Die pet past ook een moslima

Foto Dickelbers
 

De hoofdtaak van de politie is niet om een afspiegeling van de etnische of religieuze verhoudingen in de samenleving te zijn. Ze dient door handhaving van het wettig gezag het maatschappelijk verkeer effectief te reguleren en schoon te houden. Hoofddoeken zitten daarbij gevaarlijk in de weg.

Dat men zich binnen de Amsterdamse politietop zorgen maakt over de aansluiting van het korps van dienders bij de samenleving, valt te begrijpen. Niet alleen verkeert de politie door eigen toedoen al vele jaren in een uitzichtloze crisis, maar tegelijkertijd telt de stad net als Rotterdam, Utrecht en nog zo wat plaatsen omvangrijke groepen allochtonen van wie een zorgwekkend groot deel al dan niet uit eigen vrije wil in een isolement is geraakt en weinig tot geen sociale en culturele contacten buiten de eigen groep onderhoudt. Dat is in veel opzichten een probleem, maar zeker ook als het gaat om de greep die de politie op die groepen heeft.

Eén van ons

Taalkundige, schrijver, vertaler en wetenschapsjournalist @rik_smits_ @RikSmitsAuthor