet je ook heel goed wat je wel wilt, waar je naar verlangt.

Vechten met een situatie, die er al is (of nog erger: die er helemaal nog niet is), heeft totaal geen zin. Het kost je nodeloos veel energie, ergernis en frustratie, maar het verandert niets. Dat wat er nu is, is al gemanifesteerd. Hoe je ernaar kijkt, hoe je ermee omgaat, dat bepaal jezelf. Daar kan je keuzes in maken. Met ‘niet-accepteren’ hou je onwenselijke situaties juist in stand. Het veroorzaakt lijden. Je voedt bovendien ongewenste situaties als je daar je aandacht op gericht houdt en er maar mee bezig blijft. Accepteren zoals het is, in de vorm van waarnemen, is een stuk makkelijker. Dat wil niet zeggen dat je ook accepteert dat het zo blijft. Alles is tijdelijk. ‘Okee, heb ik dit gemanifesteerd? Dan ga ik nu iets anders manifesteren!’ kan een krachtige gedachte zijn die helpt. Alleen vanuit totale acceptatie kan een situatie neutraliseren. Als er geen lading meer op zit, als je het kan waarnemen van een afstandje, kan het ook makkelijk weer vertrekken of zich oplossen. Het zijn dus niet zozeer gedachten waarmee je iets manifesteert, het gaat veel meer over gevoel, maar het is het wel zo dat we ons gevoel voeden met onze gedachten. Ons gevoel, onze beleving, trekt situaties aan die daarop aansluiten. Sterker nog: Eigenlijk creëren we ze zelf. Wij brengen zelf de energie in beweging en dat brengt steeds nieuwe situaties teweeg, zelfs als ze steeds hetzelfde lijken.

We kunnen dat niet voor anderen doen, alleen voor onszelf. Je kunt dus geen andere mensen veranderen. Wel zou het zo kunnen zijn dat je andere mensen tegenkomt, die beter aansluiten op je ‘nieuwe’ gevoel. Maar: Als jij positiever kijkt naar de personen met wie je eerst een probleem had, zal dat ook positievere resultaten opleveren. Iemand kan bijna niet anders dan voldoen aan jouw verwachtingen… (Ook hierover nog veel meer in het boek ‘Eerherstel, een nieuw begin’.) Dus wie wil blijven oordelen en veroordelen, heeft daar vooral zichzelf mee… 😉

Door onze gedachten waar nodig te wijzigen (ja, dat kan), kunnen we beweging krijgen in zaken die vastzitten. Gedachten als ‘dat kan ik niet, dat mag niet, dat hoort niet, dat lukt niet,’ of andere beperkende ideeën of oordelen, beperken de mogelijkheden en geven ook geen prettig gevoel. Je creëert meer ruimte door ruimer te denken. Door te gaan kijken naar wat er allemaal wel kan, door jezelf een ander verhaal te vertellen. Geen enkele gedachte is ‘waar’ of ‘onwaar’, het is maar net wat je wil geloven. Je bent niet je gedachten. Je kunt zelfs kiezen wat je denkt en hoe je denkt. Daarom kun je beter voor gedachten kiezen, die je helpen om je goed te voelen. Kwestie van alert zijn, jezelf betrappen op negatieve gedachten en patronen en leren hoe je jezelf van oude overtuigingen kunt bevrijden. Het is een proces. Stukje bij beetje ont-wikkel je degene die je bent. Je creëert steeds meer ruimte en mogelijkheden.

De kracht van verbeelding

Pas als je je iets anders kunt voorstellen, kan het ook veranderen. Het nieuwe beeld wat je voor ogen hebt, kan zich gaan manifesteren als je dat voedt met je aandacht. Daarom is het van belang om je focus te houden op wat je wèl wilt en niet te blijven protesteren of klagen of verklaringen, rechtvaardigingen, excuses of schuldigen te blijven zoeken. Wie zich slachtoffer voelt, blijft slachtoffer en trekt alleen maar meer situaties aan om zich slachtoffer van te voelen. Wie anderen blijft beschuldigen en van alles buiten zichzelf aanwijst als oorzaak of probleem, neemt geen verantwoordelijkheid. Dàt is het werkelijke ‘probleem’, dat mensen vaak weigeren naar zichzelf te kijken. Want als je anders kijkt, zie je een andere wereld. Wie meer vanuit liefde, vreugde, vrede en harmonie leeft, leeft in een hele andere wereld. Het is maar net wat je wilt.

Wil je het ander, mooier en beter? Vertel jezelf dan een ander, mooier en beter verhaal. Doe er alles aan om je dat ‘nieuwe’ voor te stellen, zo levensecht mogelijk, probeer je alvast zo te voelen zoals je het wenst! Want dat nieuwe gevoel trekt nieuwe situaties aan. Zo werkt dat. Als jij ervan overtuigd bent dat het al veranderd is, dan is dat ook zo. Daarom werkt het ook goed om bijvoorbeeld om je te voeden met positieve informatie, goed nieuws (in plaats van slecht) en het beste overal in te zien, naar kansen en mogelijkheden te kijken, maar ook om mood-boards te maken, droomplaatjes uit te knippen, naar mooie foto’s te kijken, je te verplaatsen in anderen, die al voor elkaar hebben wat jij ook wenst, hen toe te juichen (en dus vooral niet jaloers te zijn of het afwijzen, bekritiseren of afkeuren, want daarmee wijs je het voor jezelf ook af). Als het je lukt om alvast het gevoel te hebben wat je wenst – voordat hetgeen je wenst er is – ben je een uitstekende ‘match’ voor dat wat je wenst. Dat is hèt geheim. Het werkt dus andersom!

