Blockchain en Health

STEUN RO

De zorg & blockchain missie. Ook binnen de zorg wordt Blockchain al ingezet om te bouwen aan een decentraal, veilig, transparant en snel systeem dat de uitwisseling van medische gegevens mogelijk maakt. En dan wel met de focus op de patiënt, die eigenaar van zijn gegevens moet blijven en autorisatie moet kunnen verlenen aan door hem gekozen partijen. De zorg en Blockchain missie is dan ook: het verbeteren van de zorg door de patiënt centraal te stellen in de digitale transformatie (deel tekst Flyer).

Ed de Kluiver,voorzitter Isala hartcentrum, Isala Ziekenhuis.

Ed de Kluiver ziet dat wel voor zich: een landelijke databank met hartfilmpjes (electrocardiogram) gebaseerd op blockchain technologie. Dat electrocardiogram (ECG) kan vervolgens via de patiënt beschikbaar komen aan de behandelaar. Maar daarmee zijn we er niet. Dat wordt wel duidelijk tijdens de discussie bij een workshop. Plaats van handeling, het drukbezochte Blockchain Valley Event op 24 mei 2018 te Zwolle.

Virtueel Hartcentrum

Het duurt nog wel even voor de patiënt daadwerkelijk centraal staat, zo is de ervaring van Ed de Kluiver. Als een van de weinigen heeft Isala een virtueel hartcentrum. Er wordt telemonitoring ingezet en zorg op afstand geleverd. De ontwikkelingen gaan snel. Inmiddels wordt het Quantified Self werkelijkheid. Er worden steeds slimmere apparaten aangebracht of geïmplanteerd zoals pacemakers, die we kunnen volgen. Sensoren, die meetgegevens verzamelen worden kleiner en goedkoper. Het is een kwestie van tijd voordat Watson (IBM) als diagnostische vraagbaak wordt ingezet en voor iedereen toegankelijk is. Een ziekenhuis als gebouw, zoals dat sinds de middeleeuwen tot stand is gekomen, kan in functies ingedeeld worden. En dan blijkt er heden ten dage eigenlijk nog maar weinig noodzaak. Vroeger waren Echo apparaten grote bakbeesten, nu passen ze in de palm van de hand. Daarvoor hebben we geen ziekenhuisgebouw nodig. Grote ingrepen en knowhow zullen gecentraliseerd worden in wat dan nog steeds een ziekenhuis blijft heten. Voor een oudere patiënt levert een ziekenhuis risico’s op zoals ziekenhuisinfecties en delirium. Kortom, het virtuele hartcentrum en virtuele ziekenhuis heeft toekomst.

Pilot

Wat betreft de Blockchain. Momenteel hebben we in ons virtueel hartcentrum nog maar 6 nodes (computers verbonden aan blockchain netwerk) in gebruik, aldus de Kluiver. Stel dat er 18.000 zijn. Dat vraagt een enorme operatie. Maar we zijn gewoon begonnen. Er is gebruik gemaakt van de bestaande commerciële Ledger Leopard blockchain infrastructuur en Inhealth-ICT voor de vertaling vanuit de medische dossiers. Er zijn nog veel onzekerheden zoals wat te doen met “het recht om vergeten te worden”. Er ontstaat een stevige discussie. Nictiz zou destijds politiek zijn onderuitgehaald, aldus een deelnemer aan de workshop. Standaarden helpen niet voldoende om data in de context te plaatsen. Wat heb je aan een simpel ECG, aldus de Kluiver. Je zult toch beslist moeten weten wanneer dat is gemaakt en in welke context. Had de patiënt op dat moment pijn op de borst of betreft het een routine hartfilmpje?  Dat is uiterst belangrijke informatie. En hoe moet dat bij een bewusteloze patiënt die geen toestemming kan geven? Stel een borstkas (thorax) foto die gemaakt is. Betreft dat een spoedsituatie of regulier? Hoe kunnen we die informatie beschikbaar houden. De blockchain pilot is kortom een groot leerproces. Het gaat nu om het vinden van “een programma van eisen”. Een deelnemer stelt dat de blockchain in een tender van meerdere ziekenhuizen aanbesteed zou moeten worden! Maar de repliek van Ed “wij zijn het eerste virtuele ziekenhuis en ook nog eens marktleider in Nederland. Tien procent van de omzet van het hartcentrum betreft virtuele ziekenhuis zorg. Anderen hebben hier absoluut nog geen trek hierin”. Wij moeten ook bepalen wat de volgende stap is. Zaken als algoritme, het samenvatten van events (denk aan ECG) en welke actoren nodig zijn, dat is nog onvoldoende uitgezocht. Ja, elders in de wereld zijn er wel virtuele ziekenhuizen maar dat zijn eigenlijk toch meer satellieten zoals bij Kaiser Permanente in de Verenigde Staten. Bij ons gaat het om zorg rechtstreeks bij de patiënten thuis. Momenteel is het nog geen grote investering (paar duizend €). We leren elke dag nog.

 

Quotes

Ed de Kluiver Grote ziekenhuizen gedragen zich als kasteelheren die dominantie nastreven. Dat levert spanningen op. Een pleidooi voor het bewust organiseren van kannibalisme van reguliere zorg door innovatieve initiatieven.

Kim Peters, directeur van het Health Innovation Park juicht het experimenteren met blockchain technologie in de zorg toe. “Isala is gewoon begonnen en leert gaandeweg. Mooi om de eerste bevindingen van hen op Blockchain Valley 2018 te horen. Als Health Innovation Park onderzoeken we de mogelijkheid om later dit jaar met partijen als zorginstellingen, zorgverzekeraars, ondernemers en Gemeenten samen te experimenteren met blockchain technologie in de zorg. De uitkomsten delen we graag.”

Thijs Giesbers, voorzitter van stichting Blockchain Valley, houdt de ontwikkelingen van het Isala Ziekenhuis en hun ervaringen met blockchain nauwlettend in de gaten. “Er wordt veel gesproken over wat blockchain kan betekenen, juist ook voor de zorg. Bij de stip aan de horizon komen we echter alleen door te beginnen en de eerste stappen te zetten. Dat het Hartcentrum van het Isala Ziekenhuis daadwerkelijk begonnen is met het inzetten van blockchain technologie is dan ook een groot pluspunt in deze ontwikkeling.”

http://blockchainvalley.nl/programma-overzicht/

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/in-een-virtueel-hartcentrum-is-de-patient-beter-af.htm

https://www.isala.nl/over-isala/nieuws/voorzitter-isala-hartcentrum-ed-de-kluiver-kantelpunt-in-zorg

https://www.youtube.com/watch?v=lD9KAnkZUjU

http://blockchainvalley.nl

https://www.ledgerleopard.com

Home