Een verband tussen 500.00 boekrollen en blockchain

Blockchain als oplossing voor fenomeen single point of failure/

Bij onderstaand bericht in de media leg ik onmiddellijk een verband met het boek over de blockchain dat ik momenteel lees. Is Prodrive een ‘single point of failure’ voor het grote ASML, de chipmachinebouwer, of is er voldoende extra capaciteit (redundancy). Een open vraag.

500.000 boekrollen verbrand

Via Amazon heb ik een boek van de Amerikaanse auteur Jason Schenker gekocht. Titel: The Promise of Blockchain. De belofte van de blockchain. Met op de omslag een brandende stad. Dat blijkt om de bibliotheek van Alexandrië te gaan. Bij deze brand zijn in de oudheid een half miljoen boekrollen verloren gegaan. Dit noemt de schrijver het schoolvoorbeeld van een single point of failure. Een unieke zwakke plek. Want door deze brand is een onmetelijke hoeveelheid kennis voor altijd verloren gegaan. Dankzij of ten gevolge van de centralisatie van boekrollen in die bibliotheek. Over The promise of Blockchain schrijf ik graag een impressie. Het boek veronderstelt wel een zeker voorkennis over de blockchain. Maar dan kun je het boek ook achter elkaar uitlezen.

Disruptie door blockchain

De subtitel is hope and hype for an emerging disruptive technology. Wat mogen wij verwachten van ontregelende innovaties? Schenker is een financieel voorspeller. Ik heb inmiddels via social media contact met hem. Blockchain Technologie biedt hoop en beloftes tot een  drastische verbetering van de transparantie van data en het delen van die data. Alsook het verminderen van risico (lees: point of failure) voor bedrijven, overheid en particulieren. Er is een forse hype rond de blockchain ontstaan, aangezet door de zeepbel van de cryptocurrency (zoals bitcoin). Investeringen en mensen die bang waren om de boot (nieuwe technologie trend) te missen, haakten massaal aan.

Toekomst

Wat zal de toekomst van de blockchain bepalen. De hope of de hype? Dat is de hamvraag, die Jason Schenker behandelt in zijn in 2018 uitgekomen boek The Promise of the Blockchain. Het boek omvat 18 hoofdstukken met een begrippenlijst, literatuur en data. In totaal 178 pagina’s. De brandende bibliotheek van Alexandrië dient als symbool. Alles is weg. De auteur vertelt in de inleiding hoe hij in het voorjaar van 2016 in het onderwerp Blockchain is gedoken. Sindsdien krijgt hij steeds maar vragen over het waarom. Vandaar dit boek. Concreet gaat hij in op vier onderwerpen: blockchain, bitcoin, ico’s en crypto’s. Ik ga zelf in deze review zeker niet in op alle onderdelen. Het gaat mij vooral om de blockchain.

Meer dan een database

Een autonome blockchain is een keten van individuele transacties of documenten, die als blokken worden behandeld. Blokken als onderdeel van een permanent grootboek dat wordt gedeeld in een gedistribueerd netwerk. Een hele mond vol…. De blockchain is een soort database. Door het delen  wordt vermeden dat je -zoals bij e-mail- steeds kopieën moet sturen naar elkaar. Daarbij blijft  herleiden (tracking) van e-mails ook vaak lastig. Bij cloudcomputing heb je toch ook weer te maken met een centrale database (voorbeelden als Dropbox en Google Drive). Ook dat heeft risico van uitval. Kortom, blockchain is daartegen beter bestand dan de cloud, aldus Schenker. De nodes (knooppunten) zorgen voor de procesvoering en krijgen daarvoor een beloning. Het gaat om een open source concept. Iedereen kan zien welke software wordt gebruikt. Publiek beschikbaar hoeft een blockchain niet per se te zijn. Dat is ook niet altijd handig als je in een kleinere groep werkt. Want een nadeel kan zijn dat de omvang van de blockchain wel erg volumineus qua gigabytes wordt (bloat), zoals je nu wel ziet gebeuren.

Single Point of failure.

Voorbeelden daarvan zijn er genoeg. Denk aan het energienetwerk (grid) dat kan uitvallen. Of als een vitaal onderdeel van een productieproces tekortschiet. Er is meestal  reservecapaciteit (redundancy) ingebouwd. Erger is dus als er een central point of failure is. Een bedrijf wordt in het hart geraakt. Daarmee kom je weer op die bibliotheek van Alexandrië uit. Niet verbazingwekkend dat sindsdien monnikenwerk bestaat uit het kopiëren van boeken in kloosters…..  Op 09/11 (Twin Towers) hebben banken ook ervaren hoe kwetsbaar ze zijn. Hier ligt de belangrijkste waarde van de blockchain. Het vermogen kennis te delen en te vermenigvuldigen op een consistente wijze. De gedistribueerde extra capaciteit van informatie. Het belang hiervan wordt nog steeds sterk onderschat.

Transparantie

Een grootboek geeft transparantie over oorsprong, inhoud en het toezicht van gedocumenteerde activiteiten. Voordelen van de mogelijkheden van de blockchain kunnen  sterk wisselen per industrietak. De auteur geeft dit grafisch weer in de vorm van een sterkte-zwakte analyse per discipline.  Zo zijn er meer voordelen te behalen in bewegende (transactieketen met veel overdrachtsmomenten) processen dan bij statische zaken (vastgoed). Bijvoorbeeld het nut voor de landbouwproducten is evident. Denk aan opsporing van besmettingen (uitbraken) zoals de salmonella bacterie in voedsel, waarover ik zelf heb geschreven. Wel opgepast:  het menselijke element blijft een risico. Garbage in, garbage out, zo heet dat. Voor de gezondheidszorg geldt dat privacy (en dus versleuteling) cryptografie cruciaal zijn. Maar zie vooral potentiele voordelen voor het elektronisch dossier, de financiering van de zorg (declaraties, fraude detectie, snelheid), farmacie (vermijden namaak), patiëntenonderzoek (trials) en educatie.

Risico

Er zijn beslist ook veiligheidsrisico’s. De betrouwbaarheid van de input is belangrijk. Vertrouwen (trust) moet je ook buiten de keten organiseren! En dan is er (zeer theoretisch) het 51% risico dat de keten wordt overruled door kwaadaardige elementen. Blockchain is echter niet het einde van de ontwikkeling. Het is echt work in progress. Er worden ook binnen de software voortdurend verbeteringen ontwikkeld. Onzekerheid kan er ontstaan over de eventuele risico’s (code breken) bij beschikbaar komen van de Quantum computer. Conclusie zie vooral  de blockchain in historisch perspectief. Blockchain is een van de nieuwste vormen van record keeping. Een Database Technologie. Zowel hoop als hype….. Jason Schenker staat -evenals in 2017-  ook voor het voorjaar van 2019 aangekondigd als spreker . Maar dan met de titel : Blockchain, Hype or Hope? Misschien weten we tegen die tijd meer.

Mijn gekozen waardering € -