Duitse vaccinatie-scepsis

In Duitsland verzetten hoogopgeleide, sceptische vertegenwoordigers van het 'Bildungsbürgertum' zich tegen kinder-vaccinaties. Zij vertrouwen liever op antroposofen en alternatieve genezers. Dat hun kinderen mazelen krijgen 'hoort erbij'.

Hoogopgeleide moeders die, uit wantrouwen jegens de farmaceutische industrie, hun kinderen niet laten inenten. In Duitsland draagt deze groep bij aan het geringe aantal kinderen dat afdoende is beschermd tegen de mazelen.

Bijna tweederde van de kinderen in de Bondsrepubliek blijkt onvoldoende of zelfs helemaal niet tegen mazelen te zijn beschermd. Met name in regio’s met veel hoogopgeleide moeders – uit een milieu dat in Duitsland als het 'Bildungsbürgertum' bekend staat – en met een hoge concentratie aan alternatieve genezers, homeopaten en artsen die kritisch staan tegenover inenting, is het aantal niet ingeënte kinderen groot. 

Scepsis

Dit blijkt uit onderzoek door de Duitse artsenvereniging. Wetenschappers verzamelden de gegevens van 550.000 kinderen die in 2008 zijn geboren: dit is 81 procent van de complete jaargang. Zij kwamen tot de conclusie dat de vaccinatiegraad in Duitsland veel lager ligt dan de 95 procent dekking waar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar streeft. De WHO wil in 2015 mazelen de wereld uit hebben. Vooral in de deelstaten Beieren, Baden-Württemberg, Berlijn en Bremen is het aantal vaccinaties bijzonder laag.

Naast ideologisch gemotiveerde scepsis over de zin van vaccinaties, en religieuze motieven – als in de Nederlandse bible belt – speelt ook nalatigheid van de ouders een rol. Zo krijgt slechts 37 procent van de kinderen in Duitsland voor hun 2e jaar de aanbevolen tweede inentingsprik. In bijna vijf procent van de gevallen slaat de eerste prik niet aan, zonder dat de ouders dit weten, waardoor kinderen tot hun tweede jaar helemaal niet zijn beschermd. Dit geldt voor veertienduizend tot drieëntwintigduizend kinderen.

Waldorfschool

Volgens het Robert Koch Instituut – het Duitse Instituut voor de Volksgezondheid – werd dit jaar bij 1207 mensen in Duitsland mazelen vastgesteld. In Beieren (478 gevallen) en Berlijn (400) komt de ziekte heet meest voor. Ook op een Waldorfschool bij Keulen, met scholieren die op antroposofische gronden niet zijn ingeënt, brak mazelen uit.

In Nederland, waar zoals bekend eveneens een mazelenepidemie heerst, ligt het aantal meldingen boven de 320. De aan Nederland grenzende Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen scoren boven het Duitse landelijk gemiddelde.

Mazelenfeestjes

Veel Duitse ouders blijken ervan uit te gaan dat inentingen het immuunsysteem schaden en dat het doormaken van kinderziektes de weerstand van het kind verhoogt.  Zo worden er nog altijd ‘mazelen-feestjes’  gehouden, waar gezonde kinderen bij zieke kinderen worden gezet opdat ook zij worden aangestoken en ‘het maar achter de rug hebben’.

Waarschuwingen van de  artsenvereniging om kinderen vooral wel te laten inenten omdat complicaties op latere leeftijd mogelijk zijn, worden door critici weggezet als ‘propaganda van de farmaceutische lobby’.

Waarschuwingen van de  artsenvereniging worden door critici weggezet als ‘propaganda van de farmaceutische lobby’.

Provocatie

De onderzoeksresultaten en de fanatieke weerstand tegen inenting in sommige kringen hebben in Duitsland de roep om een verplicht inentingsprogramma versterkt. Minister Daniel Bahr (FDP) van Volksgezondheid laat onderzoeken of een vaccinatie-plicht tot de mogelijkheden behoort. Maar commentatoren wijzen erop dat het debat over inenting in Duitsland snel radicaliseert en dat ouders die zich tegen vaccinatie uitspreken dwang van de staat zullen opvatten als een ‘provocatie’.

Op de vraag op de website van omroep ARD of vaccinaties verplicht moeten worden gesteld antwoordde meer dan 60 procent van de respondenten met ‘ja’.

Mijn gekozen waardering € -

Wierd Duk schrijft over Berlijn, de hipste stad van Europa, en bericht over Duitsland, het machtigste land in de Europese Unie, en over Rusland, het ingewikkeldste land tussen Europa en Azië. Hij was correspondent in Rusland en verslaggever voor de GPD en Elsevier. Laat op radio en tv regelmatig zijn licht schijnen over actuele internationale ontwikkelingen. Schreef de boeken ‘Poetin: straatvechter bedreigt wereldorde’ (Prometheus/Bert Bakker) en 'Merkel: koningin van Europa' (Prometheus/Bert Bakker). In 2016 verschijnt 'De Beul en de Heilige: een geschiedenis uit Auschwitz' (Prometheus/Bert Bakker).

Geef een reactie