Een eerlijkere economie en toekomst met blockchain

Social media apps zoals Twitter, Facebook, Instagram, TikTok enzovoort zijn niet meer weg te denken. Ze zijn een onderdeel van het leven geworden, een onderdeel van bestaansrecht voor velen. Ieder individu kan ideeën delen, meningen uitstorten of zichzelf promoten. Het is een positieve ontwikkeling met een kanttekening. De bedrijven achter de apps beheren de data en persoonlijke zaken. Een account verwijderen betekent alles kwijt zijn. Het lijkt de vertrouwde wereld van nu, maar is een schaduw in het licht van blockchain die nog in de kinderschoenen staat en onterecht wordt gewantrouwd.

Internet werd betwist

Neem een willekeurige laptop en men heeft slechts een klein dun schermpje met toetsenbord vast. De wereld ligt open via het internet. Een van de eerste computers, in de periode van de Tweede Wereldoorlog om codes te kraken, had meerdere klaslokalen nodig als omvang en had tienduizenden elektrische componenten en duizenden schakelaars om te functioneren. De computertechnologie heeft in een recordtijd vooruitgang geboekt. Niemand kon vermoeden, tot aan de jaren ’90 van de 20e eeuw, dat internet belangrijk zou worden. Het werd betwist en maar weinigen zagen de potentie van een nieuwe economie.

Vertrouwen cryptomarkt

In deze fase zit de blockchainontwikkeling. De cryptomarkt is ingestort en het vertrouwen zakt weg. De media bericht over een cryptowolf bij het omvallen van het bedrijf FTX. De meningen zijn verdeeld. Er zijn veel verliezers die in een legere digitale wallet tasten. Het vertrouwen in cryptovaluta werd reeds eerder beproeft bij non-fungible tokens, de NFTs met apen, want wie koopt er digitaal apenkoppen voor honderdduizenden en miljoenen dollars? Het is een zeepbel, een luchtkasteel wordt er aan de andere kant geroepen. Doch, deze wereld wordt gebagatalliseerd, omdat het systeem van blockchain nog niet kraakhelder is vanwege onduidelijkheid en een stukje onwetendheid. Het wordt vooralsnog net zo betwist als bij de opkomst van de eerste computer met een wereldwijd web als nieuwe economie.

Inzoom op maakbare wereld

Liever houdt men het bij de geijkte social media apps die data bezitten van miljarden mensen en die in bepaalde delen van de wereld zelfs verboden zijn waarbij artificial intelligence meekijkt. Niet overal mag bijvoorbeeld Twitter of Facebook worden gebruikt als digitale zeepkist. Dat kan zelfs leiden tot een gevangenisstraf. Het vertrouwen in deze tijd moet worden bedongen via regels, wetten, juristen, advocaten, politie, overheid en andere autoriteiten die bescherming moeten bieden tegen ongewenste invloeden. Identiteiten worden betwist, kunnen worden gestolen of misbruikt. De maakbare wereld met vrijheid van meningsuiting is niet zo maakbaar als er wordt ingezoomd. Een vrijheid op social media apps betekent meteen een onderdeel zijn van algoritmen die het gedrag van de gebruiker beïnvloeden. Alles wat wordt geplaatst of gedeeld wordt opgeslagen als data en een account verwijderen, betekent meteen veel gegevens, foto’s en filmpjes kwijtraken als het tevoren niet is opgeslagen.

Focus bij peer-to-peer

De digitale wereld wankelt. Problemen stapelen zich op, terwijl een oplossing dichtbij ligt: het gestructureerde peer-to-peer systeem waar gelijkwaardigheid en het delen van informatie met elkaar vanuit verschillende taken en expertises voorop staat. De blockchain biedt deze identiteiten met authenticiteit aan. De data en andere waarden zijn weer terug in eigen beheer zonder invloeden van buitenaf. Een gedecentraliseerd systeem. Een peer-to-peer zorgt ervoor, vanuit een softwareprogramma met een doel, dat anderen aan het werk worden gezet en blijven werken aan het doel van het softwareprogramma. De peers versterken elkaar, helpen elkaar. Externe invloeden kunnen een peer-to-peer niet doorbreken. Anders gezegd, de peer die verantwoordelijk voor iets is, wordt enkel hiervoor ingeschakeld. De focus blijft gehandhaafd. Diensten worden feilloos aangeboden.

