John van den Heuvel heeft zich door zestig uur filmmateriaal over Willem Holleeder geworsteld, zoals hij zelf zegt. Vanavond om acht uur te zien op RTL4. Het meeste materiaal is afkomstig van fotograaf Ferry de Kok, die in ‘de vrije jaren van Holleeder’ veel met hem optrok. Eén licht pikant detail is al uitgelekt: koningin Máxima (toen nog prinses) redde het leven van Willem, doordat zij in het Bronovo-ziekenhuis lag te bevallen en ze Holleeder daar toen even niet konden gebruiken voor een reparatie aan zijn criminele hart. Waardoor hij moest uitwijken naar Leiden.

STEUN RO

Wat eigenlijk beter was, voorzieningentechnisch gesproken. Waardoor Máxima dus uiteindelijk het leven van een beruchte seriemoordenaar en topcrimineel heeft gered. Is het idee. Zo heeft iedereen zijn pappenheimers. Het is overigens geen nieuw verhaal, in elk geval voor mij niet, maar voor zo’n documentaire is het een leuk iets.

Keren we nog even terug naar het Passageproces van afgelopen week. Het Openbaar Ministerie wil niet dat het requisitoir compleet wordt weergegeven. Daar zit iets kroms in. Je zou zeggen: het volk heeft er recht op om te weten wat het OM vindt van de beschuldigingen en aanklachten aan het adres van een verdachte. Als er een cameraploeg bij was, wat in zulke gevallen vaak voorkomt, mag het allemaal wel integraal worden gebruikt (maar niemand doet dat omdat het veel te technisch en te saai is), maar als schrijvende pers mag je het alleen gebruiken als je ’t zelf opschrijft. Wat ondoenlijk is.

Toch maar even samenvatten, anders krijg ik nooit meer wat. Niet dat dat heel erg is, maar och, lieve vrede is ook wat waard.

Het ging erover dat, volgens het OM, Holleeder en Dino Soerel in 2005 nog goed met elkaar omgingen, ook in de periode dat de moordopdrachten voor Houtman, Mieremet en Hingst (november 2005) werden gegeven. Het OM gaat ervan uit dat de verdediging van Soerel de breuk tussen Holleeder en Soerel kunstmatig heeft gecreëerd en heeft geplaatst in de zomer van 2005, waardoor Dino Soerel vrijuit zou gaan. Dan is de gedachte: Holleeder heeft in z’n eentje, of samen met de inmiddels toch al overleden Ali Akgün, de opdrachten gegeven, Dino kan zijn handen in onschuld wassen.

Volgens het OM is dit “een knap geconstrueerd verhaal” dat het OM jaren heeft bezig gehouden. Bij de rechtbank kwam Soerel ermee, “maar nu weten we beter.” Het OM baseert dat op tapgesprekken en verklaringen van Fred Ros, Lydia van der H. (vriendin van Fred Ros), Petra C. (een vriendin van Dino), Maike Dijkhuis (ex-vriendin van Holleeder) en Astrid Holleeder. Anders dan Dino beweert heeft hij in de betreffende periode wel degelijk contact onderhouden met Holleeder. Bij de verjaardagen van hun vriendinnen, tijdens het stappen, tijdens etentjes in december 2005 en bij het gezamenlijk bezoeken van Danny Kuiters in de PI.

Veel getuigen hebben gelogen. Zo beweert Dino dat Holleeder niet uitgenodigd was, maar telkens als ongenode gast opdook. Dat is volgens het OM “niet waar.”

En dan de dames. Het OM ploegt graag met kalveren: als het bewijs niet bij de heren te halen is, dan maar bij de dames. Iemand die in veel verhalen opduikt is Orminda (‘Minnie’) Soerel. Zus van Dino. Jaren geleden getroffen door een hersenbloeding, er is weinig bekend over hoe het nu met haar is. Een tijdje geleden maakte een zieke geest een hoax over haar. Dat ze overleden zou zijn, met tal van verzonnen details.

