Duitsland en Nederland leggen grensconflict eindelijk bij

Het duurde een paar eeuwen, maar er lijkt eindelijk een akkoord bereikt over de precieze zeegrens tussen Duitsland en Nederland. Duitse energieconcerns kunnen nu zonder angst voor Nederlandse claims op de Noordzee windenergie opwekken. Maar de Nederlandse netbeheerder laat het afweten.

Een langslepend grensconflict tussen Nederland en Duitsland in het Eems-Dollard gebied is opgelost. Dit zegt de Nederlandse ambassadeur in Berlijn, Marnix Krop (64), tegen De Nieuwe Pers. ‘Er moet nog een verdrag worden getekend. Maar het ziet er ernaar uit dat we binnen afzienbare tijd een oplossing hebben.’

Het precieze verloop van de Nederlands-Duitse zeegrens, bij de monding van de Eems, was eeuwen omstreden. Het op handen zijnde grensakkoord valt samen met de opening van het omstreden Duitse windmolenpark Riffgat, morgen, ten noordoosten van Rottumerplaat. Het Duitse energiebedrijf EWE bouwde hier dertig windturbines.

Protest

Op grond van het onduidelijke grensverloop tekende Den Haag protest aan tegen de bouw van het offshore-park. Nederland claimde dat vier turbines op Nederlands grondgebied kwamen te liggen. Rijkswaterstaat eiste daarom dat EWE behalve een Duitse ook een Nederlandse bouwvergunning zou aanvragen.

Nederland lijkt die eis te laten vallen, nu een verdrag met Duitsland wordt uit onderhandeld. ‘Wij hebben niets meer van de Nederlanders gehoord,’ zegt EWE-woordvoerder Christian Bartsch.

Ambassadeur Krop, die deze maand met pensioen gaat, kan niet ingaan op de details van het akkoord met de Duitsers. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu is er sprake van ‘ambtelijke vooruitgang’. Toch zal het, volgens een woordvoerder, nog ‘geruime tijd’ duren voordat een definitief verdrag op tafel ligt.

Woedend

Energieconcern EWE wil vanaf Riffgat stroom leveren aan 120 duizend Duitse huishouden. Maar doordat de – in Duitsland actieve – Nederlandse netbeheerder Tennet er niet in slaagde de onderzeese kabelverbinding op tijd te realiseren zal levering tot zeker februari 2014 op zich laten wachten. EWE is woedend op Tennet. De Nederlanders zouden pas twee weken geleden duidelijkheid over de ernst van de vertraging hebben gegeven. ‘Zo ga je niet met elkaar om,’ zegt EWE-woordvoerder Bartsch.

Volgens Tennet, dat niet voor het eerst in Duitsland onder zware kritiek ligt, is er sprake van overmacht. Op dit deel van de Noordzeebodem ligt een grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog. ‘Levensgevaarlijk oorlogsmateriaal’, volgens een Tennet-woordvoerder, dat pas eind deze maand in zijn geheel is geruimd.  Pas dan kan worden begonnen met het leggen van de laatste 15 kilometer kabel. Daarvoor is Tennet afhankelijk van de beschikbaarheid van een speciaal kabelleg-schip. ‘Daarvan zijn er niet veel. Bovendien kunnen herfststormen roet in het eten gooien,’ aldus de woordvoerder.

Miljoenen

De vertraging kan de Nederlandse netbeheerder, die op grote schaal investeert in duurzame energie in Duitsland, tientallen miljoenen euro’s gaan kosten. EWE claimt bij Tennet maandelijks negentig procent van de gederfde potentiële inkomsten. Tennet zou de problemen rond de ruiming van de munitie ernstig hebben onderschat.

Tennet hoopt met EWE tot een ‘goede oplossing’ te komen. Lukt dit niet dan moet de rechter uitmaken of er al dan niet sprake is van overmacht.

Eerder verschenen: in NDC Media

Mijn gekozen waardering € -

Wierd Duk schrijft over Berlijn, de hipste stad van Europa, en bericht over Duitsland, het machtigste land in de Europese Unie, en over Rusland, het ingewikkeldste land tussen Europa en Azië. Hij was correspondent in Rusland en verslaggever voor de GPD en Elsevier. Laat op radio en tv regelmatig zijn licht schijnen over actuele internationale ontwikkelingen. Schreef de boeken ‘Poetin: straatvechter bedreigt wereldorde’ (Prometheus/Bert Bakker) en 'Merkel: koningin van Europa' (Prometheus/Bert Bakker). In 2016 verschijnt 'De Beul en de Heilige: een geschiedenis uit Auschwitz' (Prometheus/Bert Bakker).

Geef een reactie