Ruben Verwaal gaat twee jaar lang medisch-wetenschappelijk-historisch onderzoek doen naar doofheid

STEUN RO

Volgens Ruben Verwaal is doofheid nog steeds een taboe. Gebarentaal is niet erkend. Er ligt nu weliswaar een wetsvoorstel voor een erkenning voor de Nederlandse Gebaren Taal (NGT). Ruben Verwaal is wetenschappelijk- en medisch historicus. Momenteel is hij als curator verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) in Rotterdam.

Medicalisering

Interessant is hoe doven zich hebben ontwikkeld, aldus Verwaal. In het verre verleden werd doofheid geassocieerd met de duivel. Rond 1700 treedt er een transitie op. Vanaf de 18e eeuw is er sprake van een duidelijke medicalisering. Onder meer door de opkomst van de anatomie. Boerhaave doet zijn onderzoek in Leiden. Er zijn inmiddels scholen voor dove kinderen. Er zijn aanpassingen.

Tegenstellingen

Verwaal wil ook de (geschiedenis van) oorsmeer onderzoeken. Te veel (proppen) of te weinig. Medisch-historisch onderzoek is zijn aanpak. Een ander aspect: doofheid als norm. Want doven zien zichzelf niet altijd als gehandicapt, zeker als zij van jongs af aan doof zijn. Doofheid als identiteit. Deze tegenstellingen historisch te beschouwen is belangwekkend.

Research

Hij gaat in januari 2020 naar de Universiteit van Durham bij Newcastle in het Verenigd Koninkrijk. Een tweejarig onderzoek bij Medical Humanities vormt zijn uitdaging. Samenwerking met clinici. Hedendaagse problemen worden daar opgelost. Voorbeeld is breathlessness, ademnood. Er is dan lang niet altijd objectief wat mis. Maar wat is het dan wel?

Teamwork

Een samenwerken met een team van kunsthistorici, letterkundigen en musici. Mogelijk nieuwe vormen van therapie ontdekken. Spannend. Hij gaat bij dit project samenwerken met KNO-arts en patiënten. Doel is een tentoonstelling als methode om het weer te geven. Kunnen we iets leren voor vandaag de dag is de onderliggende vraag.

Reflectie

Als interviewer beschouw ik deze aanpak als innovatief. Nieuwe inzichten op basis van kennis vanuit verleden, heden en toekomst(verwachting)

Links

https://www.linkedin.com/in/rubenverwaal/
https://www.rug.nl/staff/r.e.verwaal/
https://rubenverwaal.com/
https://rubenverwaal.com/node/68
https://www.dur.ac.uk/library/asc/events/?eventno=41484
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20190927/memorie_van_toelichting_zoals/document3/f=/vl2ekd30xjyc.pdf

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Zie hier voor meer informatie!

Mijn gekozen waardering € -