Als we naar het welzijn van de burger en de boer kijken, dan moet het aantal dieren gewoon omlaag. Maar voor de economie kunnen er niet genoeg beesten zijn.

STEUN RO

Ik zal geen grapjes maken over de namen van Oene Oenema. Maar de verleiding is groot wanneer hij stelt dat de kosten in de landbouw omlaag moeten “omdat die vooral voor de varkenshouderij vaak te hoog zijn om nog een goede boterham te verdienen.” Het grote probleem in de landbouw is niet dat de kosten te hoog zijn, het zijn juist de opbrengsten die tekort schieten. Als professor aan Wageningen Universiteit zou Oenema dat toch moeten weten.

Hij werd aangehaald in het artikel in De Limburg over het mestoverschot. 76 miljard kilo mest schijt de Nederlandse veestapel per jaar. Kosten voor de varkenshouder om dat fatsoenlijk weg te zetten: gemiddeld 60.000 euro per jaar.

Het overkoepelende probleem is dus gewoon dat er teveel mest is. En niet zo’n beetje ook. Dat dit de boer geld kost, is slechts één deelprobleem.

Een ander deelprobleem is bijvoorbeeld de herkomst van de mineralen in de mest die hier een overschot veroorzaken. Het teveel aan stikstof en fosfaat heeft immers een oorsprong. Het voer dat ons vee binnenkrijgt bestaat voor een belangrijk deel uit soja. Om precies te zijn: Voor alle varkens, koeien en pluimvee in Nederland, wordt jaarlijks 1,8 miljard kilo soja geïmporteerd. Deze komt uit landen als Brazilië en Argentinië waar tropisch oerwoud wordt omgelegd voor deze lucratieve business en waar de inheemse bevolking met geweld van hun land wordt verdreven. Zo wordt met Nederlands belastinggeld de infrastructuur gesubsidieerd om de Amazone te ontsluiten.

Marc van der Sterren is agrarisch journalist en blogger voor Farming Africa. Hij is breed geïnteresseerd en schrijft over alles. Als hij zich niet in kan houden ook columns. Hij werkt vooral voor vakbladen en beschrijft het wereldtoneel van de landbouw. Van Europa tot Afrika.Œ De productie van voedsel is nu eenmaal een internationale aangelegenheid en een eerste levensbehoefte vol politieke en maatschappelijke controverses. Landbouw is spannend!