Misschien stellen we dan wel geen diagnose op afstand, maar een wijziging in het ziektebeeld zullen we wel moeten kunnen herkennen……

STEUN RO

In de Volkskrant (Sir Edmund) staat op 4 februari 2017 een artikeltje met deze kop ‘Diagnose op afstand’. Met de subkop: mag een psycholoog of psychiater een diagnose stellen over iemand die hij of zij niet heeft ontmoet? Nee, zegt Damiaan Denijs, hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de Nederlandse vereniging voor psychiatrie. Aanleiding is de vraag of de nieuwbakken president van de Verenigde Staten Donald Trump een narcist genoemd mag worden.

Met zorg op afstand (eHealth) bewegen we ons op een breed, deels nog onontgonnen terrein van de zorg. Misschien stellen we dan wel geen diagnose op afstand, maar een wijziging in het ziektebeeld of nieuwe medische problemen zullen we wel moeten kunnen herkennen. Liefst voor er ernstige problemen ontstaan. Is dat medisch verantwoord? Wat moeten we dan monitoren en registreren (draadloze sensoren, parameters) en hoe vaak (data) en hoe lang. En wat te doen als er uitschieters zijn. Data-analyse moet dan te hulp komen. Maar laagdrempelig tussen patiënt en zorgverlener contact blijft cruciaal

Mathilde Hermans en Martine Breteler
Hoe moeten patiënten en zorgaanbieders met ehealth omgaan? De Technische Geneeskundige kan daarbij een helpende hand bieden. Een workshop tijdens het jaarcongres van deze beroepsgroep op 3 februari 2017 in Amersfoort is aan dit thema eHealth en meer specifiek telemonitoring gewijd. De boeiende workshop wordt geleid door Prof. Lisette van Gemert. Er zijn enkele opmerkelijke voordrachten. Mathilde Hermans en Martine Breteler bestuderen in het UMC Utrecht de ‘patiënt journey’. De patiënt doorloopt een aantal stadia na bijvoorbeeld een slokdarmoperatie. De opnameduur is inmiddels al teruggebracht van 16 naar 8 dagen. Maar de zorg moet ook thuis gegarandeerd zijn. Een van de vragen die de sprekers aan het publiek voorleggen is uitdagend. Is de techniek al voldoende geschikt (met een CE keuring ben je er niet) voor thuismonitoring? De reacties zijn wisselend.


Validatie
Zijn de apparaten afdoende gevalideerd (onderzocht) en werken ze ook goed in de dagelijkse praktijk. Stel een patiënt met diabetes en COPD die een darmoperatie ondergaat wegens een carcinoom met als complicatie een longontsteking. Waarop moet je dan thuis letten? De handen schieten omhoog. Temperatuur, suiker, ontsteking, ademhaling, stappen enz. De lijst wordt almaar groter. Wat is relevant? “Het gaat niet alleen maar om vernieuwing door technologie, maar een nieuw gebruik van technologie”. Een van de belangrijke aandachtspunten vormen de data die gevraagd en ongevraagd bij de zorgaanbieder terecht komen. Je kunt de arts niet overspoelen met data en je moet er ook nog een beslissing mee kunnen nemen. Wat is zinvol. Nog vragen. Eén van de aanwezigen (AMC) signaleert nu al een toegenomen werklast omdat patienten in paniek raken door uitslagen die de technologie genereert en dan het ziekenhuis bellen. Zoals Lisette van Gemert verwoord is dit nu juist een onderzoeksterrein. Ook wordt opgemerkt dat er gespecialiseerde callcenters zouden kunnen ontstaan die dit soort vragen ‘wegvangen’. Ook de wearables die mensen zelf aanschaffen (consumententechnologie) vormen een aandachtspunt.

Jan Taco te Gussinklo is opgeleid als internist. Sinds 2009 publiceert en adviseert hij over medische innovaties.