Dino zegt hij dat hij en Endstra elkaar nauwelijks kenden en dat hij nooit zakelijke banden met Holleeder heeft gehad. “Het is opmerkelijk dat zijn zuster Orminda zowel met Endstra als met Holleeder wél zakelijke banden heeft gehad. Orminda kende Endstra en heeft gewoond in een woning van Endstra aan de Beethovenstraat waarvoor zij een te lage huur betaalde. De woning was opgeknapt via Holleeder. Holleeder had ook bemiddeld bij de verhuur aan Orminda”

Orminda Soerel is veroordeeld voor witwassen, op twee punten. Het huurrecht van de Beethovenstraat en in oktober 2001 heeft ze voor maar 10.000 gulden aandelen van Endstra gekocht die ze een jaar verkocht voor 1,3 miljoen euro. Afgeperst van Endstra, door Holleeder. “Dat Soerel geen vragen over Orminda en haar contacten met Endstra of Holleeder heeft willen beantwoorden, geeft de indruk dat Soerel iets te verbergen heeft.”

 

Over de gang van zaken met betrekking tot de woning in de Apkenstraat in Purmerend, met Erik de Vlieger, hebben we ’t eerder gehad (zie hier). “Holleeder kwam elke zondagochtend stipt om 10.00 uur bij Soerel aan de deur, hierna kwam Soerel naar buiten en gingen ze met zijn tweeën een rondje lopen. Ze liepen dan in de richting van het Purmerbos. Dat gebeurde iedere zondagochtend.”

Terug naar ‘de breuk’. 

Volgens het OM gingen Dino en Willem eind januari 2006 nog vriendschappelijk met elkaar om.  Dat blijkt uit afgeluisterde gesprekken. Op 25 januari belt Dick Vrij met Adnan G.., een met Dino bevriende portier van onder meer de Baja Beach Club in Rotterdam. Dick Vrij zegt dat hij komende vrijdagavond (dat is 27 januari 2006) met zes of zeven man naar Jackie komt. Ook een club in Rotterdam. In een volgend gesprek belt Vrij met Soerel. Ze spreken af voor de komende vrijdag in Jackie. Vrij neemt twee vriendinnen mee. Soerel gaat A;li Akgün vragen of hij meegaat. Op 27 januari 2006 wordt Vrij gebeld door de al eerder genoemde Willy L. uit Beverwijk.  Vrij is in Jackie en Willy L.  en Akgün zullen straks bij hem zijn. Vrij is er met Adnan.

De volgende dag wordt Dick Vrij gebeld door Danny Kuiters. Het gesprek gaat over de vorige avond. Vrij zegt dat Holly (zijn naam voor Holleeder) en Chanty (dat is Chantal O., de ex van Mark Bakker) en de andere jongens er ook waren. Ze hebben met hem aan één tafel gezeten. Danny zegt tegen Dick dat Holly daar veel komt. Dick  zegt: “alleen maar”.  Dick zegt dat “hij” snel weg ging, want Voef was er niet. Als Voef er wel is, dan gaat “die” tot het einde of als laatste weg. Met Voef wordt Dino bedoeld, Holly is Holleeder. De boodschap: als Dino er niet bij is, is Willem snel vertrokken. Het OM haalt dit stukje nu aan omdat ze er pas later achter kwamen wie er moet Voef en Holly worden bedoeld. “In eerste aanleg was dat nog niet bekend. Het belang van de inhoud van dit gesprek is toen niet (helemaal) onderkend.”

En er is meer… Het konijntje en het etentje in de Jackie. Lydia van der H. was een vriendin van Fred  Ros begin 2006. Zij is gehoord als getuige, waarbij haar is gevraagd naar een gesprek tussen haar en Holleeder in de Jackie. Dat gesprek ging over een konijntje dat ze had aangereden. Zij kan zich dat gesprek nog goed herinneren. Die avond heeft ze Jesse Remmers ontmoet in de Jackie. Ze was die  avond dat ze te laat was, omdat zij een konijntje had aangereden. Ze had afgesproken met Esther S., de vriendin van Soerel. In de Jackie zaten ze met een gezelschap aan tafel. Tot dat gezelschap behoorden Holleeder, Jesse Remmers, Soerel en Esther. Dit was voordat zij Ros had leren kennen. Zij herinnert zich dat Jesse Remmers kort, donker haar had en dat hij er Aziatisch uitzag. Zij heeft niets gemerkt van enige spanning tussen Jesse Remmers, Holleeder en Soerel. Volgens haar was het gezellig. Soerel en Holleeder omhelsden elkaar. Het zou kunnen dat dit etentje in december (2005) was.