Integriteit met ware intentie

Het geknoei met gegevens en data in de blockchain is onmogelijk. In een peer-to-peer constructie betekent dit dienstbaarheid met integriteit, omdat de nauwkeurigheid van gegevens wordt gegarandeerd. Elke peer heeft immers met een beste kunnen en weten meegewerkt en het beste resultaat gekoppeld en afgeleverd. Met name in de Renaissance periode werkten kunstenaars net zo als de peers heden ten dage: vanuit hun positief egoïsme werden de beste en mooiste werken gemaakt met volle aandacht. Positief egoïsme betekent feitelijk: stoor me niet, ik ben bezig met een focus en accepteer geen onderbrekingen of andere  invloeden. De integriteit van hun werken met hun ware intentie zien we nog steeds op talloze muurschilderingen in historische gebouwen of in musea als kunstbezit.

Negeren, ontkennen en verborgen houden

Die integriteit en de betekenis in kunstwerken worden niet altijd naar de oppervlakte gebracht bij kunstwerken. Geijkte instituten, invloedrijke organisaties en personen hebben de tool in handen om dit verborgen te houden of om het niet te erkennen; soms uit onwetendheid met desinteresse en soms als de onderzoeker niet de juiste status heeft of niet erkend wordt. Ook de rol van media is van invloed hier. Een redacteur kan besluiten een ontdekking of item niet als nieuwswaardig te beschouwen en laat het ongepubliceerd. In de blockchain werkt dit anders. Eenmaal ontdekt en beschreven met bronnen, krijgt het een eeuwig bestaan. Daar is geen plaats voor ongelijkheid of arrogantie.

Alleen het goede overleeft

De peer-to-peer constructie zorgt ervoor dat alle bronnen, gerelateerd aan de bevindingen, gekoppeld kunnen worden en blijven. Geen enkele monopolistische organisatie of autonoom individu met macht op een redactievloer kan het tegenhouden. De peers werken door om zaken te koppelen en te leiden naar een waarheid die bestaat in een dimensie. Het behoort tot de toekomst van internet. Een netwerk aan onderzoeksgegevens, dat als een puzzel gelegd kan worden, kan niet genegeerd worden. De gegevens in de blockchain zijn authentiek. Het is de integriteit van de creator in een verhaal dat in meerdere dimensies kan dienen. De gegevens kunnen niet gestolen of gemanipuleerd worden. Eén ding moet goed bewaakt worden en dat is de private key in de blockchain. Als deze verloren gaat door een hack, is men terug bij af en wordt de identiteit aangetast. Beter is het om de private key in een dichte kluis te houden met het doel dat de inhoud overal mee naartoe kan worden genomen om de betekenis van kunstwerken te laten ontspruiten in verdere ontwikkelingen als eductie, een bedrijfsicoon, geïntegreerd in audiovisuele weergaven of als functioneel vermaak etcetera. De mogelijkheden zijn groot. Er gaat een nieuwe eerlijkere wereld open waarbij de intentie, de meerwaarde en het nut van de eerste creator steeds geldt. De ontwikkelingen en het wantrouwen dat nu parten speelt, is een fase die moet worden doorlopen om het kaf van het koren te scheiden. Alleen het goede in en uit de blockchain zal rechtop blijven staan.

Bronnen bij dit artikel:

Boek Het Renaissance-wonder, bakermat van een nieuw mens- en wereldbeeld – Jacob Slavenburg, ISBN 9789462497788 Walburg Pers 2021

Computer History Museum, Computerhistory.com

Cryptopia documentaire, de toekomst van internet

Blockchain-council.org

De Gazet van Antwerpen, 19 november 2022

Fluidensity.art

Gratias-art.com

Mijn gekozen waardering € -

Bijzondere verhalen moeten verteld worden. Na zo'n acht jaar voor de schrijvende pers te hebben gewerkt in Nederland, en incidenteel in België, gaat het schrijven van verhalen vanuit constructieve journalistiek verder in medialand. Na IRJ te hebben gevolgd, ben ik dichterbij andere files gekomen om als waarheidszoeker nieuwe creaties te maken met storytelling. Global Goals uit de Agenda 2030 VN en kunst blijft mijn niche.