Voordat je nu denkt dat je van alles kunt ‘bestellen’ en dan vervolgens op de bank gaat zitten afwachten tot het op miraculeuze wijze naar je toe komt vliegen: zo werkt het niet. Wel kan het – als je meewerkt, soepel en moeiteloos gaan. Meebewegen, maar vooral niet forceren, niet vanuit ‘moeten’ actie ondernemen. Ontspannen en vanuit plezier, dat werkt veel beter. Zie het als een spel, ervaar het als leuk en spannend. Je eigen enthousiasme heeft een enorme aantrekkingskracht. Als jij enthousiasme voelt, reageert alles enthousiast op jou. Maar laat het niet van anderen afhangen en zelfs niet van de resultaten.

En wat als je je niet geïnspireerd, vrolijk en goed voelt? Doe dan dingen, waarvan je weet dat je je er goed van gaat voelen. Ga bijvoorbeeld bewegen, sporten, zingen, dansen, muziek maken, de natuur in, dat maakt stofjes vrij die je een goed gevoel geven. En dan volgt de rest later. Niks gaat van de ene op de andere dag. Alles heeft tijd nodig om zich te vormen, te manifesteren. Doe alleen waar je zelf achter staat. Sta open voor aanwijzingen, blijf jezelf ontwikkelen en inspireren, doe vooral wat op je eigen gevoel aansluit. Luister goed naar je eigen innerlijke stem, wat wil je ziel? Waar word je blij van? Waar ga je van zingen of juichen? Soms is het een kunst om dat te ontdekken, maar er zijn altijd dingen, waarvan je weet dat je er blij van wordt, ook al moet je misschien eerst even een drempel over om er aan te beginnen.

Als je actie onderneemt of keuzes maakt vanuit angst, woede of frustratie, vanuit een gevoel van ‘moeten’ of uit paniek, dan heeft dat weinig zin. Je bereikt niet wat je wenst. Jagen heeft ook geen zin, je jaagt juist weg wat je wenst. Met pushen, duwen en trekken, drijf je het gemak van je af. Het is van belang om je goed te voelen voordat je verder gaat, voor je iets onderneemt, voordat je gaat creëren. Dat oude gevoel dient eerst omgezet te worden in een nieuw gevoel. Dat nieuwe gevoel is een gevoel van ruimte, vreugde, plezier, vrijheid, kracht, liefde en biedt oneindig veel mogelijkheden. Het nodigt verrassingen uit.

Niks komt zoals je het verwacht, het is altijd een verrassing. De wegen van het universum zijn ondoorgrondelijk. Je kunt ervan uitgaan dat er altijd gewerkt wordt aan je wensen, dromen en idealen, alleen meestal niet op de manier zoals jij het jezelf voorstelt, hoe je het bedacht had. Het zal altijd het hoogste en het beste in jou dienen en het zal ook altijd goed voor anderen zijn, dat kan niet anders. Want het universum werkt ten gunste van alles en iedereen. Dus als jouw bedoelingen goed zijn en dienend aan het welzijn van iedereen, kan je veel voor elkaar krijgen. Het zal ook altijd de vrije wil respecteren van iedereen, inclusief van jouzelf. Vandaar dat je eigen bereidheid van belang is, vandaar ook dat je ‘vragen’ kan stellen. ‘Men’ gaat niet ingrijpen zonder dat jij erom vraagt: het is jouw eigen beslissing wat je toelaat en wat niet.

Laat vooral los hoe het zou moeten en op welke manier – geef het de kans zich aan jou te tonen, werk mee, sta open en…. wees vooral dankbaar! Vertrouwen, loslaten, geduld en dankbaarheid. Dat zijn belangrijke ingrediënten. En zelfs die kan je ‘bestellen’. Ik ben zelf zeer creatief geworden in het ‘bestellen’. Ook in het ‘wegsturen’ van bepaalde zaken of gedachten trouwens. Daar kan ik je nog veel meer over vertellen, maar als je voorbeelden wilt… dan verwijs ik je graag naar mijn boek. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn, dat beloof ik je. Maar weet waar je aan begint, want een weg terug is er niet meer. 😉

***

Deel 1 – De wet van de aantrekkingskracht: Rijkdom en overvloed, liefde, geluk en succes op bestelling

Het boek Eerherstel, een nieuw begin

Zie hier de video op youtube: Hoe wij naar de wereld kijken, bepaalt wat we zien

Dit is website van Happy View: www.happyview.info

Daar vind je ook Bespiegelingen, onder andere deze: Je zorgen maken werkt averechts

In het boek ‘Eerherstel, een nieuw begin’, beschrijft Petra Maartense de ontwikkelingen waar we momenteel middenin zitten, waarbij ze vooral laat zien hoe onze persoonlijke ontwikkeling alles te maken heeft met wat er in de wereld gebeurt. Er ontwikkelt zich een ‘nieuwe wereld’ – lees hierover ook het artikel het nieuwe tijdperk is al aangebroken.

“Het is niet zo dat die nieuwe wereld zomaar ‘vanzelf’ ontstaat, wij creëren zelf en gezamenlijk het nieuwe. Iedereen is daar deel van. Dit is een tijd van enorme bewustwordingsgroei, waarbij het vooral gaat over het ontdekken van onze eigen kracht en mogelijkheden en het besef wat we daarmee kunnen bewerkstelligen en wat we daarmee nu nog vooral onbewust doen. Want hoe wij naar de wereld – en naar anderen en naar onszelf – kijken, vanuit angst of vanuit vertrouwen, bepaalt welke wereld we zien.”