De advocaat van Dino houdt haar voor dat dit niet klopt. Volgens Dino  is er geen ontmoeting geweest in 2005 tussen hem, Holleeder, Remmers, Esther en Lydia.  Lydia zegt daarop: “Ik herinner het mij toch.”

Ook op de vraag van Dino zelf, of Lydia er echt zeker van is dat de ontmoeting in december 2005 was, zegt ze dat ze het echt zeker weet. Ze zegt dat het niet lang was voordat zij Ros voor het eerst ontmoette.

Esther S.,  Dino en Jesse hebben ontkend dat dit etentje er is geweest. Dat Remmers en Soerel het etentje ontkennen, bevreemdt het OM niet: “Beiden zeggen elkaar niet te kennen. Beiden zeggen dat ze elkaar alleen hebben gezien tijdens het bezoek aan Kuiters in de PI en op de begrafenis van de vader van Kuiters. Uit tapgesprekken  blijkt dat er wel degelijk een etentje in de Jackie is geweest waar Remmers, Holleeder, Soerel, Esther en Lydia bij waren. Lydia en Esther bellen op 22 maart 2007 met elkaar. In die tijd is Ros gearresteerd en is het Passageproces net begonnen. In De Telegraaf wordt het een en ander over Soerel geschreven. Van den Heuvel heeft Lydia laten weten dat hij de foto wil gaan plaatsen waar zij en Esther samen met Holleeder op staan. Lydia zegt tegen Esther dat als Van den Heuvel het dossier heeft gelezen, hij weet dat zij een keer in de Jackie hebben gegeten. Ze noemt Dino, zijzelf, Esther, Willem en nog iemand daarbij.”

Lydia heeft het in dit gesprek over haar verklaring van augustus 2006, over het etentje en het konijn. In het gesprek van 13 april 2007 zegt Lydia Hulst dat zij die Jesse een sukkel vindt, ze heeft hem een paar keer gezien met Esther  erbij, dat was toen ze met hem hebben gegeten in de Jackie en dat Esther daar ook bij was. “Wij merken hier terzijde op dat Remmers heeft verklaard dat hij Esther en Lydiaeen paar keer heeft ontmoet in de Rotterdamse horeca. Wat Remmers niet zegt, is dat ook Soerel en Holleeder daar bij waren.”

Lydia zegt in het gesprek van 13 april 2007 dat Jesse degene was met die te grote schoudervullingen, Esther weet dan wie ze bedoelt. De inhoud van deze gesprekken vormt een onderbouwing voor de verklaring van Lydia over het etentje in de Jackie in december 2005, en voor de aanwezigheid van Holleeder, Soerel en Remmers daarbij.

Fred Ros heeft de verklaring van Lydia bevestigd. Ros zegt dat hij van Lydia wel eens iets heeft gehoord over etentjes in Jackie en in het restaurant van Paja, waar Jesse Remmers, Willem Holleeder en/of Dino Soerel bij waren. Ros weet niet wanneer die etentjes zijn geweest of wie nu precies op welk moment daarbij aanwezig was. Ros heeft wel van haar gehoord dat zij zowel Jesse Remmers als Willem Holleeder had ontmoet bij etentjes, voordat zij Ros kende. Lydia had hem dat verteld, toen hij haar vroeg of ze soms wat had gehad met Holleeder. “Op de zitting is Ros kritisch bevraagd over dit nieuwe gegeven in zijn verhoor, zowel door ons als de verdediging. Het lijkt ook vreemd dat Ros dit niet eerder had genoemd. Bijvoorbeeld toen Lydia werd gehoord. Maar zo opmerkelijk is dat achteraf niet. We hebben net al besproken dat Lydia in haar verhoor van augustus 2006 al had gezegd dat ze met Holleeder had gesproken over een konijn dat zij had aangereden. In datzelfde verhoor zegt ze dat Fred eens aan haar had gevraagd had of ze wat met Holleeder heeft gehad. Lydia zegt dat dit niet zo was, ze heeft Holleeder misschien maar twee keer ontmoet. Dat was op dat feest en daarna nog een keer in club Jackie, toen zij een konijn had aangereden.”

(wordt – misschien – vervolgd)