Een geschrokken Den Haag wil geen zwaar materieel meer op het Malieveld. Maar zijn die trekkers wel zo gevaarlijk?

STEUN RO

De gemeente Den Haag heeft laten weten dat zware voertuigen, zoals landbouwtrekkers, niet meer op het Malieveld mogen komen, vanwege de kans op schade aan de daaronder liggende parkeergarage. Dat lijkt toch wat raar, je mag hopen dat zo’n parkeergarage ontworpen is om tegen een behoorlijke stoot te kunnen. Ook toen die gebouwd werd was het Malieveld immers al in gebruik voor massabijeenkomsten. En al sinds mensenheugenis staan er jaarlijks loodzware, drukbezochte kermissen op te trillen en te bonken. Of, zoals laatst nog, het Cirque du Soleil. Laten we daarom eens zien of die trekkers bij dat alles echt zo ongunstig afsteken.

Een moderne landbouwtrekker weegt een tonnetje of zes en meet ongeveer 2,5 bij 5 meter. Je kunt ze voor de gelegenheid behoorlijk dicht bij elkaar parkeren, maar het lijkt niet onredelijk om te stellen dat de parkeerdichtheid moeilijk groter kan worden dan één trekker per 15 vierkante meter. Dat geeft een bodembelasting van ongeveer 400 kilo per vierkante meter.

Volgens het CBS woog een volwassen Nederlander in 2016 gemiddeld 77,8 kilo. Bij een drukbezochte demo staan er op een vierkante meter al gauw iets meer mensen dan op een dansfeest, waarvoor volgens het Kenniscentrum Evenementenveiligheid wel een veilige grens wordt aangehouden van vier personen per vierkante meter. Laten we zeggen dat het er bij een demo vijf zijn. Dan leveren zij een bodembelasting van 389 kilo per vierkante meter.

Het verschil tussen de totale belasting per vierkante meter op een Malieveld vol demonstranten en één vol landbouwtrekkers is dus verwaarloosbaar. Er is wel een ander verschil. Het gewicht van een trekker belast de grond veel minder regelmatig, namelijk maar op vier punten, dan een massa mensen. Maar daar staat tegenover dat die trekkers het grootste deel van de tijd doodstil staan, terwijl mensenmassa’s continu heen en weer golven en stampen. Over de relatieve betekenis van die verschillen moet een echte ingenieur zich maar eens buigen.

Bij het boerenprotest stonden er op het veld ongeveer vierhonderd trekkers. Dat is het equivalent van 30,500 mensen. Bij de klimaatmars op 27 september trokken er volgens de organisatie 35.000 mensen naar het Malieveld, ruimschoots meer dus. En als demonstratie was dat nog maar een kleintje. De grootste demonstratie op het Malieveld tot nu toe vond plaats op 29 oktober 1983, was gericht tegen de plaatsing van nieuwe NAVO-kernwapens in Nederland en bracht 550.000 mensen op het veld. Die waren, gemeten naar het toenmalige gemiddelde gewicht, goed voor bijna 40.000 ton mensenvlees, het equivalent van 6666 landbouwtrekkers, tien maal het Getal van het Beest.

Zo vol stond het Malieveld in oktober 1983

Of die parkeergarage toen al bestond, viel zo gauw niet te achterhalen. Als dat wel zo was, lijken de gemeentelijke zorgen volstrekt ongegrond. En zo niet, dan is bij de aanleg – het zal ook eens niet zo zijn – blijkbaar gigantisch geblunderd. Want wat gaat de gemeente bij de eerstvolgende megademonstratie doen? De mensen die aankomen na de “enkele tienduizenden” waarop ze zegt dat de garage berekend is, toeroepen dat ze het veld niet op mogen? Zet dan de waterkanonnen maar vast klaar.

In elk geval heeft het er alle schijn van dat het trekkerverbod wel op angst berust, maar niet op die voor schade aan een garage.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Zie hier voor meer informatie!

Mijn gekozen waardering € -
Taalkundige, schrijver, vertaler en wetenschapsjournalist @rik_smits_ @RikSmitsAuthor