Eenvoud is het kenmerk van het ware. Eenzaamheid opheffen

Ik vind het een geweldige tool die je ontwikkeld hebt. Het geeft mijzelf, maar ook mijn naasten, die nogal op afstand wonen, een basis van veiligheid

       Keep it simple

Als medicus bij een zorgverzekeraar kreeg ik geregeld verzoeken onder ogen om personenalarmering te vergoeden. Stel dat iemand komt te vallen. De argumentatie daarvoor was medisch-inhoudelijk niet altijd sterk. En bij bestudering bleek het maar al te vaak te gaan om vitale alleenstaande ouderen. Maar met overbezorgde familieleden op afstand.

Knauw
Mijn vertrouwen in deze ondersteuning kreeg bovendien geregeld een knauw. Zelfs in mijn eigen kennissenkring merkte ik dat de personenalarmering in de vorm van een alarmknop niet was gebruikt op het moment suprême. Bijvoorbeeld omdat de betreffende persoon deze knop had weggelegd of omdat er juist gedoucht werd. En dan een lelijke val maakte.

Domotica
In de loop der tijd heeft thuiszorgtechnologie (jargon: domotica) een grote vlucht genomen. Maar aan deze bewaking kleven bezwaren. Slimme camera’s voelen vaak onplezierig vanwege de privacy. De techniek wordt vaak niet gebruikt of laat het soms afweten. Niet iedereen voelt dus daarvoor. Maar nu is er TheLifeSigns!

JanTaco te Gussinklo · Rob
Idealist
Toen Rob van den Akker na zijn werkzaamheden als apotheker bij de farmaceut Abbott maatschappelijk nuttig wilde blijven, had hij een idee. Met intensieve zelfstudie en eigen middelen wierp hij zich op om iets te doen aan de groeiende eenzaamheid. Hij was erg geschrokken van berichten over alleenstaanden die soms pas 2 weken na overlijden worden gevonden. Wat een trauma!

Ontzorgen
Nederland telt 38% eenpersoonshuishoudens en de groei gaat door. Het is trouwens een wereldwijd probleem. Hij wilde nadrukkelijk iets dat makkelijk was. Ik zelf zou zeggen een toepassing die ontzorgde. Laagdrempelig. En in principe gratis. Dat leidde tot de platform /website The Lifesigns, zowel Nederlands als Engels. Kort gezegd komt het erop neer dat eenmaal daags gereageerd dient te worden op een mail door een knop in te drukken. Een proef met 10 vrijwilligers in 2020 bleek een succes. Eens temeer nu blijkt dat vrijwel alle proefpersonen deze dienst zijn blijven gebruiken na deze pilot.

 

Haalbaarheid
Volgens het CBS heeft 87% van de 65 plussers thuis een breedband internet verbinding. In deze leeftijdsgroep heeft 72% een mobiele telefoon of smartphone, aldus Rob in een reactie op een vraag in het magazine “Arts en Auto’.. Dus vrijwel voor iedereen haalbaar om van deze dienst gebruik te maken.

Ervaringen
Ik heb zelf maar eens enkele gebruikers gevraagd naar hun ervaringen. Positieve reacties (quotes): “Tijdelijke afwezigheid in te stellen zonder tussenkomst van derden. Gewoon uitschakelen en na thuiskomst weer activeren” .”Bijzonder is natuurlijk ook dat het een gratis service is en er toch niet allerlei privégegevens nodig zijn voor het gebruik. Waar kom je dat tegenwoordig nog tegen?” “Ik had verwacht dat er wel een partij (commercieel) zich op deze service zou hebben gestort. De kennismaking met The LifeSigns kwam dan ook als geroepen!” Maar ook een tip: “Een app zou daarnaast mogelijk nog een positieve extra optie kunnen zijn”.

Uitbreiding
De ontwerper overweegt wel mogelijke uitbreidingen, want koppeling aan andere platforms zoals Whatsapp is zeker mogelijk. Dan praat je wel over een betaald (freemium) model.

Link
https://www.thelifesigns.com/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/wanneer-krijg-ik-personenalarmering-voor-thuis-vergoed

 

Mijn gekozen waardering € -