Terwijl in landen als Nieuw-Zeeland en China signalen loskomen van een tweede coronagolf is in Duitsland een applicatie geïntroduceerd die dat moet voorkomen door waarschuwingen of er iemand in je omgeving is die besmettingsgevaar oplevert. Inmiddels hebben in een dag ruim twee miljoen Duitsers de app gedownload. Ondanks de vrees dat er misbruik kan worden gemaakt van persoonlijke gegevens.

STEUN RO

Dat is meer dan het aantal wat in twee weken in Frankrijk de app heeft aangeschaft.  De ontwikkelingskosten bedroegen twintig miljoen euro en de bedrijfskosten belopen maandelijkse 2,5 tot 3,5 miljoen euro. Een groot deel van de kosten gaat op aan een hotline om niet alleen informatie te geven over de positieve tests, maar ook alle vragen te beantwoorden die daarmee samenhangen. De Duitse consumentenbond geeft de app een acht.

Het belangrijkste onderdeel van de app is een rood waarschuwingslampje dat oplicht als er een vermoeden bestaat dat iemand is geïnfecteerd door het virus. De volgende stap is dan zich te laten testen wat wordt betaald door de zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat niemand een ander nog kan besmetten.

De eerste kinderziektes hebben zich inmiddels ook voorgedaan. De app op bluetooth technologie blijkt namelijk alleen te werken op de nieuwste mobieltjes. Dat betekent dat veel ouderen er waarschijnlijk naast grijpen, omdat ze beschikken over oudere toestellen en niet snel een nieuw toestel aanschaffen. Die uitsluiting wordt als bitter geproefd.

Het succes van de app moet zich de komende dagen bewijzen, maar de reacties tot nu toe zijn over het algemeen positief. Wellicht piekt het op een goed moment, omdat in Duitsland de drang naar het normale leven sterker lijkt te zijn dan de angst voor besmettingsgevaar en het naleven van de maatregelen die daaraan inherent zijn. Vakantie minnende Duitsers hebben ‘Eindelijk weer Middellandse Zee’ in hun hoofd. Het credo overvleugelt de zorgen die er zijn op verspreiding van de ziekte.

Net als in Nederland waar de app het niet heeft gehaald, is veel aandacht uitgegaan naar de privacy gevoeligheid van de applicatie. Dat is min of meer omzeild door de app op basis van vrijwilligheid beschikbaar te stellen zonder dat er sprake kan zijn van enige discriminering. Ook is er geen leeftijdsgrens voor kinderen jonger dan zestien jaar.

Toch is er zorg in hoeverre de privacyregels nog geschonden kunnen worden als bijvoorbeeld horecaondernemers in overeenstemming met hun huisregels eisen, dat de app moet worden gebruikt om aan te tonen dat iemand niet is besmet. Het kan de klandizie van café en restaurants, bioscopen wegjagen of juist aanmoedigen erheen te gaan, omdat die zich dan veilig waant. Dat gebeurt allemaal in een tijd dat de GGD in Nederland verklaart, dat bron – en contactonderzoek zinloos is geworden om erachter te komen door wie iemand is besmet.

De waarschuwingsapp laat ook het beeld zien van hoe verdeeld Europa reageert op de pandemie. Data kunnen niet worden uitgewisseld met andere landen, omdat die niet hebben gekozen voor een app of geen data willen uitwisselen. De Duitse consumentenbond betreurt dat, omdat het vakantieverkeer langzaamaan weer op gang komt en baat kan hebben bij de app.

Ondanks de belemmeringen en landen die zoals Nederland er geen heil in zien, blijkt er toch veel interesse te zijn voor wat er in Duitsland gebeurt en worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd.

Of de app juist is achterhaald met een afnemend aantal coronapatiënten in Nederland of juist een onverstandige zet is geweest om er niet aan te beginnen, is een overweging waard als wordt gekeken naar Nieuw-Zeeland, waar de premier excuses heeft aangeboden voor het falend systeem. Daar heeft het virus de kop weer opgestoken, nadat Nieuw-Zeelanders zijn teruggekeerd van een reis naar het Verenigd Koninkrijk en waarschijnlijk niet lang genoeg in quarantaine hebben gezeten.

China wordt opnieuw getroffen door een oplopend aantal coronapatiënten. Peking vreest een tweede golf die veel ondernemers naar een faillissement zal drijven. Groenten- en fruitmarkten worden scherp in de gaten gehouden en de prijzen zijn flink opgedreven. De hygiënische omstandigheden in India zijn erbarmelijk en het gezondheidssysteem is overbelast.

Hulpbehoevenden worden voorgelogen, dat ze kunnen worden opgevangen in ziekenhuizen. Zorgpersoneel wordt onderbetaald en in de opvang van coronapatiënten is sprake van corruptie. De situatie in Brazilië is rampzalig.

Terwijl de doden worden begraven, lijkt niemand zich bewust te zijn van het gevaar. Het dagelijks leven verloopt alsof er niets aan de hand is. Steeds meer Brazilianen willen erop uit en zorgen voor volle winkelcentra en vullen de stranden zich langzaam weer. Een app had daar wellicht voor meer veiligheid kunnen zorgen. Of de app spijtoptanten oplevert, zal de praktijk moeten uitwijzen.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Zie hier voor meer informatie!

Mijn gekozen waardering € -
jvg