Een verkeerd en lichtzinnig signaal

Terwijl Rutte en Samsom lachend oproepen meer geld uit te geven, is er volgens Hans Izaak Kriek veel geld te halen bij de provincies. Vooral de provincie Gelderland heeft volgens hem een goed stimuleringsbeleid.

Waar moet het naar toe met Nederland? De crisis wordt met de dag ernstiger. De regeringscoalitie blijft hameren op het bezuinigen van zes miljard euro. De burgers zien een voortdurend lachende premier Mark Rutte in de media. Een lachende minister-president die aan kinderen op een persconferentie zegt niet te hoeven bezuinigen, want hij verdient genoeg. Hij zet daar een volstrekt verkeerd beeld neer over de sombere economische situatie waar Nederland in verkeerd.

De kiezers zijn het kabinet inmiddels ‘kots-beu’ blijkt uit een onderzoek van een landelijke ochtendkrant. De peilingen laten ook zien dat het kabinet van VVD en PvdA ‘virtueel’ nog maar steunt op een minderheid. Nieuwe verkiezingen? De vraag stellen is de vraag beantwoorden. De zesde in 11 jaar tijd? Liever vandaag, dan morgen weg, is een algemene reactie op de vraag van het onderzoek of het kabinet de rit uit zit. Maar tegelijkertijd heeft men weinig zin in nieuwe verkiezingen.

Extra zuurstof

In vergelijking met het buurland Duitsland van Angela Merkel doen we het gewoon slecht. Jarenlang verzuimd hervormen. Vooral het arbeidsmarktbeleid als het gaat om de WW, het ontslagrecht en de kinderopvang. Duitsland kent een continuïteit van beleid en geen gedonder met verkiezingen zoals bij ons. Nederland heeft de laatste jaren miljarden euro’s weggegooid door te dure projecten. Alle politieke partijen waren erbij de laatste jaren toen het overheidstekort maar bleef oplopen. Rutte roept: “We zoeken constant naar de mogelijkheid om extra zuurstof in de economie te krijgen.” PvdA-leider Diederik Samsom voegt er aan toe: “We moeten het geld laten rollen.” In het oppositie kamp is er geen sprake van een gezamenlijk optreden. Men kan geen deuk in een pakje boter slaan. D66 en GroenLinks lijken het kabinet te gaan steunen. Ze gaan praten met het kabinet en zoals vaker gebeurt kan er een akkoord tot stand komen.

Helpende hand

Steekt het kabinet geld in de kwakkelende economie? “Nee”, zegt Rutte. “We gaan bezuinigen en hervormen en dat moet leiden tot een economisch herstel. De provincie Gelderland pakt de crisis wel goed aan. Besloten is om miljoenen euro’s te steken in de economie. Een voorstel om met een ‘robuuste investering’ de economie  een flinke oppepper te geven, kreeg deze week vrijwel Staten-breed steun. Er wordt gedacht aan investeringen in vooral de woningbouw en infrastructuur. Het geld komt uit een potje dat ontstond bij de verkoop van de Nuon-aandelen. Gelderland was grootaandeelhouder van het energiebedrijf. Bij de verkoop (2009) incasseerde de provincie 4,4 miljard euro. Als de overige provincies ook hun potjes eens gaan nakijken, komt er wellicht op een korte termijn een enorme impuls om de economie te stimuleren.

Het lijkt een weeffout dat het kabinet niet eens op de hoogte is van dit soort van potjes waar volop geld valt te halen. En om ook niet te vergeten, laat minister Dijsselbloem nu eens klip en klaar uitleggen waarom het kabinet niet een deel van de goudvoorraad verkoopt die opgeslagen ligt in het buitenland (80%). De mensen zijn angstig over hun baan, huis en pensioen. Het kabinet moet nu eens daadkracht tonen en geen voortdurende lachende premier in deze donkere dagen.

Deze bijdrage is geschreven door Hans Izaak Kriek.

Mijn gekozen waardering € -

Geef een antwoord